Uw behandeling in het LUMC

U bent naar het LUMC verwezen. Als uw arts bepaalt dat een behandeling nodig is, komt er een behandelovereenkomst met u tot stand. U heeft dan een aantal rechten en plichten. Zo kunt u de overeenkomst altijd opzeggen en kunt u een second opinion aanvragen.