Oncologie Centrum

Darmkanker

De TWG Darmkanker streeft naar het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Dit doen we door de nieuwste ontwikkelingen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Aandacht voor de individuele patiënt en zijn of haar naasten leidt tot maatwerk. Na gedegen informatievoorziening is zowel het dokters- als het patiëntenperspectief leidend voor de behandelkeuze.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum is de kankerzorg georganiseerd in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze groepen bestaan uit multidisciplinaire behandelteams. Voor darmkanker is er vertegenwoordiging vanuit de afdelingen maag-darmleverziekten, chirurgie, klinische oncologie, radiotherapie, radiologie en pathologie. Niet alleen gestructureerd overleg (twee keer per week multidisciplinair overleg) maar ook laagdrempelig en frequent collegiaal overleg draagt bij aan optimale zorg. Patiënten en verwijzers kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum is de kankerzorg georganiseerd in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze groepen bestaan uit multidisciplinaire behandelteams. Voor darmkanker is er vertegenwoordiging vanuit de afdelingen maag-darmleverziekten, chirurgie, klinische oncologie, radiotherapie, radiologie en pathologie. Niet alleen gestructureerd overleg (twee keer per week multidisciplinair overleg) maar ook laagdrempelig en frequent collegiaal overleg draagt bij aan optimale zorg. Patiënten en verwijzers kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg.

LOC Darmkankerzorg in de regio

Darmkanker komt veel voor. Veel darmkankerpatiënten worden in de omliggende ziekenhuizen in de regio behandeld. De TWG Darmkanker wil partner en aanspreekpunt zijn voor al deze ziekenhuizen. Samenwerking met het Haaglanden Medisch Centrum is vormgegeven in het Universitair Kanker Centrum (UKC). De behandeling van darmkanker wordt steeds complexer. Het Leids Oncologie Centrum biedt kennis en expertise om behandeling op maat aan te bieden.

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC heeft een internationaal sterke positie als het gaat om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker. Vroege vormen van kanker kunnen vaak door de MDL-artsen veelal endoscopisch behandeld worden. Toegewijde MDL-artsen voeren na zorgvuldige indicatiestelling complexe endoscopische procedures uit. Hiermee kunnen oncologische operaties met niet te onderschatten morbiditeit voorkomen worden. Jarenlange expertise op het gebied van erfelijke tumoren is gebundeld in de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET). Sinds 2014 is er het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Klinisch onderzoek in samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland werpt een licht op de implicaties die het BVO heeft voor de patiënt en de chirurgische praktijk.

Wait&See-beleid

Orgaansparend behandelen van het rectumcarcinoom blijkt steeds vaker mogelijk. Goede respons op neoadjuvante therapie biedt de mogelijkheid om in studieverband de operatie achterwege te laten. Het LUMC biedt samen met een beperkt aantal ziekenhuizen de mogelijkheid om onder strikte surveillance de operatie achterwege te laten: het Wait&See-beleid. Met name de functionele beperkingen na rectumchirurgie dwingen tot andere, op het individu toegesneden behandelstrategieën. We ontwikkelen en implementeren ‘Value Based Health Care’-trajecten en we incorporeren ‘samen beslissen’ gestructureerd in de dagelijkse praktijk. We maken hierbij gebruik van nieuwe ICT-ontwikkelingen. Met uniforme registratie aan de bron proberen we de registratielast te verminderen.

Tumorspecifieke imaging

Bij operaties maken we steeds vaker gebruik van tumorspecifieke imaging. Hiermee wordt doelgerichte en radicale chirurgie mogelijk zonder dat omliggende structuren worden beschadigd. En daarmee wordt chirurgie weer minder belastend en de kansen op optimaal functioneel herstel maximaal benut. Nationale en internationale samenwerking maken het LUMC koploper op dit gebied. https://www.lumc.nl/org/heelkunde/research/85691/ImageGuidedSurgery/

Ten slotte biedt basaal en translationeel onderzoek mogelijkheden voor nieuwe therapieën.

Ons team

 • Dr. K.C.J.M. Peeters, voorzitter, chirurg
 • Dr. J.J. Boonstra, maag-darm-lever arts
 • Dr. A.S.L.P. Crobach, patholoog
 • Mw. C. van Dorp, verpleegkundig specialist
 • Drs. D. Escbach-Zandbergen, radiotherapeut
 • Prof. dr. J.C.H. Hardwick, maag-darm-lever arts
 • Dr. F.A. Holman, oncologisch chirurg
 • Dr. H.W. Kapiteijn, medisch oncoloog
 • Drs. J. van der Kraan, maag-darm-lever arts
 • Dr. A.M.J. Langers, maag-darm-lever arts
 • Dr. I.M. Lips, radiotherapeut
 • Dr. N.F. de Miranda, research ambassador
 • Drs. E.L. van Persijn van Meerten, radioloog
 • Drs. S. Shabazi Feshtali, radioloog
 • Dr. F.M. Speetjens, internist-oncoloog
 • Drs. L.A. Velema, radiotherapeut

Hier kunt u meer informatie vinden over ons team.

Contact

Voor contact met de TWG darmkanker kunt u mailen naar: colorectaal@lumc.nl of met dr. K.C.M.J. Peeters, chirurg en voorzitter TWG k.c.m.j.peeters@lumc.nl.