Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden / wachtlijsten

Een universitair medisch centrum (umc) is in eerste instantie een medisch-wetenschappelijk centrum, waar patiënten terecht kunnen voor zeer specialistische behandelingen. Zij krijgen meestal voorrang voor deze zogeheten topklinische of topreferente zorg. De wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen – de basiszorg – zijn bij het LUMC soms langer dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Uiteraard helpen wij patiënten meteen als zij acuut medische zorg nodig hebben.

Wachttijden en het coronavirus

Afspraken op de polikliniek worden stapsgewijs weer ingepland. Daarbij wordt rekening gehouden met de urgentie van de zorgvraag en kan voorrang gegeven worden aan patiënten die een zeer specialistische behandeling nodig hebben (topreferente zorg). Poliklinieken kunnen bovendien niet altijd hun volledige capaciteit gebruiken door de 1,5-meternorm. Dit wisselt per specialisme. De wachttijden worden vanwege de maatregelen geschat en kunnen daarom afwijken van de werkelijkheid.

Treeknormen

In 2000 zijn er tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over wat de maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor niet-acute zorg. Deze richtlijnen staan bekend als de Treeknormen en worden gehanteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wachttijden verschillen per aandoening

De wachttijden voor een polikliniek zijn per aandoening verschillend. Huisartsen die patiënten willen verwijzen, vinden al deze wachttijden van zowel het LUMC als andere lokale ziekenhuizen op het digitale platform Zorgdomein. Zo weet de huisarts meteen waar u het snelst geholpen kunt worden voor uw aandoening op het moment dat hij u verwijst.

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.