Transplantatie Centrum

Reizen na een transplantatie

Reizen na een transplantatie is zeker mogelijk! We adviseren echter om in het eerste jaar na transplantatie (en zeker in de eerste 6 maanden) nog niet te reizen. In het eerste jaar na transplantatie moet u namelijk frequent op controle komen en heeft u een hoger risico op afstoting en infecties. Als u toch graag tussen 6 maanden en 1 jaar na transplantatie wilt reizen, bespreek dan met uw arts of dit mogelijk is.

Er is namelijk een verschil tussen een weekend in 1 van onze buurlanden op vakantie en 4 weken naar een bestemming buiten Europa.

Houd rekening met mogelijke risico’s en maak samen met uw behandelaar de afweging. Begin op tijd met plannen, bij voorkeur 3 a 6 maanden voor uw gewenste reis. Dit vanwege de voorbereidingen die nodig zijn.

Hieronder leest u welke stappen u moet nemen voordat u gaat reizen.

Voorbereiding

Stap 1 – Raadpleeg een specialist

Bespreek met uw behandelaar dat u graag op vakantie zou willen. Deze kan u adviseren of uw bestemming geschikt voor u is en welke risico’s u loopt. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar een vaccinatie/reizigers poli.

Denk ook na over uw bestemming: infectierisico’s, hygiëne, toegankelijkheid van gezondheidszorg, klimaatomstandigheden. Zo heeft een erg warm land b.v. effect op uw vochthuishouding en daarmee uw bloeddruk. Uw arts kan u hierover een specifiek advies geven.

Stap 1 – Raadpleeg een specialist

Bespreek met uw behandelaar dat u graag op vakantie zou willen. Deze kan u adviseren of uw bestemming geschikt voor u is en welke risico’s u loopt. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar een vaccinatie/reizigers poli.

Denk ook na over uw bestemming: infectierisico’s, hygiëne, toegankelijkheid van gezondheidszorg, klimaatomstandigheden. Zo heeft een erg warm land b.v. effect op uw vochthuishouding en daarmee uw bloeddruk. Uw arts kan u hierover een specifiek advies geven.

Stap 2 – Controleer ruim van tevoren of de vaccins aanslaan

Zorg dat u tijdig advies over vaccinatie inwint en gevaccineerd bent. Bespreek ook of er controle nodig is om te zien of de vaccinatie effect heeft gehad.

Bezoek tijdig een vaccinatiecentrum voordat u op reis gaat.  Bij het vaccinatiecentrum zullen ze met u bespreken welke vaccinaties voor uw reis gewenst  zijn en welke bij u gecontra-indiceerd zijn. Vaccins die een verzwakt levend virus bevatten zijn gecontra-indiceerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vaccinatie tegen gele koorts. Gebieden met een hoge infectiekans op gele koorts worden meestal afgeraden. Bij het vaccinatiecentrum zullen ze met u bespreken om eventueel voor een andere vakantiebestemming te kiezen.

Ook de vaccinatie tegen dengue mag niet toegediend worden aan mensen met een afweerstoornis.

Na de transplantatie slikt u medicijnen die voorkomen dat uw nieuwe orgaan wordt afgestoten. De medicatie remt echter ook de reactie van uw afweersysteem op vaccins. Als u zich laat vaccineren in de  eerste 6 weken na transplantatie dan werken deze vaccinaties onvoldoende. Wacht dus minimaal tot 6 weken na de transplantatie voordat u nieuwe vaccinaties haalt. U kunt bij het vaccinatie centrum bespreken of er een labcontrole nodig is om te zien of het vaccin aanslaat.

Stap 3 – Medicatie regelen

controleer ruim van de te voren welke voorbereidingen nodig zijn t.a.v. uw medicatie en maak een plan wat te doen als u medicatie tekort komt.

Ruim van te voren

Medicatie paspoort:

Overleg met uw apotheek als u op reis wilt. U vraagt bij uw apotheek een medicatiepaspoort aan en geeft aan wat uw land van bestemming wordt. Het kan zijn dat u daarnaast nog andere officiële documenten nodig hebt voor de douane of de politie in het land waar u naar toe op vakantie gaat. Bestel op tijd voldoende voorraad.

Shengenverklaring/Engelstalige medicijnverklaring:

Controleer op de website van het CAK of u voor uw medicatie een speciale verklaring nodig heeft. U moet dit zelf regelen. U moet de documenten laten tekenen door een arts, vervolgens per post versturen om ze door het CAK officieel te laten maken. Dit hele proces kost u minimaal 4 weken.

Voorraad:

Neem voldoende mee voor de reisperiode en de week erna. Bestel op tijd en controleer de inhoud van de verpakkingen en de houdbaarheidsdatum van uw medicijnen.

Hoe meenemen:

Neem uw medicatie altijd mee in de originele verpakking met het etiket van uw apotheek erop inclusief de bijsluiter van de fabrikant (niet die van uw apotheek).
Bij een baxterrol:

 • houd alles in uw baxterrol, geen losse medicatie eruit halen.
 • van de apotheek heeft u ook originele bijsluiters van de fabrikant gehad, deze moet u meenemen. Mocht u ze kwijt zijn kan de apotheek deze opnieuw voor u regelen. Neem nooit losse pillen mee, dit kost u erg veel tijd bij de douane.

Medicijnen in de auto:

 • voorkom het schudden van insuline door reizen
 • bewaar het bijvoorbeeld tussen uw kleding in uw koffer

Medicijnen in het vliegtuig:

 • Altijd in uw handbagage
 • Niet op het lichaam dragen
 • De restrictie van vloeistoffen geld niet voor medicijnen, wel moeten uw documenten op orde zijn en op uw eigen naam staan
 • Bij sommige maatschappijen kan u koelkast geneesmiddelen in de koelkast van het vliegtuig bewaren, informeer hiernaar.
 • Bij sommige maatschappijen mag je extra handbagage meenemen als je medicijnen gebruikt, dit is de moeite waard om uit te zoeken voor u gaat vliegen

Bewaren

Let op gaat u naar een bestemming waar het veel warmer is of veel kouder overleg dan met uw apotheek hoe u uw medicijnen dan het beste kan bewaren, ook kan de houdbaarheid van uw medicijnen aangepast worden.

Omgaan met tijdsverschil en inname momenten

In principe slikt u uw medicijnen altijd op de lokale tijden.

Ten aanzien van uw afweerremmende medicatie, als het tijdsverschil meer is dan 5 uur, dan volgt het volgende advies:

Te vroeg slikken is geen probleem, te laat slikken kan wel problemen geven. Maak voor uw vertrek een innameplan voor uw heen- en terugreis en bespreek dit met uw behandelaar. Dit geld met name voor de volgende medicijnen

 • In oostelijke richting is er een kortere tijd tussen de 2 inname momenten > dit is geen probleem
 • In westelijke richting  is er een langere tijd tussen de 2 inname momenten > dit is een probleem

Als het tijdsverschil groter is dan 5 uur en er een langere tijd tussen 2 inname momenten is:
Bij 1 keer per dag een innamemoment
Op de dag van vertrek de lokale ‘Nederlandse’ innametijd. Let op: eenmaal een extra slikmoment 12 uur na de laatste inname.
Eindbestemming: lokale innametijd

Bij 2 keer per dag een innamemoment
Op de dag van vertrek de lokale ‘Nederlandse’ innametijd Let op: eenmaal een extra slikmoment 6 uur na de laatste inname
Eindbestemming: lokale innametijd

Toch zonder pillen komen te zitten?

Zonder pillen komen te zitten is een hele risicovolle en nare situatie. Wat u het beste kunt doen is contact leggen met een lokale arts en uw medicatie paspoort laten zien. Deze arts zal aangeven wat hij/zij voor kan schrijven. Soms is in het buitenland niet exact hetzelfde medicijn beschikbaar. Bij twijfel kunt u overleggen met uw behandelaar in Nederland.

