Ascitespunctie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oncologie

Er is voor u een ascitespunctie afgesproken. In deze folder leest u wat dit onderzoek inhoudt. 

Wat is een ascitespunctie?

Ascites betekent vochtophoping in de vrije buikholte.

Een ascitespunctie is een onderzoek waarbij vocht uit de buikholte wordt afgenomen. Dit gebeurt door met een punctienaald links of rechts onder in de buikholte te prikken. 

Algemene informatie

Het doel van de ascitespunctie:

  • Diagnostische punctie: om de oorzaak van uw klachten te achterhalen, er wordt een kleine hoeveelheid vocht afgenomen voor onderzoek. Het vocht wordt in het laboratorium onderzocht.
  • Ontlastende punctie: uw buik bevat een aanzienlijke hoeveelheid vocht, vermindering hiervan kan u afhelpen van onaangename verschijnselen zoals misselijkheid, benauwdheid en een gespannen buik.

Het onderzoek

Het is verstandig voor het onderzoek even te plassen zodat u een lege blaas heeft, verder is er voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

De ingreep vindt plaats op een bed in een kamer op de polikliniek oncologie, (of als u opgenomen bent op uw kamer in de kliniek). Een verpleegkundige zal u ontvangen en begeleiden. 

U wordt verzocht op uw rug op het bed te gaan liggen en de buik te ontbloten. Nadat de arts de punctieplaats bepaald heeft wordt de huid gedesinfecteerd en brengt de arts de punctienaald in.

Het is een korte prik, deze kan pijnlijk zijn. De huid wordt niet verdoofd, een extra prik is hierbij een grotere belasting, het aflopen van het vocht is pijnloos.

  • Diagnostische punctie: via de punctienaald wordt er vocht opgevangen voor onderzoek.
  • Ontlastende punctie: Aan de punctienaald wordt een afvoersysteem bevestigd, hierdoor loopt het vocht af. Tijdens het aflopen van het vocht kan u gevraagd worden een andere houding aan te nemen.

In sommige gevallen wordt er een echo gemaakt op de röntgenafdeling om de precieze plaats te bepalen . Aansluitend wordt daar meteen een naald ingebracht. Na deze handeling wordt u terug gebracht naar de polikliniek waar het vocht verder af kan lopen en waar u door de verpleegkundige gecontroleerd wordt. 

De arts spreekt met de verpleegkundige af hoeveel vocht er maximaal mag aflopen. Wanneer het vocht niet meer afloopt, of de maximale hoeveelheid die de arts heeft afgesproken bereikt is, wordt de naald verwijderd.

De insteekplaats wordt afgedekt met een gaas en afgeplakt met pleisters. 

Duur van het onderzoek

De punctie zelf neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. Wanneer het een ontlastende punctie betreft blijft het slangetje meestal een half tot twee uur in, afhankelijk van de hoeveelheid vocht. Wanneer er een grote hoeveelheid vocht is afgelopen zult u na afloop even moeten blijven liggen, uw bloeddruk en pols worden gecontroleerd en de insteekplaats wordt gecontroleerd op mogelijk nalekken. 

Overgevoeligheid

Het is belangrijk de onderstaande zaken van te voren met uw arts te bespreken:

  • Het gebruik van bloedverdunnende middelen
  • Overgevoeligheid voor pleisters
  • Overgevoeligheid voor lidocaïne
  • Overgevoeligheid voor chloorhexidine

Nazorg

Wanneer alle controles goed zijn en u geen klachten heeft mag u voorzichtig opstaan, bij het opstaan kunt u wat duizelig zijn het is daarom belangrijk dit onder begeleiding van de verpleegkundige te doen.

Daarnaast kunt u nog enkele uren een onprettig gevoel in de buik hebben, hiervoor mag u paracetamol innemen.

Bij elke ingreep kunnen complicaties optreden, bij een ascitespunctie bestaat er een kleine kans op lekkage via de insteekplaats. De bloeddruk kan dalen als er een grote hoeveelheid vocht wordt afgenomen dit heeft duizeligheid tot gevolg. De verpleegkundigen zullen hier aandacht aan geven en zo nodig met de arts overleggen.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen van de polikliniek Oncologie.

Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16,30 uur.

De verpleegkundigen zijn bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 071-526 3617


April 2010