Transplantatie Centrum

PROMs na transplantatie

Naast klinische onderzoeken is ook uw kijk op de situatie van belang. Met behulp van vragenlijsten geeft u ons inzicht in het verloop van de behandeling. De vragen gaan over welk effect behandelingen hebben op de kwaliteit van uw leven. Door de vragenlijsten regelmatig in te vullen en te bespreken, zien de behandelaren op tijd of er iets moet worden aangepast.

Wat zijn PROMs?

Picture1 PROMS.jpg

PROMs is de afkorting voor het Engelse ‘Patient Reported Outcome Measures’; een manier om de ervaring van u op een behandeling te meten. Denk hierbij aan vragen over klachten t.a.v. de behandeling of hoe u zich voelt. Dit wordt gedaan door digitale vragenlijsten te gebruiken. U kunt deze dus met behulp van uw smartphone, tablet of computer invullen. De vragenlijsten vragen zo’n 25 minuten van uw tijd. Het levert u gemak op in de spreekkamer. Want uw antwoorden vormen – samen met de klinische uitslagen – de basis van uw volgende afspraak.

Zo werkt het

U krijgt voor uw afspraak per e-mail een link toegestuurd. Wanneer u hierop klikt, verschijnt het beveiligde vragensysteem. U ziet de vragenlijst en de uitleg over hoe u de vragen moet beantwoorden. Het is belangrijk om de vragenlijsten in één keer achter elkaar in te vullen. De antwoorden worden namelijk niet tussentijds opgeslagen. Als u alle vragen beantwoord heeft, klikt u op verzenden. Vanaf dan zijn de antwoorden zichtbaar in uw patiëntendossier.

Uw antwoorden

Picture2 PROMS.jpg

Nu uw antwoorden in uw patiëntendossier staan, zijn u en uw behandelaar goed voorbereid op de eerstvolgende afspraak. Daarin bespreekt u aan de hand van uw antwoorden hoe u tegen uw belemmeringen en mogelijkheden aankijkt. Het gesprek gaat niet alleen over medische zaken, maar ook over hoe het met ú gaat. Samen met de behandelaar besluit u welke stappen verder ondernomen worden. Als blijkt dat u bijvoorbeeld extra ondersteuning kunt gebruiken, dan kan uw zorgverlener dit organiseren.

Wanneer worden uw antwoorden met u besproken?

Picture3 PROMS.png

Op de eerstvolgende afspraak die u heeft, bespreekt uw behandelaar de antwoorden. Samen kijkt u of er veranderingen zijn ten opzichte van de vorige keer dat u de vragenlijsten heeft ingevuld.

Uw antwoorden dragen bij aan het verbeteren van onze zorg en worden ook gebruikt om uw situatie te vergelijken met andere patiënten. Door deze vergelijking leren wij steeds meer over het effect van de behandelingen op kwaliteit van leven en kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. Wij zorgen er voor dat uw antwoorden dan niet herleidbaar zijn naar uw persoon door alle persoonskenmerken weg te laten (anonimiseren).

PROMs vragenlijsten bij levertransplantatie

De digitale PROMs-vragenlijsten gaan over de lichamelijke, psychische en sociale klachten die u mogelijk ervaart. De uitkomsten helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over het vervolg van uw behandeling.

Uw klachten kunnen in de tijd veranderen. Dit geldt ook voor een eventuele behoefte aan extra ondersteuning voor u of uw naasten. Het is daarom belangrijk dat we dit niet eenmalig, maar met regelmaat bekijken en bespreken.

PROMs vragenlijsten bij nier/pancreas/eilandjes transplantatie

De digitale PROMs-vragenlijsten gaan over de lichamelijke, psychische en sociale klachten die u mogelijk ervaart. De uitkomsten helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over het vervolg van uw behandeling.

Uw klachten kunnen in de tijd veranderen. Dit geldt ook voor een eventuele behoefte aan extra ondersteuning voor u of uw naasten. Het is daarom belangrijk dat we dit niet eenmalig, maar met regelmaat bekijken en bespreken.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met uw polikliniek.

Levertransplantatie
Via de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten.
Op maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur.

- Telefoon: 071 526 35 75
- E-mail: polimdl@lumc.nl

Nier/pancreas/eilandjestransplantatie
Maak gebruik van de mogelijkheid e-consult in mijnLUMC.