Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden per behandeling

Het LUMC houdt de werkelijke wachttijden tot een behandeling bij en publiceert deze achteraf. Dat gebeurt elke 3 maanden, zoals is afgesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

In deze tabel vindt u informatie over de wachttijd tot behandeling. U ziet de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden. Bij een voldoende aantal behandelingen is de mediaan preciezer. Als dat het geval is dan wordt dat hier aangegeven met een sterretje.

Deze wachttijden zijn op 10 januari 2020 bijgewerkt. 


Baarmoederverwijdering (op zichzelf staand)
Initiële staaroperatie
Operatieve verwijdering borstkanker
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm