Oncologie Centrum

Cutane lymfomen

De TWG Huidlymfomen is gespecialiseerd in zeldzame vormen van T-Cel lymfomen en B-cel lymfomen die primair in de huid ontstaan.

Tumor Werk Groep (TWG)  

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams bestaan uit medisch specialisten van verschillende afdelingen die allen betrokken zijn bij de behandeling van een bepaalde vorm van kanker. De TWG Huidlymfomen is gespecialiseerd in zeldzame vormen van T-Cel lymfomen en B-cel lymfomen die primair in de huid ontstaan.

Diagnostiek en behandeling op maat

Tumor Werk Groep (TWG)  

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams bestaan uit medisch specialisten van verschillende afdelingen die allen betrokken zijn bij de behandeling van een bepaalde vorm van kanker. De TWG Huidlymfomen is gespecialiseerd in zeldzame vormen van T-Cel lymfomen en B-cel lymfomen die primair in de huid ontstaan.

Diagnostiek en behandeling op maat

In het diagnostisch traject van patiënten met huidlymfomen maakt de TWG Cutane lymfomen gebruik van geavanceerde technieken. Naast huidbeoordeling door ervaren experts baseren we diagnoses op het microscopisch beeld gecombineerd met immunohistochemische kleuringen en moleculaire technieken op weefselmonsters afgenomen van huid, bloed en soms ook van lymfeklieren.

Stadiëringsonderzoek

Voor stadiëringsonderzoek beschikt de TWG over alle methodieken van beeldvormend onderzoek, bijvoorbeeld positron emissie tomografie in combinatie met CT-scans. Hiervoor is een sneldiagnostiektraject ingericht. De resultaten van het diagnostische proces worden in verschillende multidisciplinaire overleggen besproken (MDO radiotherapie op maandagmiddag, MDO hematologie op donderdagmiddag en MDO pathologie op donderdagochtend) waarna we een persoonsgebonden behandelvoorstel uitbrengen.

Behandelingen

De TWG beschikt over een breed therapeutisch arsenaal van begeleiding en op de huid gerichte therapie tot intensieve immuno-chemo-radiotherapie. Het LUMC blinkt uit door toepassen van doelgerichte behandeling gebaseerd op aanwezigheid van specifieke tumormarkers, door de meest uitgebreide technieken van radiotherapie waaronder totale huidbestraling, en door deelname in nationale en internationale trials. Daarnaast voert het LUMC allogene stamceltransplantaties uit.

Onderzoek en landelijke positionering

Het LUMC is een landelijk referentie- en expertisecentrum voor huidlymfomen. Vier keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst van de Nederlandse Werkgroep Cutane Lymfomen (NWCL), waarin alle academische centra in Nederland deelnemen en waarbij we de nieuwe patiënten in Nederland centraal bespreken. Het LUMC beheert de database van de NWCL waarin inmiddels meer dan 4500 patiënten zijn opgenomen. Sinds 2019 is de tumorwerkgroep aangesloten bij het EuropeesReferenceNetwork, EuroBloodNet, cutane lymfomen.

De TWG begeleidt daarnaast ongeveer 8 promovendi. Deze promovendi verrichten verschillende soorten onderzoek: van fundamenteel onderzoek en histologisch onderzoek tot klinisch en epidemiologisch onderzoek en ‘kwaliteit van leven’-onderzoek. Door nauwe samenwerking met het Center of Human Drug Research (CHDR) heeft de TWG de mogelijkheid om nieuwe topicale therapieën te evalueren in studieverband.

Innovatie ten gunste van de patiënt

Door deelname aan klinische studies biedt de TWG patiënten toegang tot behandelingen die nog niet als standaard in de zorg toegepast kunnen worden. Op het interdisciplinair overleg nemen we altijd mee welke patiënten voor deelname aan klinische studies in aanmerking komen. Vervolgens bespreekt de behandelaar deze mogelijkheid met de patiënt.

Via de landelijke patiëntenvereniging voor huidlymfoom worden patiënten op de hoogte gehouden van nieuwe studies die in het LUMC van start gaan.

In overleg met de patiëntenvereniging is er een onderzoeksprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van het onderzoeksprogramma vragen we toestemming aan patiënten om hun tumorweefsel en bloed voor onderzoeksdoeleinden in onze biobank te registreren. Daarnaast kunnen mensen via de Bontius Stichting doneren om fundamenteel onderzoek naar huidlymfomen te stimuleren.

Ons team

 • Prof. dr. M.H. Vermeer, voorzitter, dermatoloog
 • O. Blok-Sumanovic, doktersassistente
 • Dr. A.H.G. Cleven, patholoog
 • Prof. dr. J.J.M. van Dongen, immunohematoloog
 • Dr. P.M. Jansen, patholoog
 • Dr. A.G.H. Krol, Radiotherapeut
 • Dr. W.A.F. Marijt, hematoloog
 • Dr. K.J. Neelis, radiotherapeut
 • Ottevanger, Drs. R. arts-assistent Dermatologie
 • Dr. K.D. Quint, dermatoloog
 • Dr. A.M.R. Schrader, patholoog
 • Dr. C.P. Tensen, dermatoloog; research ambassador
 • Prof. dr. J.H. Veelken, hematoloog
 • Drs. S.S. Wind, arts-assistent Dermatologie

Hier kunt u meer informatie vinden over ons team.

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen naar de voorzitter van de TWG via M.H.Vermeer@lumc.nl.