Echografie met contrastvloeistof

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

U hebt een afspraak om een echo te laten maken waarbij we contrastvloeistof gebruiken op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over het onderzoek.

Wat is echografie?

Bij echografie brengen we weefsels en organen in beeld met behulp van geluidsgolven. Tijdens het maken van de echo zet de radioloog de echokop (transducer) op uw lichaam. Deze transducer zendt (onschadelijke) geluidsgolven uit, die door de organen in uw lichaam worden teruggekaatst. De transducer vangt deze geluidsgolven vervolgens weer op, waarna de computer ze omzet in beeld.

Waarom contrastvloeistof?

Een echografie met contrastvloeistof geeft informatie over de doorbloeding van een bepaald deel van uw lichaam. Dit geeft meer informatie dan een gewone echo of een CT-scan. Deze contrastvloeistof is trouwens niet hetzelfde als de jodiumhoudende contrastvloeistof die we bij CT-scans gebruiken. U merkt weinig van het inspuiten van de contrastvloeistof.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.

Eten en drinken

U mag 3 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

De dag van de operatie/het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van de afdeling Radiologie, route 322. De afdeling bevindt zich op de tweede verdieping van het ziekenhuisgebouw. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.

Het onderzoek

Vanuit de wachtkamer komt een radiodiagnostisch laborant u halen en neemt een paar korte vragen met u door. De laborant brengt een infuus in, om hierdoor tijdens het onderzoek de contrastvloeistof in te kunnen spuiten. Vervolgens voert de radioloog de echo uit. Daarvoor brengen we gel aan op de huid. De radioloog beweegt de echokop over de huid en duwt daarbij soms even de echokop in de huid. In principe is dit onderzoek niet pijnlijk, alleen het duwen kan even gevoelig zijn. Wanneer de radioloog het te onderzoeken gebied goed in beeld heeft, spuit de laborant de contrastvloeistof in. Hier merkt u niets van.

Duur van het onderzoek

Het maken van een echo met contrastvloeistof duurt gemiddeld 30 minuten.

Risico's

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een echografie met contrastvloeistof. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Wanneer u een verhoogde bloeddruk hebt of onder behandeling bent voor hartklachten (pijn op de borst, afwijkend hartfilmpje) is het belangrijk om uw behandelend arts van te voren te vertellen over dit onderzoek.

Bijwerkingen contrastvloeistof

Het gebruik van contrastvloeistof is ongevaarlijk. In een enkel geval hebben patiënten last van bijwerkingen zoals hoofdpijn, of pijn of een bloeduitstorting rond de plek waar het infuus is aangelegd. In enkel geval was er een verandering in de ECG, bloeddruk en in sommige laboratoriumwaarden.
Wanneer u onder behandeling bent voor de volgende problematiek, moet u dit vooraf aan uw behandelend arts melden:

  • Frequente of herhaalde angina pectoris (pijn op de borst) 
  • Recent behandeld aan de kransslagader(s)
  • Bekend met een afwijkend electrocardiogram (hartfilmpje)
  • Rechts-links shunt hart
  • Een ernstig verhoogde bloeddruk, waarvoor u niet wordt behandeld

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek klaar is, halen we de gel van uw huid. De radiodiagnostisch laborant verwijdert het infuus uit uw arm en geeft u een drukverbandje. 

Uitslag

Na het onderzoek laat de radioloog u weten wat er te zien was, of dat de beelden nog verder bekeken moeten worden. U krijgt in dat geval de uitslag van uw behandelend arts.

Hebt u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl.

Augustus 2018