Transplantatie Centrum

OPTIMIZE studie

De OPTIMIZE studie is een onderzoek naar de beste combinatie van medicijnen tegen afstoting voor patiënten met een hogere leeftijd (van 65 jaar of ouder) die een niertransplantatie ondergaan. Dit onderzoek vindt plaats in het Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, Radboud UMC, UMC Utrecht, UMCG en het UZ Leuven.

Aanleiding studie

De laatste jaren behalen we steeds betere resultaten bij niertransplantaties. De resultaten bij oudere patiënten zijn echter anders dan bij jongere patiënten. Oudere patiënten sterven vaker door infecties, hart- en vaatziekten en kanker dan jongere patiënten. Jongere patiënten hebben vaker te maken met het verliezen van een donornier door afstoting. Ook krijgen oudere patiënten vaker een nier van een oudere donor. Dat gaat vaak gepaard met een minder goede nierfunctie en een kortere levensduur van de donornier. In verband met de hogere leeftijd van de ontvanger is dit aanvaardbaar.

Aanleiding studie

De laatste jaren behalen we steeds betere resultaten bij niertransplantaties. De resultaten bij oudere patiënten zijn echter anders dan bij jongere patiënten. Oudere patiënten sterven vaker door infecties, hart- en vaatziekten en kanker dan jongere patiënten. Jongere patiënten hebben vaker te maken met het verliezen van een donornier door afstoting. Ook krijgen oudere patiënten vaker een nier van een oudere donor. Dat gaat vaak gepaard met een minder goede nierfunctie en een kortere levensduur van de donornier. In verband met de hogere leeftijd van de ontvanger is dit aanvaardbaar.

Doordat de nieren van oudere donoren gevoeliger blijken te zijn voor schadelijke bijwerkingen van afweeronderdrukkende medicijnen vraagt dit mogelijk om een andere benadering van het voorschrijven van deze medicijnen. Daarom willen wij in deze studie de gebruikelijke behandeling tegen afstoting vergelijken met een behandeling waarin we een andere combinatie van afweeronderdrukkende medicijnen voorschrijven.

De studie

De gebruikelijke behandeling bestaat uit prednisolon, mycofenolaat mofetil (MMF) en tacrolimus;

De aangepaste behandeling bestaat uit prednisolon, everolimus en tacrolimus in een lagere dosering.

Een combinatie van deze middelen werd eerder al in een zeer grote studie onderzocht, maar werd nog niet specifiek onderzocht in een grote groep met oudere patiënten. Omdat tacrolimus, behalve dat het de afweer onderdrukt, ook nierschade kan geven verwachten wij een betere nierfunctie bij patiënten met de aangepaste behandeling die een lagere dosering tacrolimus krijgen. Dankzij de betere nierfunctie verwachten we een langere levensduur van de donornier. Ook verwachten wij minder infecties.

Op onderstaande website is, zowel voor patiënten als professionals, achtergrondinformatie te vinden over het onderzoek.

https://optimize-study.nl

Verder is de opzet van de studie ook hier gepubliceerd:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34078323/