Early arthritis zorgtraject

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Reumatologie

In deze folder vindt u informatie over het early arthritis zorgtraject dat in samenwerking met de polikliniek en de onderzoeksverpleegkundigen van de afdeling Reumatologie  wordt georganiseerd door de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg. Deze afdeling heeft verschillende zorgtrajecten waarbij de kracht ligt in de multidisciplinaire zorg, speciaal afgestemd op bepaalde aandoeningen, behandelingen en zorgbehoeftes.

Het early arthritis zorgtraject

Het Early Arthritis Zorgtraject is bestemd voor patiënten waarbij een (nieuwe) gewrichtsaandoening is vastgesteld en tevens deelnemen aan het early arthritis clinic/ Parelsnoer Initiatief. Het doel van het early arthritis zorgtraject is om u voorlichting te geven over de nieuw gestelde diagnose en voorgeschreven medicatie en om advies te bieden hoe u daarmee blijft functioneren. Meerdere zorgverleners zijn daarbij betrokken (zie onder). De afspraken met hen worden gepland op één dag.

Op de polikliniek Reumatologie heeft u een vragenlijst ontvangen. Wij vragen u om deze ingevuld mee te nemen naar uw eerste zorgtrajectafspraak.

Betrokken zorgverleners

Reumaverpleegkundige

Een afspraak met de reumaverpleegkundige is een belangrijke aanvulling op uw bezoek aan de reumatoloog. Tijdens dit gesprek kan zij de informatie die u van de reumatoloog heeft gekregen, aanvullen en verduidelijken. Daarnaast inventariseert zij uw zorgvraag en bespreekt met u onderwerpen die op dat moment voor u van belang zijn, zoals:

  • (Aanvullende) voorlichting over het ziektebeeld
  • Informatie over medicatie
  • Hoe u klachten herkent en wat te doen bij toename van uw klachten

Fysiotherapeut

De oefen/fysiotherapeut inventariseert en onderzoekt  in welke mate de gewrichtsklachten het dagelijks leven beïnvloeden. Er wordt advies gegeven over belasten van de gewrichten thuis en op het werk en zo nodig worden er oefeningen gegeven, die u thuis uitvoert. Ook kunt u bij de oefen/fysiotherapeut terecht voor advies en vragen over gezond en verantwoord bewegen, sporten en andere vormen van lichamelijke activiteit.

Ergotherapeut

De ergotherapeut inventariseert de activiteiten die u in uw dagelijks leven uitvoert en de mogelijke beperkingen die u hierin ondervindt. Afhankelijk van de door u aangegeven moeilijkheden in uw dagelijkse acitiviteiten wordt er gekeken naar adequate oplossingen. U kunt hierbij denken aan adviezen rondom belasting en belastbaarheid, houdingsadviezen (o.a. werkplekadvies) en gewrichtsbescherming.

Specifieke handelingen kunnen ook getraind worden tijdens het bezoek aan de ergotherapeut.

Vervolgtraject

Als tijdens het early artritis zorgtraject duidelijk wordt dat u baat zou hebben bij meer begeleiding en/ of training door de betrokken zorgverleners, kunt u aangemeld worden voor verlengde zorg via het multidisciplinaire zorgtraject. Dit zorgtraject wordt ook op de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg georganiseerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de folder 'Multidisciplinair zorgtraject'.

Terugkomdag

Op de terugkomdag spreekt u opnieuw de reumaverpleegkundige, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en/of indien eerder betrokken de maatschappelijk werker. Deze afspraak zal vier maanden na uw eerste afspraak gepland worden, in combinatie met uw tweede afspraak voor het Early Arthritis Clinic/ Parelsnoer Initiatief.

Evaluatie early arthritis zorgtraject

Wij stellen het op prijs te weten hoe u het early arthritis zorgtraject heeft ervaren. Wij vragen u daarom een evaluatieformulier in te vullen.

Verzuim van werk door deelname aan het early arthritis zorgtraject

Deelneming aan het early arthritis zorgtraject wordt gezien als een ziekenhuisafspraak. U kunt hierdoor in aanmerking komen voor ziekteverlof. Wij adviseren u dit te bespreken met uw leidinggevende en/ of werkgever.

Kosten early arthritis zorgtraject

De vergoeding van de kosten van het early arthritis  zorgtraject is afhankelijk van uw zorgverzekering. 

Faciliteiten op de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg 

Op de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg is een wachtruimte aanwezig. In deze ruimte staan comfortabele stoelen en kunt u en uw eventuele begeleider kosteloos gebruik maken van koffie en thee. U kunt tevens gebruik maken van de coffee corner op het Leidse Plein (geopend van 8.00 – 20.00 uur). Naast koffie en thee, kunt u hier ook terecht voor soep, broodjes, salades, etc. U kunt natuurlijk ook zelf uw lunch of versnaperingen meenemen.

Dit dagverblijf is uitsluitend bestemd voor patiënten die op die dag een afspraak hebben op de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg. 

Vervoersregeling

Het is afhankelijk van uw verzekering of vervoerskosten van en naar het ziekenhuis vergoed worden. Indien u vanwege uw gezondheid afhankelijk bent van taxivervoer, dan adviseren wij  u dit vooraf met uw zorgverzekeraar te regelen.

Parkeren

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het LUMC. Als patiënt van de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg mag u op de begane grond van de parkeergarage parkeren. U dient dan de meest linker inrit/slagboom te nemen. Als u in het bezit bent van een parkeerkaart voor mensen met een handicap, is het toegestaan om op het parkeerterrein rechts naast de hoofdingang van Gebouw 1 te parkeren.

Openbaar vervoer

Het LUMC ligt op loopafstand (200 m) aan de zeezijde van station Leiden Centraal. Alle streekbussen naar Leiden stoppen ook bij Leiden Centraal. Alle bussen stoppen op het busstation aan de stadszijde van het station.
Een aantal bussen stopt naast het LUMC, halte Bargelaan (achterzijde van het station). Voor actuele openbaar vervoersinformatie kunt u bellen met de OV-reisinformatie 0900-9292 of kijk op www.9292.nl

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder vragen en/of opmerkingen, dan kunt contact opnemen met de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg. Ook kunt u informatie vinden over het LUMC via www.lumc.nl

Contactgegevens

Afdeling Reumatologie Ambulante Zorg
Telefoonnummer: 071-526 46 62 (8.30-16.15 uur)
E-mail: reuma.ambulantezorg@lumc.nl (alleen voor niet-medische vragen)

Juni 2015