Radiologisch onderzoek

Komt u naar het LUMC voor radiologisch onderzoek? Dan kunt u terecht bij de polikliniek Radiologie. Een (huis)arts of specialist vraagt radiologisch onderzoek vaak aan om een diagnose te stellen. Via radiologisch onderzoek bekijken we de binnenkant van uw lichaam. Bijvoorbeeld via een röntgenfoto, echografie of MRI-scan. Zo achterhalen we de plaats en aard van het letsel of de ziekte of aandoening in uw lichaam.
Arts bespreekt resultaten met patient.

Onderzoeken radiologie

Radiologisch onderzoek vindt op verschillende manieren plaats. Namelijk via:

  • röntgenstraling: zoals via röntgenfoto’s of CT- scanner (een röntgenapparaat dat een serie foto’s maakt);
  • geluidsgolven: echografie;
  • magnetische velden en radiogolven: via een MRI-scan.

Lees meer over radiologisch onderzoek bij het LUMC en de contactgegevens en route van de Polikliniek Radiologie.