Verpleegafdelingen

Nazorg na een opname in het LUMC

Na een opname in het LUMC komt het moment dat u het ziekenhuis weer verlaat. Maar vaak heeft u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog hulp en zorg nodig. Het Transferbureau van het LUMC helpt u dit te regelen.

Tijdens uw opname bespreekt u eerst met uw arts en een verpleegkundige welke zorg u straks nodig hebt. Vervolgens bespreekt u met de transferverpleegkundige uw wensen en mogelijkheden. De transferverpleegkundige gaat voor u op zoek naar de zorg en/of locatie die past bij wat u nodig heeft. We doen ons uiterste best om aan uw wensen te voldoen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de nazorglocatie. 

U kunt altijd een familielid of mantelzorger meenemen naar dit gesprek.

Om zorg te regelen moet het Transferbureau altijd medische gegevens delen met zorgaanbieders buiten het ziekenhuis. Dat mag alleen met uw toestemming. Daarom vragen wij u om een toestemmingsformulier te ondertekenen als deze zorg aangevraagd wordt.

Contact

Het Transferbureau is bereikbaar op werkdagen van 9:00-16:30 

Telefoon: 071 - 526 34 31

E-mail: transfer@lumc.nl


Wat kunt u zelf regelen?
Welke ontslagzorg regelt het LUMC?