Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het LUMC vindt de veiligheid en het welbevinden van patiënten belangrijk. Het LUMC leeft dan ook de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling na.

In het LUMC letten wij extra op signalen die doen vermoeden dat de veiligheid en/of het welbevinden van onze patiënten bedreigd wordt. Daarvoor gebruiken wij de landelijk verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een veilig thuis is ook onze zorg. Lees meer in de brochure Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het LUMC.