Oncologie Centrum

Leukemie en lymfoom

De Tumor Werk Groep Leukemie en lymfoom verricht interdisciplinaire zorg voor patiënten met kwaadaardige hematologische aandoeningen (bloed, beenmerg en het immuunsysteem). Hieronder vallen myeloide neoplasieën (acute myeloide leukemie, myelodysplastisch syndroom, myeloproliferatieve syndromen) en maligne lymfomen (acute lymfatische leukemie, rijpcellige lymfomen met multipel myeloom) met uitzondering van primair cutane lymfomen.

Naast patiënten met deze ziekten begeleiden we ook personen die voorstadia van deze ziekten hebben, bijvoorbeeld MGUS, clonale hematopoiese, monoclonale B-lymfocytose, enz.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams bestaan uit medisch specialisten van verschillende afdelingen die allemaal betrokken zijn bij de behandeling van een bepaalde vorm van kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot.

Diagnostiek en behandeling op maat

In het diagnostisch traject van patiënten met hematologische aandoeningen maakt de TWG Leukemie en lymfoom gebruik van gevorderde technieken. Naast cyto- en histomorfologische beoordeling door ervaren experts baseren we diagnoses op gevorderde immunologische technieken. Een bijzonder speerpunt zijn genetische analyses; in het bijzonder innovatieve targeted NGS sequencing panels voor lymfomen en whole transcriptome sequencing voor acute leukemie.

Voor stadiëringsonderzoek beschikt de TWG over alle methodieken van beeldvormend onderzoek, bijvoorbeeld PET-scans in combinatie met CT-scans. Hiervoor is een sneldiagnostiektraject ingericht. De resultaten van het diagnostische proces bespreken we op het multidisciplinair overleg op donderdag. Ook brengen we een persoonsgebonden behandelvoorstel uit.

De TWG beschikt over een breed therapeutisch arsenaal van afwachtend begeleiden tot intensieve immuno-chemo-radiotherapie. Het LUMC blinkt uit door toepassen van doelgerichte behandeling gebaseerd op uitgebreide genetische testpanels, door de meest moderne technieken van radiotherapie waaronder protonentherapie, en immunologische behandeling met allogene stamceltransplantatie en cellulaire therapie.

Innovatie ten gunste van de patiënt

Door deelname aan klinische studies biedt de TWG patiënten toegang tot behandelingen die nog niet als standaard in de zorg toegepast kunnen worden. We nemen op het interdisciplinair overleg altijd mee welke patiënten voor deelname aan klinische studies in aanmerking komen. De behandelaar bespreekt deze mogelijkheid vervolgens met de patiënt.

Naast deelname aan landelijke of internationale studies streeft het onderzoeksprogramma van de TWG vooral naar het ontwikkelen en toepassen van innovatieve cellulaire therapieën, het zogenoemde ‘levend geneesmiddel’.

Voor het ondersteunen van het onderzoeksprogramma vragen we patiënten regelmatig om toestemming om hun tumorweefsel en bloed voor onderzoeksdoeleinden in de biobank hematologische ziekten te mogen verzamelen.  

Ons team

 • Prof. dr. J.H. Veelken, voorzitter, hematoloog
 • Dr. ir. E.B. van den Akker, Biomedical Data Sciences
 • Drs. P. van Balen, hematoloog
 • Dr. P.M. von dem Borne, hematoloog
 • Dr. A.H.G. Cleven, patholoog
 • Dr. S. Collins, studie coördinator
 • Prof. Dr. C.L. Creutzberg, Radiotherapeut-oncoloog
 • Dr. C.J. van Doorn-Wink, Radiotherapeut-oncoloog
 • Prof. dr. J.H.F. Falkenburg, hematoloog
 • Dr. M. Griffioen, onderzoeker hematologie
 • Dr. C.J.M. Halkes, hematoloog
 • Dr. M.H.M. Heemskerk, hoofd laboratorium experimentele hematologie
 • Dr. L. Heijmen, nucleair geneeskundige
 • Dr. S.M. Kielbasa, Biomedical Data Sciences
 • Dr. A.D.G. Krol, radiotherapeut
 • Dr. J.F.J. Laros, Humane Genetica
 • Dr. W.A.F. Marijt, hematoloog
 • Dr. K.J. Neelis, radiotherapeut
 • T.L. Nering Bögel, verpleegkundig specialist
 • Dr. L.E.M. Oosten, immuno hematoloog
 • K.A. Oosterink, verpleegkundig specialist
 • Drs. S.C. Ootjers immuno hematoloog
 • M.A. Oudshoorn, verpleegkundig specialist
 • C.T. Posthuma-Oussoren, stamcelcoördinator
 • Dr. S.E. Rademakers, Radiotherapeut-oncoloog
 • Drs. R. Raghoo, nucleair geneeskundige
 • M.M. Seltenheim, stamcelcoördinator
 • Dr. J.M.L. Tjon, hematoloog
 • Dr. P.A. van Veelen, Center for Proteomics & Metabolomics
 • Dr. J.S.P. Vermaat, hematoloog
 • Prof. dr. J.J. Zwaginga, immuno hematoloog
 • J.A. Zwanenburg, stamcelcoördinator

Hier kunt u meer informatie vinden over ons team.

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u mailen naar de voorzitter van de TWG via J.H.Veelken@lumc.nl