Hemaferese: Informatiefolder autologe patiënten

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken omtrent het afstaan van autologe stamcellen

Vanaf start Mobilisatie

Een aantal dagen na starten met de injectie groeifactoren gaan we de witte cellen (leukocyten) meten.

U kunt zich voor deze bloedafname melden op de Poli Hematologie B3 route 35. (U hoeft zich niet aan te melden via de aanmeldzuil). Na de bloedafname kunt u naar de afdeling Hemaferese C-11-P kamer 44, route 265, om te wachten op de uitslagen.

De uitslag van de witte cellen duurt ongeveer 0,5 uur, mochten deze niet hoog genoeg zijn kunt u weer naar huis.

Wanneer de witte cellen hoog genoeg zijn wordt de CD34 (stamcellen) gemeten dit duur ongeveer 1 uur. Wanneer de CD34 boven de minimale vastgestelde hoeveelheid is, kunnen er stamcellen geoogst worden.

Wanneer de cellen niet aan deze hoeveelheid voldoen, krijgt u van de verpleegkundige van de afdeling Hemaferese uw groeifactoren mee, en mag u zich opnieuw de volgende dag melden voor de bloedafname, tenzij anders met u afgesproken.

Soms is het noodzakelijk dat u bloedplaatjes en/of rode bloedcellen krijgt, dit zal dan gebeuren op de afdeling Hemaferese.

Wanneer u voor het weekend nog niet genoeg CD34 cellen heeft, meten wij deze gewoon door in het weekend, de bloedafnames vinden dan plaats op de afdeling hematologie C6 route 201.

Soms mag u een dag overslaan. Mocht u in het weekend genoeg CD34 cellen hebben, zal de procedure voor het oogsten van uw stamcellen gewoon plaats vinden.

Dag van afname

Wanneer u genoeg stamcellen in het bloed heeft, worden de stamcellen geoogst op de Hemaferese afdeling.

Bij een aferese wordt in de een arm een stalen naald en in de andere arm een infuusnaald ingebracht. Als dit toch niet mogelijk blijkt, wordt er, onder plaatselijke verdoving, een katheter in de liesader ingebracht door een gespecialiseerde arts. Het plaatsen van een lieskatheter brengt enige risico’s mee zoals een hematoom, trombose of een infectie. Het inbrengen van de lieskather gebeurt in principe de dag voor de afname.

Het bloed stroomt via een steriel slangensysteem in het aferese-apparaat. In dat apparaat worden de verschillende bloedcellen van elkaar gescheiden en worden de stamcellen verzameld. De rest van het bloed gaat daarna, via de infuusnaald terug naar u via de infuusnaald. Vlak bij het punt waar het bloed wordt afgenomen wordt een antistollingsmiddel aan het bloed toegevoegd om te voorkomen dat het bloed gaat klonteren. Dit antistollingsmiddel kan bij de donor tintelingen rond de mond en in de handen veroorzaken. Dit is niet ernstig en kan goed worden verholpen, middels het geven van calcium, dat standaard wordt gegeven gedurende de afname van stamcellen. Wanneer u toch klachten ervaart, moet u dit wel bij de verpleegkundige aangeven.

De duur van een stamcelaferese is maximaal zes uur.

Soms is het noodzakelijk om de volgende dag de procedure te herhalen als de gewenste hoeveelheid stamcellen niet de eerste dag is behaald.

Doordat er in beide armen een naald wordt ingebracht of een katheter in de lies wordt geplaatst, bent u tijdens de aferese periode beperkt in u bewegingsvrijheid. Indien u een lieskatheter heeft en een tweede verzameldag nodig is, blijft u overnachten in het ziekenhuis.

De stamcellen worden bewerkt in het laboratorium voor stamceltherapie. Dezelfde of de volgende dag worden de stamcellen ingevroren.

Juni 2020