Na de operatie

Na een operatie in het LUMC gaat u naar de uitslaapkamer. U wordt hier goed in de gaten gehouden, totdat u terug kan naar de verpleegafdeling. U kunt na de operatie ook naar een afdeling gaan waar u extra zorg krijgt. Zoals op de Intensive Care (IC) na een zware operatie. Dit is dan voor de operatie met u besproken.
Verpleegkundige controleert hartslag patiënt.

Uitslaapkamer (verkoeverkamer)

In de uitslaapkamer checkt de verpleegkundige regelmatig belangrijke lichaamsfuncties, zoals uw ademhaling en bloeddruk. Als het nodig is krijgt u extra pijnstilling en andere medicijnen, bijvoorbeeld tegen misselijkheid. Als de anesthesioloog vindt dat u voldoende bent bijgekomen van de verdoving of narcose, kunt u terug naar de verpleegafdeling.

Intensive Care (IC)

Het kan voorkomen dat u na de operatie niet naar de uitslaapkamer gaat, maar naar de Intensive Care (IC). Hier krijgt u extra zorg. Bijvoorbeeld omdat uw medische toestand hierom vraagt of vanwege de operatie die u onderging. Dit is vaak het geval bij grote ingrepen, zoals hartoperaties.

Meer informatie over de IC

Extra zorg: Post Anaesthesia Care Unit (PACU)

U kunt na uw operatie in het LUMC ook op de Post Anaesthesia Care Unit (PACU) worden opgenomen. De PACU bevindt zich in het operatiecomplex op de 4e etage, zone J4. Dit is een afdeling binnen het OK-centrum waar u 24 uur extra wordt bewaakt, net als op de IC. Een opname op de IC of PACU hangt af van de operatie en uw conditie. Ook kunnen zich tijdens de operatie omstandigheden voordoen die een opname op de PACU noodzakelijk maken. Zoals onverwachte problemen of complicaties tijdens een operatie.

U kunt na uw operatie in het LUMC ook op de Post Anaesthesia Care Unit (PACU) worden opgenomen. De PACU bevindt zich in het operatiecomplex op de 4e etage, zone J4. Dit is een afdeling binnen het OK-centrum waar u 24 uur extra wordt bewaakt, net als op de IC. Een opname op de IC of PACU hangt af van de operatie en uw conditie. Ook kunnen zich tijdens de operatie omstandigheden voordoen die een opname op de PACU noodzakelijk maken. Zoals onverwachte problemen of complicaties tijdens een operatie.

 

Wanneer naar de PACU?

U komt op de PACU als u meer bewaking en/of behandeling na de operatie nodig heeft. Bijvoorbeeld na een grote operatie of vanwege uw lichamelijke conditie, zoals door hart- of longproblemen. U blijft dan aangesloten op een monitor waarop uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur wordt weergegeven. Soms zijn er speciale infusen ingebracht om bijvoorbeeld het hart goed in de gaten te houden. Een opname op de PACU is meestal niet langer dan 24 uur.

 

Bezoek op de PACU

Wanneer u op de PACU aankomt, kunt u kort bezoek ontvangen van maximaal een kwartier. Bezoekers kunnen toiletspullen voor u meebrengen. Een pyjama is op de PACU niet gewenst, dit kan weer als u op de verpleegafdeling terugkomt. Bloemen, planten en fruit zijn niet toegestaan. De verpleegafdeling wordt gebeld en een verpleegkundige brengt uw familie naar de PACU.

De reguliere bezoektijd is 's avonds van 19.00 uur - 19.30 uur. Er mogen maximaal 2 bezoekers per patiënt komen. Bezoekers kunnen zich melden bij de uitgang van het operatiecomplex en aanbellen bij de PACU. Dan worden ze door een verpleegkundige worden opgehaald.

 

Informatie over de patiënt

Over uw operatie of ingreep verstrekken we alleen informatie aan uw contactpersoon, die u vooraf heeft doorgegeven. Hiermee willen we voorkomen dat er (medische) informatie wordt gegeven aan personen die daar niet voor in aanmerking komen. Ook willen we hiermee het aantal telefoontjes beperken op de afdeling en overlast voor patiënten. Uw contactpersoon mag altijd bellen voor informatie over uw toestand.

 

Contact en locatie PACU

  • Telefoonnummer PACU: 071 526 14 57
  • Locatie: operatiecomplex 4e etage LUMC, zone J4
  • Bezoektijden: 19.00 - 19.30 uur (2 bezoekers per patiënt)

Complicaties en bijwerkingen

U vindt informatie over bijwerkingen en complicaties in de informatiebrief die u voor uw operatie krijgt. U ontvangt deze brief na het gesprek met de anesthesioloog (pre-operatieve screening).

  • • Mogelijke bijwerkingen van de operatie zijn misselijkheid en overgeven, heesheid en keelpijn.
  • • Complicaties zijn gelukkig zeldzaam. Voorbeelden van complicaties zijn schade aan uw tanden. En klachten aan uw benen of armen door een verkeerde ligging tijdens de operatie.
  • • Ernstige complicaties komen slechts zeer zelden voor. Dit soort complicaties komen meestal door een zeer zeldzame gebeurtenis of hangen samen met uw gezondheidstoestand. Als u extra risico loopt bij de operatie bespreekt de anesthesioloog dit vooraf met u.

Contact en vragen

Heeft u vragen over uw operatie? Neem dan contact op met de afdeling Anesthesiologie:

  • Telefoon: 071 526 45 83
    Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en 15.00 -16.30 uur, vrijdag tot 16.00 uur.
  • E-mail: anst-posmedewerkers@lumc.nl