Oncologie Centrum

Psychologische zorg voor patiënten met kanker en hun naasten

Het hebben van kanker en het krijgen van medische onderzoeken en behandelingen is ingrijpend voor u en uw naasten. Soms is de belasting zo groot dat er problemen ontstaan waar psychologische zorg voor nodig is.

Problemen waaraan u kunt denken zijn

 • Overmatige angst voor de terugkeer van de ziekte of een voor u noodzakelijke (of geadviseerde) medische behandeling.
 • Problemen met verwerking van uw ziekte of de behandeling. Dat kan gepaard gaan met bijvoorbeeld slecht slapen, piekeren,
 • emotionele instabiliteit, gespannenheid, prikkelbaarheid.
 • Problemen in de relatie met uw partner of andere dierbaren.
 • Blijvende vermoeidheid en energieverlies.
 • Blijvende op de voorgrond staande gevoelens van verdriet, somberheid of boosheid.
 • Overmatige angst voor de terugkeer van de ziekte of een voor u noodzakelijke (of geadviseerde) medische behandeling.
 • Problemen met verwerking van uw ziekte of de behandeling. Dat kan gepaard gaan met bijvoorbeeld slecht slapen, piekeren,
 • emotionele instabiliteit, gespannenheid, prikkelbaarheid.
 • Problemen in de relatie met uw partner of andere dierbaren.
 • Blijvende vermoeidheid en energieverlies.
 • Blijvende op de voorgrond staande gevoelens van verdriet, somberheid of boosheid.

Wanneer u deze klachten herkent en u zich hier zorgen over maakt, bespreek dit dan met uw specialist of verpleegkundige. Deze kan u doorverwijzen naar de Psycho-Oncologie van het Oncologie Centrum. De psychologen van deze afdeling zijn deskundigen op het gebied van gedrag, gevoelens en gedachten die samenhangen met kanker en hoe daar mee om te gaan. Wij bieden hulp aan patiënten vanaf 18 jaar en hun naasten tijdens het gehele ziekte- en behandelproces (acuut, chronisch, palliatief). De psychologen zijn BIGgeregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog/psychotherapeut of in opleiding daarvoor.

Behandeling

Na verwijzing door uw medisch of verpleegkundig specialist nemen we contact met u op om een eerste afspraak te maken. Tijdens deze afspraak brengen we uw klachten in kaart. Vervolgens kijken we samen met u of

een behandeling zinvol is en welke het meest geschikt is. De behandelingen zijn meestal kortdurend en gericht op vermindering of omgaan met de klachten. Vormen van behandeling die gegeven worden zijn onder andere:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): u leert om te gaan met de gevolgen van uw ziekte of aandoening. De behandeling richt zich op herstel van mentaal functioneren, vergroten van het zelfinzicht en/of verandering van gedrag of leefstijl.
 • EMDR: behandeling gericht op het verwerken van zeer nare herinneringen en toekomstbeelden die te maken hebben met de ziekte.
 • E-health: wanneer u ver weg woont of liever zelfstandig aan de slag gaat, kan een behandeling via internet een optie zijn.
 • Emotion Focused couple Therapie: relatietherapie gericht op het verstevigen van het gevoel van verbondenheid tussen u en de mensen om u heen.
 • Acceptance and Commitment therapie (ACT)/Affect Focused Therapie (AFT): behandeling gericht op het omgaan met emoties zoals angst en verdriet.
 • CALM: kortdurende gesprekstherapie voor mensen met gevorderde kanker en hun naasten met als doel het gevoel van rust te vergroten en de aandacht te richten op wat van waarde voor u is.

Na verwijzing door uw medisch of verpleegkundig specialist nemen we contact met u op om een eerste afspraak te maken. Tijdens deze afspraak brengen we uw klachten in kaart. Vervolgens kijken we samen met u of

een behandeling zinvol is en welke het meest geschikt is. De behandelingen zijn meestal kortdurend en gericht op vermindering of omgaan met de klachten. Vormen van behandeling die gegeven worden zijn onder andere:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): u leert om te gaan met de gevolgen van uw ziekte of aandoening. De behandeling richt zich op herstel van mentaal functioneren, vergroten van het zelfinzicht en/of verandering van gedrag of leefstijl.
 • EMDR: behandeling gericht op het verwerken van zeer nare herinneringen en toekomstbeelden die te maken hebben met de ziekte.
 • E-health: wanneer u ver weg woont of liever zelfstandig aan de slag gaat, kan een behandeling via internet een optie zijn.
 • Emotion Focused couple Therapie: relatietherapie gericht op het verstevigen van het gevoel van verbondenheid tussen u en de mensen om u heen.
 • Acceptance and Commitment therapie (ACT)/Affect Focused Therapie (AFT): behandeling gericht op het omgaan met emoties zoals angst en verdriet.
 • CALM: kortdurende gesprekstherapie voor mensen met gevorderde kanker en hun naasten met als doel het gevoel van rust te vergroten en de aandacht te richten op wat van waarde voor u is.

Het kan zijn dat u samen met uw behandelend psycholoog tot de conclusie komt dat uw klachten niet het beste behandeld worden op de afdeling Psycho-Oncologie. We kijken dan

samen met u welke zorg meer geschikt is en waar deze beschikbaar is. Daarbij kunt u denken aan medisch maatschappelijk werk, psychiatrie binnen het ziekenhuis of psychologische zorg via de huisarts bij u in de regio.

Privacy

Uw privacy en veiligheid zijn belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wilt u meer weten over de privacyregels? Kijk dan op onze website voor meer informatie.

Kosten

De kosten van de consulten bij de afdeling Psycho-Oncologie vallen onder de zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie (DBC/DOT).

Dit betekent dat ze wel te zien zijn op de nota naar de zorgverzekeraar, maar niet bij u in rekening worden gebracht. Ze hebben ook geen invloed op uw eigen bijdrage.

Melding van een incident of klacht

Heeft u een klacht over zakelijke of inhoudelijke aspecten van uw behandeling op onze polikliniek? Neem dan contact op met uw behandelaar of via het secretariaat met het hoofd van de polikliniek. U kunt een klacht ook mondeling of schriftelijk bespreken bij het patiëntenservicebureau en/of de klachtencommissie van het LUMC. Kijk op de webpagina ‘Klacht indienen’ voor meer informatie.

Wilt u een afspraak maken of wijzigen of heeft u andere vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Tel.: 071 526 35 23