Opvang na ontslag

Uw arts vertelt u welke zorg u nodig hebt na de dagbehandeling of de opname. Het is belangrijk dat u zich tijdig informeert en voorbereidingen treft voor de situatie na ontslag.

Transferbureau

De afdeling kan met uw toestemming hulp inschakelen van het Transferbureau, dat u kan adviseren over de nazorgmogelijkheden. Met uw transferverpleegkundige bespreekt u uw persoonlijke situatie. Hij of zij kan voor u bemiddelen bij zorgorganisaties. 

Telefoon: 071 - 526 34 31
E-mail: transfer@lumc.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot en met 16.30 uur.

Welke zorgmogelijkheden zijn er?

Huisgenoten zorgen voor elkaar

De wet gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt 'gebruikelijke zorg' genoemd. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden gezonde partners geacht u te ondersteunen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig hebt. Volwassen thuiswonende kinderen worden geacht hun zieke ouders te ondersteunen op het gebied van huishoudelijke hulp. Bij deze gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wanneer u zorg inkoopt via een PGB, kan de transferverpleegkundige van het ziekenhuis u hierin adviseren. Bemiddelen is niet mogelijk.

Thuiszorg 

Als u thuiszorg nodig hebt, dan kunt u uw voorkeur aangeven voor een thuiszorgorganisatie. Heeft deze organisatie geen mogelijkheden of hebt u geen voorkeur, dan regelt de transferverpleegkundige in overleg met u een andere thuiszorgorganisatie. Wij adviseren u om zich voor uw opname in het LUMC te oriënteren op een zorgaanbieder van uw voorkeur. 

Wijkverpleging 

Bij Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT-zorg) ontvangt u zorg van de wijkverpleegkundige. Dit stukje zorg valt nog onder de verantwoordelijkheid van de medisch specialist. De wijkverpleegkundige krijgt hiervoor instructies van uw behandelend specialist en de verpleegkundige van de afdeling. Bij vragen of complicaties overlegt de wijkverpleegkundige met uw specialist. Na verloop van tijd kan uw behandelend arts de supervisie van de zorg overdragen aan uw huisarts. Vanaf dat moment overlegt de wijkverpleegkundige met uw huisarts. 

Revalideren

Palliatieve terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve terminale zorg (PTZ) genoemd. Als uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting hebt, gaat de transferverpleegkundige samen met u en uw familie/naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende zorgmogelijkheden, passend bij uw wensen en situatie. Soms is het niet mogelijk de laatste levensfase thuis door te brengen. Dan is een hospice of een afdeling voor palliatieve zorg in een verpleeghuis een alternatief.

Verpleeg- en zorginstellingen 

Wanneer u na een behandeling in het LUMC nog verpleegd moet worden, kunt u (tijdelijk) opgenomen worden in een verpleeghuis, verzorgingshuis of zorghotel. Hier is 24 uur per dag zorg aanwezig. 

Wie betaalt de zorg die u na ontslag nodig hebt?

Thuiszorg en Geriatrische revalidatiezorg worden vergoed door de zorgverzekering. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Per zorgverzekering geldt een eigen risico. Bij uw verzekering kunt u informeren hoeveel u zelf moet betalen. Voor opname in een hospice betaalt u servicekosten.

Een opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis wordt afhankelijk van de indicatie bekostigd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Uw gegevens worden door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) opgevraagd bij de Belastingdienst. Het CAK is verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdrage. De transferverpleegkundige geeft u tijdens het gesprek de informatiefolder over de eigen bijdrage.

Alarmering 

Wanneer u zelfstandig wilt wonen met hulp binnen bereik, kan alarmering een oplossing zijn. Via een alarmeringsapparaat kunt u direct hulp oproepen als uw gezondheid plotseling verslechtert. Voor informatie over vergoeding en aanschaf van personenalarmering, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De thuiszorgorganisatie kan u hierbij helpen. Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren, vraag het daarom op tijd aan. Personenalarmering kan ook via een spoedaanvraag worden geregeld; hier zijn vaak extra kosten aan verbonden.

Hulpmiddelen 

Loophulpmiddelen schaft u zelf aan of huurt u via een uitleenservice. Als u hulpmiddelen nodig hebt zoals een rolstoel of hoog-laagbed, dan kan de transferverpleegkundige u adviseren en hulpmiddelen voor u aanvragen. 

Wilt u weten waar u hulpmiddelen kunt krijgen en of vergoeding mogelijk is, lees dan de informatie over medische hulpmiddelen op de website van de Rijksoverheid.

Maaltijdservice 

Als u (tijdelijk) niet kunt koken, dan kunt u gebruikmaken van een maaltijdservice. Deze kan ook aangepaste maaltijden leveren, zoals vegetarische of dieetmaaltijden. Er zijn diverse aanbieders van kant-en-klaarmaaltijden die thuis bezorgen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de slager, groenteboer of  supermarkt bij u in de buurt. Eventueel kunt u via het Transferbureau of uw gemeente informatie krijgen over aanbieders, de verschillende mogelijkheden en de kosten. 

Huishoudelijke hulp 

Wanneer u door ziekte of gebrek (tijdelijk) geen huishoudelijk werk kunt doen, kunt u huishoudelijke hulp krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een aanvraag hiervoor dient u in bij het WMO-loket van uw gemeente. Hebt u snel huishoudelijke hulp nodig, dan kan tijdens uw opname de transferverpleegkundige een spoedbrief sturen naar de gemeente.