Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden per behandeling

Het LUMC houdt de werkelijke wachttijden tot een behandeling bij en publiceert deze achteraf. Dat gebeurt elke 3 maanden, zoals is afgesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Wachttijden en het coronavirus

Afspraken op de polikliniek worden stapsgewijs weer ingepland. Daarbij wordt rekening gehouden met de urgentie van de zorgvraag en kan voorrang gegeven worden aan patiënten die een zeer specialistische behandeling nodig hebben (topreferente zorg). Poliklinieken kunnen bovendien niet altijd hun volledige capaciteit gebruiken door de 1,5-meternorm. Dit wisselt per specialisme. De wachttijden worden vanwege de maatregelen geschat en kunnen daarom afwijken van de werkelijkheid.

In deze tabel vindt u informatie over de wachttijd tot behandeling. U ziet de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden. Bij een voldoende aantal behandelingen is de mediaan preciezer. Als dat het geval is dan wordt dat hier aangegeven met een sterretje.

Deze wachttijden zijn op 10 juli 2021 bijgewerkt.


Initiële staaroperatie
Operatieve verwijdering borstkanker
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm