Sneldiagnose kanker

Het LUMC biedt sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op kanker. Zo kunnen wij de patiënt zo snel mogelijk laten weten of er sprake is van kanker of niet, in welk stadium en welke behandelingen mogelijk zijn. Het is een keuze voor de patiënt of sneldiagnose gewenst is.

Snelle en zorgvuldige diagnose bij kanker

Arts en patientenSneldiagnose is beschikbaar voor een aantal kankersoorten. Als huisarts of specialist kunt u de patiënt doorverwijzen naar het LUMC. Meestal kan de patiënt de volgende werkdag op de polikliniek terecht. U kunt als verwijzer daarbij helpen door pathologisch en radiologisch materiaal beschikbaar te stellen of op te sturen.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk onderzoeken op dezelfde dag uit te voeren. Zo hoeft de patiënt niet meerdere keren naar het LUMC te komen. Het is afhankelijk van het type tumorsoort en de complexiteit van de diagnose welke onderzoeken er nodig zijn.

Voor de meeste tumorsoorten is er binnen 1 tot 4 werkdagen de diagnose wel of geen kanker. Zo nodig krijgt de patiënt ook een voorstel van een behandelplan.

Het ondergaan van meerdere onderzoeken op een dag kan belastend voor de patiënt zijn. We raden de patiënt aan om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis. Daarnaast doet ons multidisciplinair team er alles aan om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden.

Sneldiagnose per tumorsoort

Voor onderstaande tumorsoorten kunt u verwijzen voor sneldiagnose óf komt sneldiagnose op korte termijn beschikbaar.

Tumorsoort (A-Z)

Polidagen

Gemiddelde diagnoseduur (werkdagen) wel/geen kanker

Verwijzen

Blaascarcinoom/ macroscopische hematurie (blaaskanker)Maandag, woensdag, donderdagOp dag 1Via zorgdomein of polikliniek Urologie:
071-5262304
BotkankerDinsdagOp dag 6, incl behandelplanVia zorgdomein of polikliniek Orthopedie/ Heelkunde:
071-5268003/ 5263604
Cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker)Maandag t/m vrijdagOp dag 3, incl behandelplanVia zorgdomein of polikliniek Gynaecologie:
071-5262870
Colorectaalcarcinoom (darmkanker)Maandag t/m vrijdagOp dag 4Via zorgdomein of polikliniek MDL:
071-5299747
Cutane lymfomen (huidkanker)maandag, diagnostische opnamedag op woensdag7 werkdagen, incl behandelplanVia zorgdomein of polikliniek Huidziekten:
071-5262630
Endometriumcarcinoom (baarmoederslijmvlieskanker)Maandag t/m vrijdagOp dag 2-3, incl behandelplanVia zorgdomein of polikliniek Gynaecologie:
071-5262870
Lymfeklierkanker
(maligne lymfoom)
Maandag t/m vrijdag5 werkdagenVia polikliniek Hematologie:
071-5263568
Hoofd/hals tumorenMaandag, dinsdag, donderdag5-7 werkdagen incl behandelplanVia polikliniek KNO:
071-5268020 (dagelijks 09.00-12.00 en 13.30-16.00)
Huidmelanomen (huidkanker)Maandag en donderdag1 of 5 werkdagenVia polikliniek Huidziekten:
071-5262630 (dagelijks 09.00 - 13.00 uur)
Hypofyse (goedaardige hypofysetumoren)Combispreekuur 1x per 2 weken op woensdag1 dag tot 2 weken, incl behandelplanVia polikliniek Endocrinologie:
071-526 3505
Levercarcinoom (leverkanker)   
MaagkankerMaandag t/m vrijdagOp dag 2Via zorgdomein of polikliniek MDL:
071-5299747
Mamma carcinoom (borstkanker)Dinsdag en donderdagOp dag 1, incl behandelplanVia zorgdomein of mammapolikliniek:
071-5265355
Multipel myeloom (ziekte van Kahler)Maandag t/m vrijdag5 werkdagenVia polikliniek Hematologie:
071-5263568
Niercelcarcinoom / macroscopische hematurie (nierkanker)Maandag, woensdag, donderdag Op dag 1Via zorgdomein of polikliniek Urologie:
071-5262304
Oesophaguscarcinoom (slokdarmkanker)Maandag t/m vrijdagOp dag 2Via zorgdomein of polikliniek MDL:
071-5299747
Oogmelanomen (oogkanker)DinsdagOp dag 1Via zorgdomein of polikliniek Oogheelkunde:
071-5268030
Pancreas (alvleesklierkanker)Woensdag5 werkdagen incl behandelplanVia pancreas@lumc.nl of polikliniek Heelkunde:
071-5297376
Prostaatcarcinoom (prostaatkanker)MaandagOp dag 3Via zorgdomein of polikliniek Urologie:
071-5262304
WekedelentumorenDinsdagOp dag 6Via zorgdomein of polikliniek Orthopedie/ Heelkunde:
071-5268003/ 5263604