Transplantatie Centrum

Het verhaal van Marcel Leeuwerink (Diabetes).

Vol ongeloof vernam Marcel Leeuwerink in 2004 dat er na zijn levertransplantatie plotseling diabetes bij hem werd geconstateerd. Maag-darm- en leverarts Minneke Coenraad vertelt hoe dit mogelijk is en wat patiënten in zulke gevallen het beste kunnen doen.

Marcel: “Ik snapte er helemaal niets van. Hoe kon ik plotseling diabetes hebben? In het ziekenhuis vertelden ze dat het een bijwerking was van mijn medicatie. Dat kon ik maar moeilijk accepteren. Na mijn transplantatie wilde ik weer helemaal beter worden, een andere ziekte paste helemaal niet bij dit beeld.

Minneke: “Om afstoting na een transplantatie te voorkomen krijgen patiënten afweeronderdrukkende medicijnen voorgeschreven. Deze kunnen nare bijwerkingen hebben. Denk hierbij aan een hoge bloeddruk, overgewicht, verhoogde vetten in het bloed en diabetes mellitus.  Ook kan bestaande diabetes mellitus verergeren door het gebruik van deze medicijnen.

Marcel: “Ik snapte er helemaal niets van. Hoe kon ik plotseling diabetes hebben? In het ziekenhuis vertelden ze dat het een bijwerking was van mijn medicatie. Dat kon ik maar moeilijk accepteren. Na mijn transplantatie wilde ik weer helemaal beter worden, een andere ziekte paste helemaal niet bij dit beeld.

Minneke: “Om afstoting na een transplantatie te voorkomen krijgen patiënten afweeronderdrukkende medicijnen voorgeschreven. Deze kunnen nare bijwerkingen hebben. Denk hierbij aan een hoge bloeddruk, overgewicht, verhoogde vetten in het bloed en diabetes mellitus.  Ook kan bestaande diabetes mellitus verergeren door het gebruik van deze medicijnen.

Veel symptomen van diabetes mellitus lijken op klachten die mensen na een transplantatie vaker hebben. Voorbeelden hiervan zijn zware vermoeidheid, het ervaren van een dorstig gevoel, vaker moeten plassen, slecht zicht, of slecht genezende wondjes. Omdat diabetes mellitus na levertransplantatie regelmatig voorkomt, is het belangrijk om hier actief op te testen bij de controles op de polikliniek.” 

Marcel: “Na het constateren van diabetes komt er toch weer een bepaalde angst om de hoek kijken. Ik wilde niet weer een ziekteproces in. Daarnaast maak je je bij bepaalde kleine kwaaltjes toch drukker. Want ligt het dan aan de diabetes, of is het toch iets anders?

Minneke: “Al vanaf de screeningsfase wordt er aandacht besteed aan de geestelijke en sociaal-maatschappelijke aspecten die komen kijken bij een levertransplantatie. Zo vindt er altijd een consult plaats bij een maatschappelijk werker. Na de transplantatie wordt er tijdens de poliklinische consulten goed gekeken naar het geestelijk welzijn van de cliënt. In overleg kan er besloten worden om maatschappelijk werk, een psycholoog of psychiater in te schakelen als daar aanleiding toe is.”

Ontkenningsfase

Marcel: “Ik ben de eerste periode nadat ik hoorde dat ik diabetes had compleet in de ontkenningsfase geschoten. Uiteindelijk kon ik er toch niet meer omheen en heb ik mijn voedingspatroon aangepast. Door heel weinig te eten dacht ik de risico’s voor mijzelf te verminderen. Pas 4 jaar geleden sprak een specialist mij hierop aan. Ik moest juist gebalanceerd gaan eten omdat ik anders te weinig voedingswaarden binnen zou krijgen.” 

Minneke: “Het is belangrijk dat patiënten met diabetes mellitus gezond en gevarieerd eten en regelmatig bewegen. Vaak vraagt dat een blijvende aanpassing in de leefstijl. Voor sommige patiënten kan dat erg lastig zijn, maar belangrijk is het wel. Een gezondere leefstijl zorgt voor een lager risico op een hoge bloeddruk, overgewicht en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Daarnaast zullen de behandelend artsen kijken of het nodig is om de medicatie aan te passen en ook met medicijnen diabetes mellitus gaan behandelen”.

Marcel: “Gelukkig heb ik ook met diabetes een goede balans gevonden in mijn leven. Daardoor zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

5. Minneke_verticaal.jpg