Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijd diagnostiek

Deze wachttijden laten zien hoelang u moet wachten tot het krijgen van een diagnostische test.

Wachttijden en het coronavirus

Afspraken op de polikliniek worden stapsgewijs weer ingepland. Daarbij wordt rekening gehouden met de urgentie van de zorgvraag en kan voorrang gegeven worden aan patiënten die een zeer specialistische behandeling nodig hebben (topreferente zorg). Poliklinieken kunnen bovendien niet altijd hun volledige capaciteit gebruiken door de 1,5-meternorm. Dit wisselt per specialisme. De wachttijden worden vanwege de maatregelen geschat en kunnen daarom afwijken van de werkelijkheid.

Het gaat hier om het aantal weken totdat er in de reguliere zorg drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

Deze wachttijden zijn op 10 juli 2021 bijgewerkt.


MRI-scan (Radiologie)
CT-scan (Radiologie)
Gastroscopie (Gastro-entrologie)