Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire geneeskunde;

U hebt een afspraak voor een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT?

Bij een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT brengen we de communicatie tussen bepaalde groepen hersencellen (het dopaminerge systeem) in beeld. Bij de ziekte van Parkinson en een aantal aanverwante aandoeningen is de communicatie in het dopaminerge systeem niet goed. Dat uit zich in bijvoorbeeld een andere manier van bewegen of bevingen. Dit onderzoek helpt uit te vinden wat de oorzaak van de slechte communicatie in de hersenen. Zo kan de arts bepalen welke medicijnen voor u het beste werken.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden en hoe lang van te voren. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Inname tabletten met jodiumverbinding

Voor het onderzoek wordt u voorbereid met Kaliumjodidetabletten. Deze beschermen de schildklier tegen het radioactieve materiaal dat tijdens het onderzoek wordt toegediend. U moet 3 tabletten 1 uur voor de toediening innemen. Deze tabletten hebt u meegestuurd gekregen met de afsprakenbrief. 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u na het onderzoek tenminste 3 weken lang de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 tot 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.  

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof (I123-FP-CIT) toegediend. Dit gaat via een infuus in de arm. Dankzij deze stof wordt het dopaminerge systeem zichtbaar. Het duurt 3 uur voordat de radioactieve stof goed genoeg is opgenomen in de hersenen om foto’s te maken. Tijdens het wachten mag u de afdeling verlaten.

3 uur na de injectie maken we foto’s op de afdeling. Hiervoor ligt u op een onderzoekstafel met uw hoofd in een hoofdsteun. De camera maakt vanuit verschillende richtingen foto’s van uw hoofd. Dat duurt ongeveer 45 minuten. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u uw hoofd zo stil mogelijk houdt.

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 4 uur. Dit is inclusief de wachttijd. 

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Richtlijn stoppen met medicijnen

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen voorafgaand aan het onderzoek. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts!

Commerciële naam

Generieke naam

Staken van de medicijnen

Adderhall

Amphetamine

      3     dagen

Adipex-P

Phentermine

      14   dagen

Anafranil

Clomipramine

      21   dagen

Anorexan

Phendimetrazine

      4     dagen

Asendin

Amoxapine

      2     dagen

Benzatropine

Benzatropine

      5     dagen

Benztropine

Benzatropine

      5     dagen

Chloorinipramine

Clomipramine

      21   dagen

Cipramil

Citalopram

      8     dagen

Cogentin

Benzatropine

      5     dagen

Cylert

Pemoline

      3     dagen

Deroxat

Paroxetine

      5     dagen

Desipramine

Desipramine

      11   dagen

Desmethylimi-pramine

Desipramine

      11   dagen

Desoxyn

Methamphetamine

      1     dag

Desoxyn Gradumets

Methamphetamine

      1     dag

Dexamphetamine

Dextroamphetamine

      6     dagen

Dexedrine

Dextroamphetamine

      6     dagen

Didrex

Benzphetamine

      4     dagen

Durogesic

Fentanyl

      4     dagen

Duromine

Phentermine

      14   dagen

Fastin

Phentermine

      14   dagen

Fevarin

Fluvoxamine

      5     dagen

Floxyfral

Fluvoxamine

      5     dagen

Imipramine

Imipramine

      7     dagen

Ionamin

Phentermine

      14   dagen

Mazenor

Mazindol

      3     dagen

Meperidine

Pethidine

      4     dagen

Methedrine

Methamphetamine

      1     dag

Methylphenidate

Methylfenidaat

      1     dag

Minobese Forte

Phentermine

      14   dagen

Nitalapram

Citalopram

      8     dagen

Obetrol

Dextroamphetamine

      6     dagen

Oblan

Phendimetrazine

      4     dagen

Oby-Trim

Phentermine

      14   dagen

Oralet

Fentanyl

      4     dagen

Orap

Pimozide

      30   dagen

Pertofran

Desipramine

      16   dagen

Phendiet

Phendimetrazine

      4     dagen

Phentrol

Phentermine

      14   dagen

Preludin

Phendimetrazine

      4     dagen

Prozac

Fluoxetine

      45   dagen

Ritaline

Methylfenidaat

      1     dag

Sanorex

Mazindol

      3     dagen

Seroxat

Paroxetine

      5     dagen

Speed

Methamphetamine

      1     dag

Tenuate

Diethylpropion

      4     dagen

Tepanol

Diethylpropion

      4     dagen

Thalamonal comb

Fentanyl

      4     dagen

Wehless

Phendimetrazine

      4     dagen

Wellbutrin

Bupropion

      5     dagen

Zoloft

Sertraline

      6     dagen

 

 Maart 2019