Transplantatie Centrum

Informatie voor deelname aan onderzoek naar informatie over niertransplantatie

Onderzoek naar informatie over niertransplantatie: ervaringen en wensen van patiënten. Officiële titel in het Engels: Experiences of an Needs for Information Provision and Online Education among Kidney Patients Pre and Post Transplantation and Their Healthcare Professionals.

Algemene informatie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft dit onderzoek opgezet. Onderzoekers - dit kunnen artsen en onderzoekers zijn - voeren het onderzoek uit in het LUMC. De Wetenschapscommissie Interne Geneeskunde van het LUMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek willen we graag uw ervaringen en wensen horen over het ontvangen van informatie over een niertransplantatie. Ook houden wij gesprekken met een aantal patiënten en zorgverleners over hun ervaringen met dit onderwerp. Met de uitkomsten willen wij een digitale cursus maken. In deze digitale cursus leren patiënten meer over een niertransplantatie. En over wat patiënten kunnen verwachten van hun ziekteverloop. Ook worden patiënten met deze cursus ondersteund om de eigen regie te nemen tijdens hun ziekte en behandeling.

Algemene informatie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft dit onderzoek opgezet. Onderzoekers - dit kunnen artsen en onderzoekers zijn - voeren het onderzoek uit in het LUMC. De Wetenschapscommissie Interne Geneeskunde van het LUMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek willen we graag uw ervaringen en wensen horen over het ontvangen van informatie over een niertransplantatie. Ook houden wij gesprekken met een aantal patiënten en zorgverleners over hun ervaringen met dit onderwerp. Met de uitkomsten willen wij een digitale cursus maken. In deze digitale cursus leren patiënten meer over een niertransplantatie. En over wat patiënten kunnen verwachten van hun ziekteverloop. Ook worden patiënten met deze cursus ondersteund om de eigen regie te nemen tijdens hun ziekte en behandeling.

Wat is de achtergrond van het onderzoek?

Voor en na een niertransplantatie krijgt een patiënt te maken met veel informatie. Hij of zij moet u veel keuzes maken. Bijvoorbeeld over behandelingen die de nierfunctie kunnen overnemen. Er is onvoldoende bekend over welke informatie patiënten graag willen ontvangen. En op welke manier patiënten deze informatie willen ontvangen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hoelang duurt het onderzoek?

Als u meedoet, vult u 1 keer een (digitale) vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Als het nodig is mag een mantelzorger u helpen. 

Hoe kunt u meedoen?

Binnen enkele dagen ontvangt u de link naar de vragenlijst via een e-mail. De afzender is: no-reply@castoredc.com. Mogelijk ontvangt u deze e-mail in uw spam-folder, dus wij vragen u om hierop alert te zijn. U vult de vragenlijst in. De vragen gaan over uw ervaringen en wensen over informatie betreffende niertransplantatie. Met de vragenlijst vragen wij naar uw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen, dan is dat ook mogelijk. In bijlage B leest u hoe u een papieren vragenlijst kunt aanvragen.

Van welke bijwerkingen, nadelige effecten of ongemakken kunt u last krijgen?

Er zijn voor u geen risico’s door mee te doen aan dit onderzoek.

Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het onderzoek?

Meedoen aan het onderzoek kan voordelen en nadelen hebben. Hieronder zetten we ze op een rij. Denk hier goed over na, en praat erover met anderen.

U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Maar met uw deelname helpt u de onderzoekers om de informatie voor toekomstige niertransplantatie patiënten te verbeteren.

Meedoen aan dit onderzoek heeft als nadeel dat het u tijd kost om de vragenlijst in te vullen.

Wilt u niet meedoen?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u niet meedoet, hoeft u zich niet af te melden en niets te ondertekenen. Uiteraard heeft uw keuze geen invloed op de behandeling.

Wanneer stopt het onderzoek?

Het onderzoek stopt voor u als u de vragenlijst heeft ingevuld.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Krijgt u de resultaten van het onderzoek?

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. De wijze hiervan wordt nog vormgegeven. 

Wat doen we met uw gegevens?

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren.

Welke gegevens bewaren we?

We bewaren deze gegevens:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens?

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren.

Hoe beschermen we uw privacy?

Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens een code. Op al uw gegevens zetten we alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in het LUMC. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging.

Wie kunnen uw gegevens zien?

Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. De volgende personen kunnen bij uw gegevens komen: nationale toezichthoudende autoriteiten kunnen bij uw gegevens komen. Bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens 15 jaar in het LUMC. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in deze informatiebrief.

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken?

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Maar let op: trekt u uw toestemming in en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken.

Wilt u meer weten over uw privacy?

Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  • Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat het LUMC. Zie bijlage A voor de contactgegevens, en de website.
  • Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. Bekijk voor meer informatie over privacy het privacy statement van het LUMC op de LUMC-website, zie bijlage A. U kunt ook naar de Functionaris Gegevensbescherming van het LUMC gaan. Of u dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Krijgt u een vergoeding als u meedoe aan het onderzoek?

U krijgt geen vergoeding als u meedoet aan dit onderzoek. Er zijn ook geen kosten verbonden aan deelname aan het onderzoek.

Heeft u vragen?

Vragen over het onderzoek kunt u stellen aan de onderzoeker. Wilt u advies van iemand die er geen belang bij heeft? Ga dan naar Prof. Dr. E.P.J. de Koning. Hij weet veel over het onderzoek, maar werkt niet mee aan dit onderzoek.

Heeft u een klacht? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die u behandelt. Wilt u dit liever niet? Ga dan naar de klachtenfunctionaris van het LUMC.

In bijlage A vindt u alle contactgegevens.

Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek?

U kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Wilt u meedoen? Dan vult u het toestemmingsformulier in dat is bijgevoegd bij de digitale vragenlijst. U ontvangt de digitale vragenlijst over ongeveer 1 week per e-mail. Vult u de vragenlijst op papier in? Dan sturen wij u een papieren toestemmingsformulier mee met de vragenlijst. U vult het toestemmingsformulier in en stuurt die samen met de vragenlijst terug. U en de onderzoeker krijgen allebei een getekende versie van deze toestemmingsverklaring.             

Wat zijn de resultaten van vorige onderzoeken?

Sinds oktober 2020 maakt het LUMC Transplantatie Centrum gebruik van Patient Reported Outcome Measures, ook wel PROMs. Met deze vragenlijst krijgen wij informatie over de kwaliteit van leven van de patiënt. En of de patiënt last heeft van klachten. Op dit moment hebben ruim 700 transplantatiepatiënten de eerste PROMs-vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan kunt u vinden op de volgende webpagina.