Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden behandeling Psychiatrie

De wachttijden voor de start van de behandeling gelden vanaf het moment van de eerste intake tot aan de start van de behandeling. In de tussenliggende periode vinden zowel de intake als de diagnostiek plaats.

Wachttijden en het coronavirus

Afspraken op de polikliniek worden stapsgewijs weer ingepland. Daarbij wordt rekening gehouden met de urgentie van de zorgvraag en kan voorrang gegeven worden aan patiënten die een zeer specialistische behandeling nodig hebben (topreferente zorg). Poliklinieken kunnen bovendien niet altijd hun volledige capaciteit gebruiken door de 1,5-meternorm. Dit wisselt per specialisme. De wachttijden worden vanwege de maatregelen geschat en kunnen daarom afwijken van de werkelijkheid.

Voor de wachttijden met betrekking tot het eerste polikliniekbezoek verwijzen wij u naar ons overzicht 'Wachttijden poliklinieken'.

De wachttijden zijn niet afhankelijk van de zorgverzekering die u hebt. Ook maken wij geen onderscheid in wachttijd per gestelde diagnose.

De wachttijden voor de afdeling Psychiatrie zijn gebaseerd op de gemiddelde wachttijden van de afgelopen twee maanden. Uiteraard krijgen patiënten direct acuut medische zorg nodig hebben.

Wachttijdbemiddeling

Als de wachttijd langer is dan wenselijk, kunt u contact opnemen met de polikliniek Psychiatrie of met uw zorgverzekeraar.

Deze wachttijden zijn op 10 juli 2021 bijgewerkt.


Wachttijden basiszorg voor afdeling Psychiatrie