Transplantatie Centrum

TTV GUIDE TX - Horizon 2020 project

Het Horizon 2020 project is een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Het LUMC neemt hierin deel aan het onderzoeksproject TTV GUIDE TX, dat gericht is op het ontwikkelen van een instrument om de activiteit van het immuunsysteem te bepalen bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Het teno-virus

Bij niertransplantaties vervangen we een orgaan dat niet meer goed functioneert door een gezond orgaan. Het is echter mogelijk dat het lichaam de nier vervolgens afstoot omdat het immuunsysteem de getransplanteerde nier als vreemd herkent en deze gaat aanvallen. Het onschadelijke Torque teno-virus (TTV) kan dienen als hulpmiddel om het precieze niveau van de activiteit van het immuunsysteem van een ontvanger te meten en de juiste dosering van immunosuppressieve geneesmiddelen te bepalen. 

Het teno-virus

Bij niertransplantaties vervangen we een orgaan dat niet meer goed functioneert door een gezond orgaan. Het is echter mogelijk dat het lichaam de nier vervolgens afstoot omdat het immuunsysteem de getransplanteerde nier als vreemd herkent en deze gaat aanvallen. Het onschadelijke Torque teno-virus (TTV) kan dienen als hulpmiddel om het precieze niveau van de activiteit van het immuunsysteem van een ontvanger te meten en de juiste dosering van immunosuppressieve geneesmiddelen te bepalen. 

TTV GUIDE TX project

TTV GUIDE TX wordt ondersteund door Horizon 2020 en is een vijfjarig project dat wordt gecoördineerd door de Medische Universiteit van Wenen (Oostenrijk) met 7 deelnemende EU-landen. Het LUMC neemt deel aan de klinische studie met 300 niertransplantatiepatiënten, waarbij de dosering van immuunsuppressie wordt getitreerd aan de hand van de hoeveelheid TTV in het bloed.

Het voorgestelde project heeft het potentieel om een aanzienlijk aantal infecties en afstotingen van niertransplantaties per jaar te verminderen. Hierdoor worden de kosten, die momenteel in veel Europese gezondheidszorgsystemen onder druk staan, aanzienlijk teruggedrongen. TTV GUIDE TX dient niet alleen als proof-of-concept voor op TTV gebaseerde beoordeling van het immuunsysteem, maar kan ook worden uitgebreid tot andere transplantaties van vaste organen, auto-immuun- en infectieziekten en oncologie.

Voorkomen van afstoting bij niertransplantatie

Immunosuppressiva worden vaak gebruikt om het vermogen van het lichaam om een getransplanteerd orgaan af te stoten te verlagen. In een recente publicatie in het Journal of Clinical Virology bespreken LUMC-onderzoekers Aline van Rijn, Joris Rotmans, Aiko de Vries en Mariet Feltkamp de belangrijkste uitdaging van immunosuppressieve therapie na orgaantransplantatie. Zij willen een balans vinden tussen het voorkomen van orgaanafstoting en het niet bevorderen van opportunistische infecties. Om de juiste hoeveelheid medicatie voor te schrijven, hebben specialisten daarom een effectief instrument nodig waarmee de immunologische activiteit van een patiënt kan worden gemeten.

Bepalen van immunologische activiteit met virussen

"In onze zoektocht vonden we zogenaamde TTV-virussen: niet-pathogene stoffen die van nature voorkomen in het bloed van gezonde personen. We hebben ook aangetoond dat de hoeveelheid ervan in het bloed correleert met het risico op afstoting. Dat wil zeggen dat hoe meer TTV-virus er in het bloed is, hoe lager het risico op afstoting", leggen Feltkamp en Rotmans, respectievelijk klinisch viroloog en internist-nefroloog in het LUMC, uit.

Om meer te weten te komen over het Europese onderzoeksproject bekijk de website van het de TTV Guide Project.