Oncologie Centrum

Multidisciplinair team

Het Oncologie Centrum van het LUMC werkt in de behandeling van kanker met multidisciplinaire teams, de zogenoemde Tumor Werk Groepen (TWG).

Een patiënt is meer dan een ziekte die behandeld moet worden. Kanker grijpt in op veel aspecten van uw leven. In het LUMC is aandacht en zorg voor al die aspecten, zodat u de best mogelijke kwaliteit van leven heeft, tijdens en na de behandelingen.

Tumor Werk Groepen (TWG)

Zorg bij kanker is breed. Daarom werkt het Oncologie Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum in de behandeling per aandoening met teams, de zogenoemde Tumor Werk Groepen (TWG). Een TWG bestaat uit zeer ervaren specialisten van verschillende specialismen. Zij kunnen door nauwe samenwerking zorg op hoog niveau bieden.

Naast de medisch specialisten, zoals oncologen, radiologen, radiotherapeuten, chirurgen en pathologen, zijn vaak de volgende zorgverleners betrokken bij een oncologisch traject.

Verpleegkundig specialist als casemanager

De diagnose en behandeling van kanker heeft lichamelijk en emotioneel grote impact en kan veel vragen oproepen. Binnen het zorgtraject zijn er vaak verschillende specialisten en afdelingen betrokken. Hierdoor is het voor u en uw naasten misschien niet altijd duidelijk bij wie u terecht kunt. Binnen het Oncologie Centrum krijgt u een vast aanspreekpunt toegewezen om u te begeleiden tijdens het hele zorgtraject. Dit is meestal een verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige met kennis en expertise op het gebied van het type kanker dat u heeft. U kunt bij dit vaste aanspreekpunt terecht met vragen over de ziekte, behandeling en de gevolgen hiervan.

Psycholoog

Het kan heel ingrijpend zijn om kanker te hebben en alle medische onderzoeken en behandelingen te ondergaan. Ook voor uw familie. Soms kunnen hierdoor psychische klachten ontstaan. Wij bieden ook hier zorg voor. Binnen het Oncologie Centrum staat er een speciaal team psychologen klaar om u te helpen.

De psychologen van deze afdeling zijn deskundigen op het gebied van gedrag, gevoelens en gedachten die samenhangen met kanker. Ze bieden u hulp tijdens het hele proces van ziekte en behandelingen. De psychologen zijn BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut of zijn in opleiding daarvoor.

Fysiotherapeut

Een oncologiefysiotherapeut is gespecialiseerd in het herkennen, begeleiden en behandelen van bewegingsproblemen bij patiënten met kanker. In alle fasen van de ziekte. De oncologiefysiotherapeut informeert u over het belang van bewegen tijdens en na de behandelingen. Ook heeft de oncologiefysiotherapeut een signaleringsfunctie. Dit betekent dat deze persoon let op afwijkende symptomen of klachten. Daarnaast kan hij of zijn helpen bij het inschakelen van een andere zorgprofessional.

Diëtist

Als u kanker heeft, kunt u problemen krijgen met eten en drinken. Uw smaak kan bijvoorbeeld veranderen of u kunt misselijk zijn. Diëtisten van het LUMC zijn experts op het gebied van voeding. Door de academische ervaring kunnen zij u op de juiste manier adviseren en begeleiden.

Maatschappelijk werker

In het LUMC zijn er maatschappelijk werkers die kennis en ervaring hebben op het gebied van het omgaan met kanker. Zij ondersteunen en begeleiden u en uw familie. De maatschappelijk werkers zijn gewend om mensen te helpen bij belangrijke besluiten en hebben kennis van wet- en regelgeving en voorzieningen. Ook kunnen zij u adviseren bij de communicatie met bedrijfsarts, leidinggevende en collega’s.

Regionaal Oncologienetwerk West

Het LUMC is aangesloten bij het Regionaal Oncologienetwerk West. In dit oncologienetwerk bundelen zeven ziekenhuizen in West-Nederland hun krachten. Zo stemmen we behandelingen en werkwijzen in de regio optimaal op elkaar af en krijgt elke patiënt met kanker dezelfde topzorg.