Oncologie Centrum

Verwijsinformatie

Wilt u een patiënt doorverwijzen naar het LUMC Oncologie Centrum? Dit is wat u als verwijzer moet weten.

Verwijzen via ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein vinden de verwijsinformatie van de LUMC-afdelingen via het overzicht onderaan deze pagina.

ZorgDomein is een internetapplicatie waarmee huisartsen digitaal kunnen verwijzen naar aangesloten zorginstellingen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijkt u op www.zorgdomein.nl.

Verwijzen via ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein vinden de verwijsinformatie van de LUMC-afdelingen via het overzicht onderaan deze pagina.

ZorgDomein is een internetapplicatie waarmee huisartsen digitaal kunnen verwijzen naar aangesloten zorginstellingen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijkt u op www.zorgdomein.nl.

Verwijsformulier oncologie

Om de zorg voor oncologische patiënten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, bieden wij de mogelijkheid aan om digitaal te verwijzen. (https://www.lumc.nl/org/oncologie-centrum/verwijzers/verwijsformulier-oncologie/)

Second opinion aanvragen

U kunt als arts een second opinion aanvragen voor uw patiënt door een verwijzing te sturen - inclusief de benodigde medische gegevens - naar het Oncologie Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum. Onze medisch specialisten zullen de verwijzing bekijken en beoordelen. Valt de verwijzing binnen het expertisegebied van het LUMC Oncologie Centrum? Dan ontvangt uw patiënt een schriftelijke uitnodiging voor een second opinion op onze polikliniek.

Intercollegiaal consult

Onze medewerkers zijn binnen en buiten kantooruren bereikbaar voor overleg met collega's uit de eerste en tweede lijn. Tijdens kantooruren kunt u contact zoeken met de betreffende polikliniek en overleggen met de specialist. Het spoedeisende karakter van het overleg bepaalt of dat direct of later op afspraak plaatsvindt. Buiten kantooruren verloopt het contact via de contactinformatie uit de verwijsgids. We actualiseren de verwijsgids jaarlijks en versturen deze naar alle verwijzers in de regio. U kunt een verwijsgids aanvragen als u deze niet hebt ontvangen.

Terugkoppeling verwijzer na MDO

Wij streven ernaar om direct na ons multidisciplinair overleg een terugkoppeling te geven. We versturen de terugrapportage met de diagnose en het behandelplan via Zorgdomein aan de huisarts. De verwijzend specialist ontvangt deze rapportage in kopie per e-mail of per post.

Terugkoppeling verwijzer na behandeling

Als de patiënt toestemming hiervoor geeft zullen wij u, naast de huisarts, per brief op de hoogte stellen van het resultaat van de behandeling en eventueel onverwachte wendingen in het zorgproces.