Oncologie Centrum

Longkanker

De TWG longkanker werkt multidisciplinair samen om optimaal gepersonaliseerde zorg te bieden voor alle stadia van de ziekte, waarvoor alle diagnostische en veruit de meeste behandelopties binnen het LUMC beschikbaar zijn.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot.

Alle diagnostische onderzoeken beschikbaar

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot.

Alle diagnostische onderzoeken beschikbaar

Het diagnostisch traject bij longkanker is in het LUMC strak omlijnd en volgens de laatste richtlijnen. Alle mogelijke diagnostische onderzoeken met betrekking tot longkanker zijn binnen het LUMC beschikbaar, zoals PET-scans, uitgebreide endoscopische mogelijkheden en pathologische analyse. De afdeling pathologie in het LUMC is op het gebied van longkanker hoog gespecialiseerd. Vanaf stadium III NSCLC doen we op de afdeling pathologie van het LUMC standaard moleculair onderzoek door middel van DNA- en RNA-Next-Generation-Sequencing. Ook kijken we naar PDL1-expressie. Daarnaast voeren we binnen het LUMC Liquid biopsy analyses uit op de afdeling pathologie. Hierbij ligt de focus op het opspeuren van EGFR-resistentiemechanismen.

Expertisecentrum

Het LUMC is een expertisecentrum voor complexe oncologische longchirurgie. Dit geldt voor alle stadia van longkanker. We opereren bij geselecteerde patiënten longparenchym-sparend (segmentsresectie in plaats van lobectomie). We gebruiken van robotgeassisteerde chirurgie. Ook bij gevorderde stadia hebben we alle technieken in huis, zoals sleeve-resecties en resecties van thoraxwand inclusief wervelkolom.

Daarnaast verrichten we operaties na neo-adjuvante therapie. Vanuit de radiotherapie behandelen we met beeldgestuurde radiotherapie door middel van VMAT en stereotactische radiotherapie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om geselecteerde patiënten met tumoren in de thorax te behandelen met protonentherapie via HollandPTC.

Voor gemetastaseerde longkanker kunnen we veruit de meeste systemische behandelingen (zoals mutatiegerichte behandeling, immunotherapie, chemotherapie of combinatie hiervan) binnen het LUMC geven.

Patiënten kunnen met vragen of problemen zeer laagdrempelig contact opnemen met onze verpleegkundig specialisten met een onoclogiespecialisatie. Zij maken deel uit van het behandelteam. De verpleegkundig specialist kan alle mogelijke vragen en problemen snel afhandelen.

Wetenschappelijk onderzoek 

Binnen de TWG longkanker doen we in het LUMC uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Dit richt zich met name op het volgende:

 • Het doorontwikkelen van beeldvormende technieken voor adequate tumorstadiëring.
 • Het vinden van voorspellers voor respons op immunotherapie
 • Het optimaal inzetten van moleculaire diagnostiek
 • Het voorspellen van schade door radiotherapie op het gezonde deel van de long
 • Het gebruik van protonenbehandeling bij patiënten met longfibrose en longkanker
 • Live visualisatie door middel van fluorescentie tijdens chirurgie van tumoren die niet met het blote oog waarneembaar zijn
 • Kweken van tumor-organoids voor onderzoek naar medicatie-effectiviteit en inzet bij gepersonaliseerde zorg

Ons team

 • Dr. A.M. Slats, voorzitter, longarts
 • Drs. F.J. Borm, longarts
 • Dr. T.J. van Brakel, thorax chirurg
 • Dr. J. Braun, thorax chirurg
 • Dr. D. Cohen, patholoog
 • Dr. I.E.M. Coremans, radiotherapeut (SBRT)
 • Dr. A. van der Does Post-doc laboratorium longziekten
 • Dr. C.J. van Doorn-Wink, radiotherapeut (chemoradiatie)
 • Prof. Dr. P.S. Hiemstra, hoofd laboratorium longziekten; research ambassador
 • Drs. B.P.C. Hoppe, longarts
 • Drs. M.A. de Jong, radiotherapeut (chemoradiatie)
 • Dr. L.J.M. Kroft, radioloog
 • C. van der Meij, verpleegkundig specialist
 • Prof. dr. P.E. Postmus, longarts
 • Drs. S.R.S. Ramai, longarts
 • Drs. E.J.F. van Reij, radiotherapeut (SBRT)
 • Drs. D.D.D. Rietbergen nucleaire geneeskunde
 • Drs. J. Smit, longarts
 • Dr. J.L. Stöger, radioloog
 • Dr. J.H. von der Thüsen patholoog
 • E. Versteeg-Gergely verpleegkundig specialist
 • Dr. L.N.A. Willems, longarts
 • Drs. D. Eschbach-Zandbergen, Radiotherapeut-oncoloog

Hier kunt u meer informatie vinden over ons team.

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u mailen of bellen naar longarts dr. A.M.Slats via A.M.slats@lumc.nl, 071 526 62950.

Meer informatie

Oncologische ziektes en aandoeningen: longkanker