Vacuümcurettage na een afwijkende uitslag

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Verloskunde

Binnenkort zult u een vacuümcurettage ondergaan. De redenen voor deze ingreep heeft u reeds met uw arts besproken. Mochten hierover nog onduidelijkheden bestaan, dan kunt u daarmee terecht bij uw arts. Deze folder is bedoeld als geheugensteuntje, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Het gesprek naar aanleiding van de uitslag van de vlokkentest

In eerste instantie zal er veel aandacht zijn voor de uitslag die u en uw partner naar aanleiding van de vlokkentest heeft gekregen. Er wordt uitgelegd wat de afwijkende uitslag inhoudt. Deze uitslag wordt eventueel ook door een klinisch geneticus met u besproken. Tijdens het gesprek is vanzelfsprekend ook aandacht voor uw emoties rond het vernemen van de uitslag van de vlokkentest. Als u en uw partner naar aanleiding van dit gesprek en de uitslag besluit tot een vacuümcurettage, dan zal de arts bespreken hoe de ingreep zal worden uitgevoerd. 

Er wordt een afspraak gemaakt voor de dag en het tijdstip waarop de ingreep zal plaatsvinden. Van de arts krijgt u pijnstillende tabletten mee (2 tabletten Naproxen 250 mg), en antibiotica ( 2 tabletten Doxycyline 100 mg) deze moet u een half uur voor de ingreep innemen. Ook zal de arts tabletten meegeven ter voorbereiding op de curettage. Deze tabletten kunnen een menstruatieachtig gevoel in de onderbuik geven.U moet deze tabletten (2 tabletten Misoprostol 200 microgram) minimaal 4 uur voor de ingreep vaginaal inbrengen.

De dag van de ingreep

Als u gewend bent om ‘s morgens te ontbijten kunt u dit nu ook gewoon doen.
Op de afgesproken tijd melden u en uw partner zich aan de balie van de polikliniek. De verpleegkundige zal u en uw partner ontvangen en begeleiden naar de rustkamer op de polikliniek. Er is dan nog gelegenheid om eventuele vragen te stellen. 

Hoe wordt de vacuümcurettage uitgevoerd?

De ingreep vindt plaats op de polikliniek verloskunde. De verpleegkundige is ook aanwezig om bij de ingreep te assisteren. U ligt op een gynaecologische onderzoeksbank. Uw partner zit aan uw hoofdeinde.
De voorbereidingen voor de ingreep komen overeen met die van de vlokkentest. Vervolgens worden rond de baarmoedermond injecties gegeven om deze te verdoven. Het inspuiten van de verdoving kan pijnlijk zijn en soms merkt u dat uw hart sneller gaat kloppen. Deze hartkloppingen zijn van voorbijgaande aard. De voorbereidingen duren ongeveer 10 minuten. 
Als de verdoving is ingewerkt wordt de baarmoedermond opgerekt. Dit kan, evenals de curettage zelf, een krampende pijn veroorzaken. Tijdens de curettage hoort u een zuigend geluid van het curettageapparaat. De ingreep duurt 20 tot 25 minuten. Na afloop van de curettage wordt met de echo nog even gecontroleerd of de baarmoeder leeg is. Voor u en uw partner zullen naast de lichamelijke ingreep ook zeker de emotionele aspecten een grote rol spelen. Vanzelfsprekend is hier begrip voor.

Rusten

Als alles klaar is wordt u door de verpleegkundige naar de rustkamer gebracht. U blijft daar nog ongeveer een uur. Er wordt gecontroleerd of u zich goed voelt en of u niet te veel bloed verliest. Als uw bloedgroep rhesus negatief is, krijgt u een injectie met anti-D. Dit is nodig om problemen met rhesus-antistoffen in een eventuele volgende zwangerschap te voorkomen. 
Wanneer alles goed gaat kunt u naar huis. Er wordt besproken wat u de komende tijd op lichamelijk en emotioneel gebied kunt verwachten.

Thuis

Het is goed om het een paar dagen rustig aan te doen. 
Tot twee weken na de ingreep kunt u wat bloedverlies hebben, wisselend in hoeveelheid. Dit kan soms gepaard gaan met een krampachtig gevoel in de onderbuik.
In de volgende gevallen is het verstandig contact op te nemen met het ziekenhuis:

  • bij meer bloedverlies dan een normale menstruatie;
  • bij buikpijn;
  • bij koorts;
  • bij vieze afscheiding.

Tijdens kantooruren kunt u het best naar de polikliniek verloskunde bellen. 
(tel.: 071-5263325). U kunt dan vragen naar de verpleegkundige. 
Buiten kantooruren kunt u de verloskamers bellen, tel.: 071-5262853. U kunt dan vragen naar de dienstdoende arts-assistent.
Zolang er nog bloedverlies of afscheiding is, adviseren wij u geen gemeenschap te hebben, geen tampons te gebruiken en niet te baden of te zwemmen. 

Na de ingreep

Een week na de ingreep belt de verpleegkundige van de polkliniek u thuis op. De verpleegkundige vraagt hoe het op dat moment met u gaat en kijkt met u terug op de ingreep..

Soms zijn er opnieuw vragen naar aanleiding van de uitslag of echo die vooraf ging aan de curettage. Soms is er ook aanvullend onderzoek gedaan waarvan de uitslag pas na de curettage bekend geworden is. Ook zal met u besproken worden wat de risico’s zijn bij een eventuele volgende zwangerschap. .Ongeveer vier tot zes weken na de curettage kunt u uw menstruatie weer verwachten.Over het algemeen is het raadzaam een normale menstruatie af te wachten voordat u weer zwanger wordt.

Mocht er naar aanleiding van het gesprek met de verpleegkundige behoefte zijn aan een nagesprek met de gynaecoloog, dan plannen we daar direct een afspraak voor.

Emoties

Het ondergaan van een vacuümcurettage na een afwijkende uitslag of echo roept bij iedere vrouw (en haar partner) emoties op. Er is een moeilijke tijd aan vooraf gegaan waarin ingrijpende keuzes gemaakt moesten worden. Niet iedereen kan over deze situatie en deze gevoelens makkelijk praten in zijn omgeving. Als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand, kunt u via de arts of verpleegkundige contact opnemen met een maatschappelijk werkster van de afdeling verloskunde/prenatale diagnostiek die gespecialiseerd is in deze vorm van rouwverwerking.

Bereikbaarheid polikliniek

Tijdens kantooruren: 071-526 3325 
vragen naar piepernummer 9149 (verpleegkundige polikliniek verloskunde).
Buiten kantooruren: 071-5262853 
vragen naar de dienstdoende gynaecoloog

november 2011