Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden per behandeling

Het LUMC houdt de werkelijke wachttijden tot een behandeling bij en publiceert deze achteraf. Dat gebeurt elke 3 maanden, zoals is afgesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

In deze tabel vindt u informatie over de wachttijd tot behandeling. U ziet de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden. Bij een voldoende aantal behandelingen is de mediaan preciezer. Als dat het geval is dan wordt dat hier aangegeven met een sterretje.

Deze wachttijden zijn op 10 december 2018 bijgewerkt. 


Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie
Dotterbehandeling
Galblaasverwijdering
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief)
Initiële operatieve behandeling van maagkanker, exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, HIPEC)
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, HIPEC)
Initiële staaroperatie
Initiële totale heupvervanging
Initiële totale knievervanging
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom
Open hartoperatie
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis / hernia femoralis)
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie)
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën)
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom
Operatieve behandeling stressincontinentie
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/continuïteit
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel
Operatieve behandeling van Dupuytren
Operatieve verwijdering borstkanker
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot
Sterilisatie man
Sterilisatie vrouw
Tonsillectomie en/of adenotomie
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD