Oncologie Centrum

Ouderen en kanker

De Nederlandse samenleving vergrijst. Mensen worden ouder en de groep ouderen (boven de 70 jaar) zal de komende tientallen jaren steeds groter worden. Van alle kankerpatiënten is nu al 40% boven de 70 jaar. Daarom richt het LUMC zich ook in het bijzonder op kankerzorg bij deze groep.

Oudere patiënten verschillen in meerdere opzichten van jongere patiënten. Door het verouderingsproces zijn de reserves afgenomen, is er vaker sprake van bijkomende andere ziekten en zijn lichaam en geest kwetsbaarder. Als oudere heeft u daardoor een grotere kans op ongewenste uitkomsten van ziekte en behandeling: achteruitgang in functioneren, verlies van zelfredzaamheid of geheugenproblemen.

Ouderen met kanker

Als u als oudere kanker krijgt, zijn deze risico’s op een ongewenste uitkomst gemiddeld ook groter. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een operatie of na chemotherapie. Uw fitheid speelt hier natuurlijk wel een rol bij. Hoe fitter u bent, hoe minder kwetsbaar u bent en hoe beter u de behandeling over het algemeen verdraagt. We kijken ook samen met u naar het doel van uw behandeling. Dit kan ‘zo lang mogelijk leven’ zijn, maar ook ‘uw zelfredzaamheid vergroten’ of ‘klachten verminderen’ zijn.

“Ouderen zijn heel divers in hun kwetsbaarheid of vitaliteit en hun individuele behandelwensen".

Simon Mooijaart, Internist-ouderengeneeskunde

Kwetsbaarheid

Als we een behandelbeslissing maken, kijken we naar uw kwetsbaarheid en natuurlijk naar uw voorkeuren. We nemen hier uitgebreid de tijd voor. Op een aantal poliklinieken screenen we u om te onderzoeken of er sprake is van lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid. Als dit het geval is, dan verwijzen we u naar de polikliniek Ouderengeneeskunde.

Kwetsbaarheid

Als we een behandelbeslissing maken, kijken we naar uw kwetsbaarheid en natuurlijk naar uw voorkeuren. We nemen hier uitgebreid de tijd voor. Op een aantal poliklinieken screenen we u om te onderzoeken of er sprake is van lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid. Als dit het geval is, dan verwijzen we u naar de polikliniek Ouderengeneeskunde.

Triage of Elderly Needing Treatment

Het kan ook gebeuren dat we u uitnodigen voor een studie ‘Triage of Elderly Needing Treatment (TENT)’. In deze studie onderzoeken we welke factoren het meest voorspellend zijn voor ongewenste uitkomsten. Door dit te onderzoeken kunnen we in de toekomst nog betere adviezen op maat geven aan de oudere patiënt met kanker.