Negatieve druk therapie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde;Thoraxchirurgie;Urologie;

Negatieve druk therapie is een actieve wondbehandelingsmethode bij wondinfecties waarbij er een vacuüm wordt gecreëerd in het wondgebied. Op deze wijze wordt onder andere de doorbloeding lokaal verbeterd met als doel een (snellere) genezing van de wond te bewerkstelligen. Tevens worden de wondranden door het vacuüm naar elkaar toegetrokken en wordt er nieuw weefsel gevormd waardoor de wond dichtgroeit.

Hoe gaat deze behandeling met vacuümtherapie in zijn werk?

De eerste keer dat negatieve druk therapie op uw wond zal worden toegepast zal uw behandelend arts of de verpleegkundige de wond schoonmaken, waarbij weefselresten en korstjes worden verwijderd. Als de wond schoon is zal het verband dat lijkt op een spons op maat worden geknipt en in de wond worden aangebracht. De wond wordt afgeplakt met folie zodat deze luchtdicht is afgesloten en het aansluitstuk wordt hier op aangebracht. Deze connector wordt vervolgens aangesloten op de negatieve druk unit. 

De pomp zorgt ervoor dat er een vacuüm in het wondgebied ontstaat, waardoor de doorbloeding wordt bevorderd en het teveel aan wondvocht kan aflopen/ wordt afgezogen en vorming van nieuw weefsel wordt versneld.

Uw behandelend arts of de verpleegkundige zal de unit aanzetten en de sterkte van het vacuüm instellen. De therapie vindt in principe continu plaats wat betekent dat u de pomp altijd met u meeneemt. Gemiddeld zal tweemaal per week het verband verwisseld worden. Het opvangreservoir dat het wondvocht opvangt wordt eenmaal per week vervangen, tenzij deze eerder vol is. De wond wordt met de vacuümtherapie behandeld totdat het weefsel op het niveau van de huid is. 

Vervolgens groeit de huid vanzelf over het weefsel heen. In enkele gevallen volgt nog een operatie om de wond te sluiten.

Wat merkt u van de behandeling?

Bij het starten van het vacuüm worden de wondranden en het vaatbed naar elkaar toe getrokken, wat een vreemd gevoel kan geven. Dit komt doordat het rondom liggende weefsel moet wennen aan de druk en de zenuwen als het ware overprikkeld raken. Dit gevoel neemt na ongeveer een half uur weer af.

Door actief  te zuigen aan de wond en het daarmee gecreëerde vacuüm wordt het overtollige vocht afgezogen. In principe zal de wond daardoor geen geur af geven. Daarnaast zit in de opvangbeker een speciale gel die het wondvocht bindt en de geur ook nog eens tegen gaat. Het kan echter wel zijn dat op warme dagen een bepaalde geur ontstaat. Dit komt door de speciale folie op de huid.

Verband wisselen

Het wisselen van het verband kan gevoelig zijn doordat het verband soms vastgehecht zit aan de wond. Dit komt doordat er door de therapie snel nieuw gezond weefsel wordt gevormd dat in de poriën van het verband kan groeien. Daarom krijgt u vooraf aan de verbandwissel pijnstilling. Het is mogelijk dat de wond soms iets bloedt na het verwijderen van het verband, dit is een teken dat de wond goed doorbloed is en geneest.

De wond wordt gemiddeld twee keer per week verzorgd. Dit gebeurt tijdens uw opname door de arts of verpleegkundige op de afdeling, maar kan ook thuis door de thuiszorg gedaan worden, door de wondverpleegkundige in de zorginstelling of poliklinisch indien uw gezondheid dit toelaat. In de thuissituatie zal u dan gebruik maken van de zogenaamde ActiVAC. Dit is een kleinere negatieve druk unit die makkelijker met u mee te dragen is. 

Na uw ontslag vinden verbandwissels gemiddeld 1 keer per 2 weken in het LUMC plaats. U krijgt hiervoor afspraken mee. De overige wissels worden verzorgd door de thuiszorg of zorginstelling waar u verblijft. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken en kunnen alle wissels in het LUMC gedaan worden. De afdelingverpleegkundige zorgt voor de aanvraag van alle benodigdheden.

Thuis

Door de aandoening die u heeft en de therapie die u ondergaat kunt u vaak vermoeid zijn. Probeert u daarom voldoende rust te nemen. Zolang u behandeld wordt met de negatieve druk therapie kunt u, in overleg met uw arts, douchen. Daarnaast kan de arts, in samenspraak met u, ook besluiten dat u bij het wisselen van het verband de wond kunt uitdouchen, waarna er weer een nieuwe spons geplaatst wordt.

De negatieve druk unit kan 6 tot 8 uur werken op de accu. Als de accu bijna leeg is zal de unit dit aangeven. Het is daarom zinvol om de unit thuis op het lichtnet aan te sluiten.

Op de negatieve druk unit zitten verschillende alarmen. De alarmfuncties op de unit zijn bedoeld om de therapie veilig toe te passen. De alarmfuncties kunnen zijn: de opvangbeker die vol is, de accu die bijna leeg is, de afvoerslang die geblokkeerd is of onvoldoende vacuüm in het wondgebied. Een en ander is eenvoudig op het scherm af te lezen.

Vragen

Indien u thuis problemen met de negatieve druk unit ondervindt en deze niet op kunt lossen kunt u contact opnemen met KCI /Bosman Customer Support tel: 040-230 88 66 (keuzetoets 1) of u kunt www.vacconsult.nl raadplegen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling waar u opgenomen bent geweest. Telefoonnummers hiervoor krijgt u bij ontslag mee.

Mei 2015