Oncologie Centrum

Patiëntenonderzoek

Het Leids Universitair Medisch Centrum is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van medisch wetenschappelijk onderzoek. Als uw situatie van belang kan zijn voor onderzoek, vraagt uw behandelend specialist u om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. De keuze om deel te nemen ligt altijd bij u. Het LUMC kent strikte regels voor het gebruik van uw medische gegevens.

Toestemming gebruik gegevens

Het gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek kent strenge regels. Wij vragen altijd eerst toestemming aan u om uw gegevens te gebruiken. Daarnaast gaan wij natuurlijk altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens krijgen een unieke code, zodat uw identiteit niet meer te achterhalen is.

Meedoen aan onderzoek

Als u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, dan kunnen wij u vragen of we (extra) bloed of ander lichaamsmateriaal mogen afnemen. Of dat we u vragen om een vragenlijst in te vullen. Het is ook mogelijk dat we u vragen om mee te doen aan een onderzoek waarin we bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel of een nieuwe operatietechniek onderzoeken.

Toestemming gebruik gegevens

Het gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek kent strenge regels. Wij vragen altijd eerst toestemming aan u om uw gegevens te gebruiken. Daarnaast gaan wij natuurlijk altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens krijgen een unieke code, zodat uw identiteit niet meer te achterhalen is.

Meedoen aan onderzoek

Als u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, dan kunnen wij u vragen of we (extra) bloed of ander lichaamsmateriaal mogen afnemen. Of dat we u vragen om een vragenlijst in te vullen. Het is ook mogelijk dat we u vragen om mee te doen aan een onderzoek waarin we bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel of een nieuwe operatietechniek onderzoeken.

Als we u vragen om mee te doen aan een onderzoek, krijgt u van uw behandelaar specifieke informatie over het onderzoek. De beslissing om mee te doen heeft geen invloed op de relatie met uw behandelaar of uw behandeling. De brochure 'Medisch wetenschappelijk onderzoek; algemene informatie voor de proefpersoon’ kan u helpen bij het nemen van uw besluit.