Stap 4 – Bereid u voor op mogelijke problemen in het buitenland

Medische geschiedenis:

Vóór u vertrekt is het verstandig om een Engelstalige samenvatting van uw medische geschiedenis op te vragen bij uw behandelend arts. Vraag uw arts ook wat uw reisgenoten kunnen doen als er problemen optreden. Vergeet daarnaast niet het nummer van uw behandeld arts mee te nemen. Bij medische problemen moet u hem of haar namelijk bellen.

Vakantie brief:

Vraag de vakantiebrief aan bij uw polikliniek via het secretariaat of e-consult. Dit is een korte Engelse brief waarin staat dat u getransplanteerd bent en de contactgegevens van het ziekenhuis. U kunt zelf de brief vertalen met verschillende IT ondersteuning zoals bijvoorbeeld google translate, ChatGPT etc.

Medische ID op uw telefoon:

Heeft u een smartphone dan kan in geval van nood kan een hulpverlener altijd deze gegevens op uw telefoon benaderen, zonder gebruik te maken van uw persoonlijke toegangscode of biometrische herkenning. Dit gaat via de knop/toets noodgeval. Hoe u dit instelt op uw telefoon ziet u terug in dit document … (link) ook staan hierin tips wat er in op te nemen.

Zorg ervoor dat mijnLUMC makkelijk voor u bereikbaar is op uw telefoon, maak gebruik van het aanmaken van een ‘Widget’ zo oogt de site op uw telefoon als een app. mijnlumc toevoegen aan het startscherm van uw smartphone of tablet.

Wat neem je in ieder geval mee naast alle items die u heeft moeten regelen

Noodpakket medicatie:

 • ORS
 • Loperamide
 • Medicatie tegen reisziekte
 • evt anti-misselijkheid medicatie
 • evt antibiotica iom arts
 • paracetamol

Aanvullende middelen:

 • Thermometer
 • Bloeddrukmeter afhankelijk van uw transplantatie
 • Tekenpincet
 • Zonbescherming
 • Deet
 • Powerbank

Stap 5 – Sluit een goede reisverzekering af en informeer uw naasten

Zorg voor een goede reisverzekering die aangevuld is met een repatriëringsverzekering. Dit voorkomt financiële problemen achteraf wanneer u eerder moet terugkomen vanwege ziekte.

De zorg in het buitenland wordt door uw eigen ziektekostenverzekering vaak alleen vergoed voor het in Nederland geldende tarief. Alles wat daar boven komt moet u dan zelf betalen. Een goede reisverzekering dekt deze extra gemaakte kosten wel. Dit voorkomt nare verassingen en problemen achteraf.

Als u al uw voorbereidingen hebt afgerond informeer dan uw naasten over uw reis, leg hen uit wat u allemaal heeft geregeld en hoe. Hierbij geldt, een goed geïnformeerd thuisfront is geruster. Dit geeft een extra ontspannen gevoel op uw reis.

Goed voorbereid op problemen tijdens uw reis

Stap 6 – Handel snel bij diarree

Let op vakantie goed op uw voeding en watergebruik. Het water uit de kraan is niet overal drinkbaar, waardoor u risico loopt op infecties. Dit geldt ook voor ijsblokjes en waterijsjes.   Na een toiletbezoek wast u uw handen zorgvuldig met water en zeep. Hierna kunt u handalcohol gebruiken, dit verkleint de kans op darm- en luchtweginfecties. Gebruik handalcohol alleen op droge handen.

Stap 6 – Handel snel bij diarree

Let op vakantie goed op uw voeding en watergebruik. Het water uit de kraan is niet overal drinkbaar, waardoor u risico loopt op infecties. Dit geldt ook voor ijsblokjes en waterijsjes.   Na een toiletbezoek wast u uw handen zorgvuldig met water en zeep. Hierna kunt u handalcohol gebruiken, dit verkleint de kans op darm- en luchtweginfecties. Gebruik handalcohol alleen op droge handen.

