Verpleegafdelingen

Nazorg na een opname in het LUMC

Na een opname in het LUMC komt het moment dat u het ziekenhuis weer verlaat. Maar vaak heeft u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog hulp en zorg nodig. Het Transferbureau van het LUMC helpt u dit te regelen.

Tijdens uw opname bespreekt u eerst met uw arts en een verpleegkundige welke zorg u straks nodig hebt. Dan hebt u een gesprek met de transferverpleegkundige over uw wensen en mogelijkheden. De transferverpleegkundige vraagt de afgesproken zorg voor u aan. U kunt altijd een familielid of mantelzorger meenemen naar dit gesprek.

Om zorg te regelen moet het Transferbureau altijd medische gegevens delen met zorgaanbieders buiten het ziekenhuis. Dat mag alleen met uw toestemming. Daarom vragen wij u om een toestemmingsformulier te ondertekenen als deze zorg aangevraagd wordt.

Contact

Het Transferbureau is bereikbaar op werkdagen van 9:00-16:30 

Telefoon: 071 - 526 34 31

E-mail: transfer@lumc.nl


Wat kunt u zelf regelen?
Welke ontslagzorg regelt het LUMC?