Sneldiagnose kanker

Snelle en zorgvuldige diagnose bij kanker

Het LUMC biedt sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op kanker. Zo kunnen wij de patiënt zo snel mogelijk laten weten of er sprake is van kanker of niet, in welk stadium en welke behandelingen mogelijk zijn. Het is een keuze voor de patiënt of sneldiagnose gewenst is.

Sneldiagnose is beschikbaar voor een aantal kankersoorten. Als huisarts of specialist kunt u de patiënt doorverwijzen naar het LUMC. Meestal kan de patiënt de volgende werkdag op de polikliniek terecht. U kunt als verwijzer daarbij helpen door pathologisch en radiologisch materiaal beschikbaar te stellen of op te sturen.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk onderzoeken op dezelfde dag uit te voeren. Zo hoeft de patiënt niet meerdere keren naar het LUMC te komen. Het is afhankelijk van het type tumorsoort en de complexiteit van de diagnose welke onderzoeken er nodig zijn.

Voor de meeste tumorsoorten is er binnen 1 tot 4 werkdagen de diagnose wel of geen kanker. Zo nodig krijgt de patiënt ook een voorstel van een behandelplan.

Het ondergaan van meerdere onderzoeken op een dag kan belastend voor de patiënt zijn. We raden de patiënt aan om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis. Daarnaast doet ons multidisciplinair team er alles aan om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden.

Sneldiagnose per tumorsoort

Voor onderstaande tumorsoorten kunt u verwijzen voor sneldiagnose óf komt sneldiagnose op korte termijn beschikbaar.


Blaascarcinoom/ macroscopische hematurie (blaaskanker)
Botkanker
Colorectaalcarcinoom (darmkanker)
Cutane lymfomen (huidkanker)
Lymfeklierkanker (maligne lymfoom)
Hoofd/hals tumoren
Huidmelanomen (huidkanker)
Hypofyse (goedaardige hypofysetumoren)
Levercarcinoom (leverkanker)
Maagkanker
Mamma carcinoom (borstkanker)
Multipel myeloom (ziekte van Kahler)
Niercelcarcinoom / macroscopische hematurie (nierkanker)
Oesophaguscarcinoom (slokdarmkanker)
Oogmelanomen (oogkanker)
Pancreas (alvleesklierkanker)
Prostaatcarcinoom (prostaatkanker)
Wekedelentumoren