Wachttijden / wachtlijsten

Wachttijden / wachtlijsten

Een universitair medisch centrum (umc) is in eerste instantie een medisch-wetenschappelijk centrum, waar patiënten terecht kunnen voor zeer specialistische behandelingen. Zij krijgen meestal voorrang voor deze zogeheten topklinische of topreferente zorg. De wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen – de basiszorg – zijn bij het LUMC soms langer dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Uiteraard helpen wij patiënten meteen als zij acuut medische zorg nodig hebben.

Treeknormen

Het LUMC vindt het belangrijk om u een duidelijk beeld te geven van de wachttijden in het LUMC. In 2000 zijn er tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over wat de maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor niet-acute zorg. Deze richtlijnen staan bekend als de Treeknormen en worden gehanteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wachttijden verschillen per aandoening

De wachttijden voor een polikliniek zijn per aandoening verschillend. Huisartsen die patiënten willen verwijzen, vinden al deze wachttijden van zowel het LUMC als andere lokale ziekenhuizen op het digitale platform Zorgdomein. Zo weet de huisarts meteen waar u het snelst geholpen kunt worden voor uw aandoening op het moment dat hij u verwijst.

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Vier lijsten

Deze wachttijden hebben wij in beeld gebracht voor de (basiszorg)specialismen en –behandelingen. Hetzelfde geldt voor de zeer specialistische behandelingen, de zogeheten topklinische of topreferentie zorg.

Het gaat om vier lijsten: de wachttijden voor de poliklinieken, diagnostiek, per behandeling en de behandeling psychiatrie. De tijden die staan vermeld, worden maandelijks bijgewerkt. Ze geven een actueel beeld van de huidige situatie in het LUMC. Het gaat hierbij altijd om een indicatie van de gemiddelde wachttijd. Er kunnen immers onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, waardoor u langer wacht. Daarnaast is de wachttijd ook sterk afhankelijk van de situatie en de conditie van de patiënt.