Mocht u toch diarree krijgen:

 • drink voldoende, gebruik evt ORS
 • gebruik loperamide om sneller van de diarree af te zijn, bij voorkeur niet meer dan 2 tabletten per dag
 • stop als nodig met uw diuretica of bloeddrukmedicatie, zoals u dit vooraf aan uw reis met uw arts hebt besproken
 • Gebruik nooit actieve kooltabletten omdat dit de werking van al uw medicijnen tegen gaat.
 • indien u antibiotica van uw arts mee hebt gekregen, bespreek met het LUMC of u deze kunt starten.
 • overleg bij ernstige diarree op vakantie met uw behandelaar in Nederland. Het kan zijn dat deze u adviseert om medische hulp lokaal in te winnen.

Stap 7 – Bescherm je tegen de zon

Wanneer u afweeronderdrukkende medicatie gebruikt, is de kans op hardnekkige huidwratjes en huidkanker groter na blootstelling aan de zon. Daarnaast kunnen sommige medicijnen u overgevoelig maken voor de zon (meestal staat op het etiket dan: felle zon en UV-lamp op de huid vermijden).  Zorg daarom voor maximale bescherming: blijf uit de zon, gebruik een factor 50-zonnebrandcrème smeer deze regelmatig  en draag UV-werende kleding. Een parasol geeft geen volledige bescherming.

Stap 8 – Voorkom besmetting met Legionella

In waterleidingen kan legionella voorkomen, met name als de douche of kraan langere tijd niet is gebruikt of als de leidingen niet diep onder de grond liggen. Vraag op uw vakantie adres aan iemand anders om eerst de toiletten een keer door te spoelen en de warme en koude kranen enkele minuten te laten lopen. Spoel ook de douche, houd de sproeikop onder water en een doek over de emmer (als dit mogelijk is) daardoor is er minder nevel, ga pas naar binnen als de ruimte goed geventileerd is (na ongeveer 15 minuten) https://www.drinkwaterplatform.nl/kranen-doorspoelen-vanwege-legionella/.

Stap 9 – Pas op voor de (malaria)mug!

Draag zoveel mogelijk bedekkende kleding en smeer lichaamsdelen goed in met insectwerende middelen waar minimaal 30% DEET in verwerkt is. Gebruik in de slaapkamer een klamboe.

Deet breekt de beschermende factor in zonnebrand af. Wacht daarom 2 uur met gebruiken van Deet nadat u zich heeft ingesmeerd met zonnebrand.

(afbeelding zonnebrand->Deet)

Gaat u naar een gebied met risico op malaria gebruik dan preventieve middelen iom uw behandelaar.

Stap 10 – Vermijd zwemmen in open zoetwater

In zoet oppervlakte water kunnen verschillende ziekteverwekkers aanwezig zijn zoals blauwalg, botulisme maar ook andere virussen en bacteriën waar u ziek van kunt worden. Zie voor de zoetwater kwaliteit in NL: https://www.zwemwater.nl/home In het buitenland is hier vaak niet een duidelijk of bekend controle systeem voor daarom raden wij u dit af.

Stap 11 – Wanneer moet u toch contact opnemen met uw behandelaar in Nederland

Neem contact op met uw behandelaar als u in het buitenland bent met de volgende problemen

 • Aanhoudende diarree
 • Aanhoudende koorts
 • Opname in een buitenlands ziekenhuis

Nog even opletten als u weer terug bent.

Stap 12 – Blijf alert in de eerste zes maanden na uw reis

Wat fijn dat u weer terug bent, we hopen dat u en goede reis heeft gehad. Toch vragen we u nog even alert te zijn op een aantal zaken. Sommige reizigers zijn na hun verblijf (vooral in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Oost Azië) tijdelijk drager van darmbacteriën die ongevoelig zijn voor meerdere antibiotica. Daarom is het belangrijk om bij koorts tijdens de eerste zes maanden na terugkeer contact te zoeken met uw behandelend arts.

Ervaringsverhaal reizen na een transplantatie

Patiënt Glenn Gulzar vertelt in een video in het e-book 'Leven na een transplantatie' waar hij tegenaan liep tijdens zijn eerste grote reis naar Thailand . Tijdens de eerste grote reis na zijn levertransplantatie dacht Glenn Gulzar goed voorbereid te zijn. In Thailand kwam hij echter zonder medicatie te zitten. In onderstaande video vertelt hij hierover. 'Ik had ineens een leeg potje'