Transplantatie Centrum

Eerste resultaten PROMs

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe een patiënt zich voelt na een nier(pancreas)transplantatie. Wat is de kwaliteit van leven? Heeft de patiënt last van klachten? Door deze vragen aan de patiënt te stellen, kunnen wij de behandeling hierop aanpassen.

Sinds oktober 2020 maken we in het LUMC Transplantatie Centrum gebruik van Patient Reported Outcome Measures, ook wel PROMs genoemd. De PROMs is een vragenlijst waarmee wij de kwaliteit van leven van transplantatiepatiënten meten. Ook meten wij welke klachten transplantatiepatiënten hebben. Als de patiënt de PROMs invult, krijgt de arts veel informatie. Soms komen er bijvoorbeeld klachten naar voren die eerder weinig werden besproken. Wij vragen de patiënt om de PROMs vóór de jaarlijkse controle in te vullen. Op dit moment hebben ruim 700 transplantatiepatiënten de eerste PROMs-vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan vertellen we graag aan u.

Sinds oktober 2020 maken we in het LUMC Transplantatie Centrum gebruik van Patient Reported Outcome Measures, ook wel PROMs genoemd. De PROMs is een vragenlijst waarmee wij de kwaliteit van leven van transplantatiepatiënten meten. Ook meten wij welke klachten transplantatiepatiënten hebben. Als de patiënt de PROMs invult, krijgt de arts veel informatie. Soms komen er bijvoorbeeld klachten naar voren die eerder weinig werden besproken. Wij vragen de patiënt om de PROMs vóór de jaarlijkse controle in te vullen. Op dit moment hebben ruim 700 transplantatiepatiënten de eerste PROMs-vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan vertellen we graag aan u.

Resultaten

De meest voorkomende klachten zijn het makkelijk krijgen van blauwe plekken en, net als in dialysepatiënten, vermoeidheid. Klachten op seksueel gebied worden met name als ernstig ervaren. Inmiddels is gestart met het verder in kaart brengen van vermoeidheidsklachten. Ook zijn we in overleg met urologen en seksuologen over hoe we patiënten met klachten op seksueel gebied het beste kunnen helpen. 

De PROMs worden afgenomen bij onze transplantatiepatiënten en dialysepatiënten. Deze antwoorden kunnen worden vergeleken met de antwoorden van de Nederlandse bevolking. Transplantatiepatiënten vinden hun lichamelijke kwaliteit van leven slechter dan de algemene Nederlandse bevolking, maar wel beter dan dialysepatiënten dit aangeven. De geestelijke kwaliteit van leven van transplantatiepatiënten verschilt niet veel met de score van de Nederlandse bevolking en van dialysepatiënten.

Onderzoek in de toekomst

In de toekomst willen wij nog meer onderzoek doen naar de kwaliteit van leven van transplantatiepatiënten en hun ervaringen van klachten. Op die manier kunnen wij ook onderzoeken waardoor patiënten bepaalde klachten hebben, of een verminderde kwaliteit van leven. Hiermee willen we de zorg voor patiënten na een transplantatie verbeteren. Mocht u vragen hebben over de PROMs, dan kunt u altijd contact opnemen door te mailen naar PROMs-transplantatiecentrum@lumc.nl.