Verpleegafdelingen

Overzicht verpleegafdelingen

De verpleegafdelingen bevinden zich op diverse locaties in het hoofdgebouw (gebouw 1). In de centrale hal vindt u verwijsborden naar de verpleegafdelingen.

Komt u naar het LUMC? Vul eerst de COVID-vragenlijst in!

Vul altijd de COVID-vragenlijst in voordat u naar het LUMC komt.

 

Bent u patiënt? Er staat een vragenlijst voor u klaar in mijnLUMC. U kunt hem daar invullen. 

 

Bent u bezoeker? Vul de vragenlijst in.  

 

De vragenlijst is slechts 48 uur geldig. Vul hem dus pas vlak voor uw komst naar het LUMC in. Lees ook de overige belangrijke informatie voordat u naar het LUMC komt.

Regels als u op bezoek komt bij een patiënt

Voor het bezoeken van een patiënt gelden de volgende regels:

  • Kom niet eerder dan op de afgesproken tijd naar het LUMC.
  • Bij bezoek aan een patiënt op een verpleegafdeling draagt u gedurende het bezoek een mondneusmasker op de patiëntenkamer. Maskers zijn beschikbaar bij de ingang van de verpleegafdeling.
  • Vanaf maandag 15 november mag er per dag maximaal 1 unieke bezoeker langskomen bij een opgenomen patiënt.
  • Bezoektijden zijn tussen 14:00 uur en 20.00 uur. Een bezoek duurt in principe niet langer dan een uur.
  • Afdelingen zoals de Intensive Care kunnen andere bezoektijden hanteren, in het belang van de patiëntenzorg. Bezoekers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
  • Voor ouders van opgenomen kinderen (afdelingen WAKZ, NICU, IC Kinderen, Geboortehuis en Curium) geldt een aparte regeling. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
  • Bij COVID-klachten kunt u niet op bezoek komen.
  • Heeft u een huisgenoot/gezinslid die in de afgelopen drie weken een bewezen COVID-infectie heeft gehad? Of bent u in de afgelopen 14 dagen in het buitenland in gebied geweest met een oranje of rood reisadvies (ook als dit tijdens uw verblijf is ontstaan)? Kom dan niet op bezoek.

Check altijd de COVID-vragenlijst voor uw komst

Als u een patiënt in het LUMC bezoekt, vragen we u om een COVID-vragenlijst in te vullen.

Na het invullen ontvangt u de uitkomst van de vragenlijst via het opgegeven emailadres.

We beschikken ook over een LUMC App waarmee u makkelijk uw locatie kunt vinden. Ook is er een routekaart om snel uw weg te vinden in het LUMC-hoofdgebouw.


Verpleegafdeling Acute Opname Afdeling
Verpleegafdeling Chirurgie 1 (Oncologische chirurgie, Gastro-intestinale chirurgie)
Verpleegafdeling Chirurgie 2 (Algemene Chirurgie, Ongevalschirurgie, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Urologie, Vaatchirurgie)
Curium LUMC | Kinder- en jeugdpsychiatrie
Verpleegafdeling Dagbehandeling
GeboorteHuis Leiden (Verloskunde)
Verpleegafdeling Hartziekten
LUMC Oncologie Centrum Klinisch - Hematologie (LOKH)
Verpleegafdeling Intensive Care volwassenen (Unit 1 en Unit 2, Unit 3 en Unit 4 en Medium Care)
Verpleegafdeling Intensive Care kinderen
Verpleegafdeling Interne Geneeskunde (Algemene Interne Geneeskunde, Reumatologie, Maag-, Darm- en Leverziekten, Nierziekten, Endocrinologie en stofwisselingsziekten, Infectieziekten)
Verpleegafdeling KOHG (Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Mondziekten en Kaak- en Aangezichtschirurgie, Oogheelkunde, Huidziekten en Gynaecologie)
LUMC Oncologie Centrum Klinisch- Electieve oncologische zorg en Nucleaire Geneeskunde (LOKE)
Verpleegafdeling Neonatologie
Verpleegafdeling Neurologie, Neurochirurgie, Neuro Care en Psychiatrie (VNNP)
LUMC Oncologie Centrum Klinisch- Langverblijf Oncologie, Hematologie, Oncologische Maag-, Darm- en Leverziekten, Longziekten (LOKL)
Verpleegafdeling Opname en Herstel Afdeling
Verpleegafdeling Thorax-chirurgie
Verloskunde (GeboorteHuis Leiden) 
Verpleegafdeling Transplantatie Centrum
Verpleegafdelingen Willem-Alexander Kinderziekenhuis (Bos en Strand)