Ontslag uit het LUMC

Bij een opname of een dagbehandeling bespreekt u met uw arts, of met een verpleegkundige, wanneer u naar huis gaat. Bij een opname vindt dit gesprek meestal 1 of 2 dagen vóór vertrek plaats.Vaak is bij opname uw geplande ontslagdatum al bekend.

Arts, verpleegkundige en patienteBij ontslag uit het ziekenhuis informeren wij u en uw huisarts (of andere zorgverleners) over uw behandeling in het ziekenhuis en de noodzakelijke nazorg. Dat gebeurt binnen 24 uur. U krijgt tijdens het ontslag medische adviezen mee en soms een recept. Vraag zelf ook altijd om een medicatieoverzicht bij ontslag. Zorg dat u weet welke medicijnen u nodig hebt en hoe u deze dient te gebruiken.

Vaak wordt bij uw ontslag meteen een controleafspraak gemaakt. Zo niet, vraag dan wanneer uw volgende afspraak is. Informeer ook bij uw arts of verpleegkundige bij welke klachten u het ziekenhuis moet bellen. Als u na thuiskomst klachten hebt in verband met de ingreep, neem dan contact op met de afdeling waar u bent behandeld, of met de dienstdoende arts. Bij ontslag krijgt u hiervoor een telefoonnummer mee. Mogelijk krijgt u een voicemail te horen met instructies. Luistert u die dan volledig af, zodat u weet wie u kunt benaderen voor vragen.

Vervoer naar huis

Als u voor het vervoer naar huis een taxi nodig hebt, dan regelt de verpleging dit. Meestal neemt de zorgverzekeraar de vervoerskosten voor zijn rekening. Deze vraagt wel om een artsenverklaring. Houdt u ook rekening met een eigen bijdrage.