Oncologie Centrum

Maag- en slokdarmkanker

Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 2400 mensen de diagnose slokdarmkanker en ongeveer 1900 mensen de diagnose maagkanker. De behandeling van deze zogenoemde ‘bovenste tractus digestivus-tumoren’ wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen, waaronder het LUMC, uitgevoerd.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot.

Waarom patiënten bij ons in goede handen zijn

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot.

Waarom patiënten bij ons in goede handen zijn

Binnen het LUMC werken specialisten van verschillende afdelingen samen om tot een goed onderbouwde diagnose en een optimaal behandelplan te komen. We bespreken onze patiënten uitgebreid in een wekelijks multidisciplinair overleg, waarbij artsen van alle betrokken afdelingen aanwezig zijn. Op deze manier hebben wij altijd een goed beeld van de patiënt. Zo kunnen we uitstekend inspelen op de medische en persoonlijke situatie van de patiënten.

Expertise

Wij voeren de behandeling van bovenste tractus digestivus-tumoren regelmatig uit in het LUMC. Wij hebben dus veel expertise op dit gebied. Per jaar opereren wij ongeveer zestig slokdarmkankerpatiënten en veertig maagkankerpatiënten. Ons zeer ervaren team is erg bedreven in het voorkomen van complicaties. Ons ziekenhuis heeft een regiofunctie voor de behandeling van patiënten met een tumor van de bovenste tractus digestivus. 

Wekelijks hebben we een regionaal multidisciplinair overleg waar we op basis van diagnostiek, expertise, de nieuwste richtlijnen en resultaten van onderzoek een passend individueel behandelplan opstellen. Aansluitend bespreken we de diagnose en behandelmogelijkheden op het multidisciplinaire spreekuur, passend bij het stadium van de ziekte en de conditie en wensen van de zorgvrager.

Onderzoek

Zowel in binnen- als buitenland wordt veel onderzoek gedaan binnen het ziektebeeld Maag en Slokdarmkanker. Als universitair medisch centrum neemt het LUMC aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken deel. Een van onze sterke punten is het vertalen van onderzoeksresultaten naar de behandeling van patiënten. 

Biobank

In de LUMC Biobank Slokdarm/Maag Tumoren verzamelen we lichaamsmaterialen (bloed, weefsel, biopten) en gecodeerde medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

POCOP studie

Het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. Het doel van POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

CRITICS II

Deze studie onderzoekt of patiënten  een uitgebreide aanvullende behandeling vóór de operatie goed verdragen. Patiënten met niet-uitgezaaide maagkanker worden volgens de richtlijnen zowel vóór als na de operatie behandeld met chemotherapie, al dan niet gecombineerd met bestraling. Ongeveer 50% van de patiënten blijkt echter niet in staat om de behandeling na de operatie te ondergaan. We onderzoeken of uitbreiding van de behandeling voorafgaande aan de operatie zonder een behandeling na de operatie, goed wordt verdragen en effectief is. We onderzoeken hiervoor drie verschillende uitgebreide voorbehandelingen.

PERISCOPE-2 studie

De PERISCOPE-2 studie is een multicentrumstudie naar een nieuwe behandeling voor patiënten met naar het buikvlies uitgezaaide maagkanker. In de PERISCOPE-2 studie (fase III-onderzoek) kijken we of een nieuwe operatieve behandeling overlevingswinst biedt ten opzichte van de standaard palliatieve chemotherapie.

DUCA

DUCA staat voor de Dutch Upper GI Cancer Audit. In deze audit registreren we de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland. Het doel van de registratie is om inzicht in de kwaliteit van zorg te krijgen en om verbetertrajecten in gang te zetten.

DUCG

De multidisciplinaire Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) heeft als doel om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een maag- of slokdarmtumor te bevorderen. Dit doen wij door klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, een platform te bieden voor onderlinge samenwerking en de multidisciplinariteit van patiëntenregistraties te faciliteren.

LyRICX-studie

De LyRICX-studie is onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide, of niet te opereren slokdarm- of maagkanker. We onderzoeken welke combinatie van chemotherapie het beste effect heeft op de ziekte.

PSMA studie

Uit ervaring blijkt dat het met de huidige beeldvormende technieken (zoals MRI, CT, 18F-FDG-PET/CT en endoscopie) soms lastig is om de uitbreiding van de ziekte optimaal in beeld te krijgen. Voornamelijk het vroegtijdig detecteren van kleine uitgezaaide kankercellen is lastig bij patiënten met maagkanker. 18F-DCFPyL is een radioactief gemerkte stof, die de vorming van nieuwe bloedvaten in kankerweefsel kan aantonen. Door middel van een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) kunnen we deze radioactief gemerkte stof detecteren. Deze radioactief gemerkte stof wordt voorafgaand aan de scan door een infuus in het lichaam gebracht. De radioactief gemerkte stof bindt aan nieuwgevormde bloedvaten in kankerweefsel. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of, door middel van 18F-DCFPyL PET/CT, de vorming van nieuwe bloedvaten in kankerweefsel en dus de tumor, aangetoond kan worden.

SANO studie

Bij 30% van de patiënten met slokdarmkanker is voorbehandeling met chemoradiotherapie zó effectief dat er bij de (daaropvolgende) operatie geen tumor meer in de slokdarm aantoonbaar is. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep met goede respons nog wel zinvol is, zeker gezien de zwaarte en uitgebreidheid van een slokdarmoperatie. In de SANO trial (Surgery As Needed for Oesophageal cancer) onderzoeken we of een slokdarmoperatie bij patiënten met een klinisch complete respons na het einde van de chemoradiotherapie achterwege kan worden gelaten.

MATCH studie

In de MATCH-studie zoeken we uit hoe we vermoeidheid, somberheid en angst voor terugkeer van kanker beter kunnen behandelen vanuit de psychologie. Wij onderzoeken dit bij mensen die de behandeling voor kanker hebben afgerond.

Zorg voor ouderen

Ook oudere slokdarmkankerpatiënten zijn bij ons in goede handen. Ons team is extra alert op complicaties die juist bij deze groep kunnen voorkomen, zoals verwardheid of een delier. Onze zorg begint al vóór de behandeling. Oudere patiënten krijgen een extra screening zodat we goed weten wat zij wel en niet aankunnen.

Ons team

 • Dr. M. Slingerland, voorzitter, internist-oncoloog
 • A. Droop, diëtiste
 • Dr. H.H. Hartgrink, chirurg
 • A/Prof. L.J.A.C. Hawinkels, hoofd MDL lab; research ambassador
 • Drs. J. van der Kraan, maag-darm-leverarts
 • Dr. A.M.J. Langers, maag-darm-leverarts
 • Dr. I.M. Lips, radiotherapeut
 • Drs. A.J. van der Molen, radioloog
 • Dr. K.J. Neelis, radiotherapeut
 • S.J.C.L.M. Quix, verpleegkundig specialist
 • Drs. R. Raghoo, radioloog
 • Dr. J.E. Schopman, internist-oncoloog
 • Drs. W.O. de Steur, chirurg
 • Dr. A.S.L.P. Crobach, patholoog
 • Drs. D. Eschbach-Zandbergen, Radiotherapeut-oncoloog
 • Prof.dr. Y.M. van der Linden
 • Mw. Dr. J.M. Immink

Hier kunt u meer informatie vinden over ons team.

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u mailen naar slikpoli@lumc.nl

Meer informatie

Oncologische ziektes en aandoeningen: maagkanker

Oncologische ziektes en aandoeningen: slokdarmkanker