Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden behandeling Psychiatrie

De wachttijden voor de start van de behandeling gelden vanaf het moment van de eerste intake tot aan de start van de behandeling. In de tussenliggende periode vinden zowel de intake als de diagnostiek plaats.

Voor de wachttijden met betrekking tot het eerste polikliniekbezoek verwijzen wij u naar ons overzicht 'Wachttijden poliklinieken'.

De wachttijden zijn niet afhankelijk van de zorgverzekering die u hebt. Ook maken wij geen onderscheid in wachttijd per gestelde diagnose.

De wachttijden voor de afdeling Psychiatrie zijn gebaseerd op de gemiddelde wachttijden van de afgelopen twee maanden. Uiteraard krijgen patiënten direct acuut medische zorg nodig hebben.

Wachttijdbemiddeling

Als de wachttijd langer is dan wenselijk, kunt u contact opnemen met de polikliniek Psychiatrie of met uw zorgverzekeraar.

Deze wachttijden zijn op 10 januari 2020 bijgewerkt.


Wachttijden basiszorg voor afdeling Psychiatrie