Transplantatie Centrum

Patiëntoverleving (survival) na levertransplantatie in LUMC Leiden (centrum NLB)

In het LUMC Transplantatie Centrum, Nederlands oudste transplantatiecentrum, staat al sinds 1966 kwaliteit voorop. In dat jaar werd zowel de eerste nier als de eerste lever in Nederland in het LUMC (toen nog AZL) getransplanteerd.
Op deze pagina vindt u de cijfers over de patiëntenoverleving na levertransplantatie.

Geïntegreerd transplantatiecentrum

In 1992 startte het huidige levertransplantatieprogramma. Het LUMC heeft inmiddels al jaren een geïntegreerd transplantatiecentrum waarin vanuit de principes van waardegedreven zorg levertransplantaties, alvleestransplantaties en niertransplantaties verricht worden door een aan transplantatie toegewijd multidiciplinair team. 

De patiënten die wachten op levertransplantatie in de drie Nederlandse centra staan op dezelfde wachtlijst. Jaarlijks verrichten we ongeveer 40 levertransplantaties in Leiden. In het Leids Universitair Medisch Centrum is er veel multidisciplinaire aandacht voor iedere patiënt en voor optimale nazorg. Deze nazorg omvat onder andere E-health, thuistesten van medicijnspiegels, patiëntgerapporteerde uitkomsten, dashboarding en andere elementen van waardegedreven zorg.

Geïntegreerd transplantatiecentrum

In 1992 startte het huidige levertransplantatieprogramma. Het LUMC heeft inmiddels al jaren een geïntegreerd transplantatiecentrum waarin vanuit de principes van waardegedreven zorg levertransplantaties, alvleestransplantaties en niertransplantaties verricht worden door een aan transplantatie toegewijd multidiciplinair team. 

De patiënten die wachten op levertransplantatie in de drie Nederlandse centra staan op dezelfde wachtlijst. Jaarlijks verrichten we ongeveer 40 levertransplantaties in Leiden. In het Leids Universitair Medisch Centrum is er veel multidisciplinaire aandacht voor iedere patiënt en voor optimale nazorg. Deze nazorg omvat onder andere E-health, thuistesten van medicijnspiegels, patiëntgerapporteerde uitkomsten, dashboarding en andere elementen van waardegedreven zorg.

Patiëntenoverleving na transplantatie

In onderstaande grafiek vindt u in rood de uitkomsten (patiëntoverleving in eerste 5 jaar na transplantatie) afgezet tegen het gemiddelde van de 3 transplantatiecentra in Nederland (in blauw)

image7edkg.png