Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

U hebt een afspraak voor een onderzoek en mogelijke behandeling van uw dialyseshunt op de afdeling Radiologie. In deze folder krijgt u meer informatie over wat dit onderzoek inhoudt. Het kan zijn dat het onderzoek bij u hier iets van afwijkt.  

Wat is het afbeelden en dotteren van een dialyseshunt?

Bij het onderzoek wordt uw dialyseshunt in beeld gebracht. Dit gebeurt met behulp van contrastmiddel en röntgenstraling. Zo kan goed gekeken worden hoe de shunt er precies uitziet en of er misschien sprake is van een vernauwing in de shunt. Een vernauwing in de shunt kan ervoor zorgen dat de dialyse minder goed werkt. Vinden we een vernauwing, dan proberen we die op te heffen met een ‘dotterprocedure’. We blazen dan een ballonnetje op ter hoogte van de vernauwing, zodat het bloedvat weer open komt te staan. Heel soms wordt ervoor gekozen op de plek van de vernauwing een buisje (stent) in te brengen, die er altijd blijft zitten. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. 

Opname

Van uw behandelend arts hebt u gehoord dat u voor deze ingreep een dag wordt opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de Dialyseafdeling verblijft. 

Naast kleding die ook in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal zo weinig mogelijk mee naar de afdeling.

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.

Eten en drinken

U mag 3 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. Bij ‘Opname’ leest u welke kleding u mee kunt nemen.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie. 

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Voor het onderzoek meldt u zich op de Dialyse-afdeling. 

Voorbereiding op de verpleegafdeling

Een van onze verpleegkundigen ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed en legt u dan meteen uit wat er gaat gebeuren. Natuurlijk kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht met uw vragen. Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje aan en een infuus. Ook neemt de verpleegkundige bloed af als dat nodig is. Daarna wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.

Het onderzoek

Wanneer u op de afdeling Radiologie komt, haalt een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) uit het behandelteam u op. U neemt plaats op de onderzoekstafel, waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt. De laborant sluit u aan op de bewakingsapparatuur om zo uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed te meten. De te onderzoeken arm komt op een speciale steun te liggen. 

De huid bij de shunt wordt gedesinfecteerd en afgedekt met steriele doeken om infecties te voorkomen. Vervolgens geeft de interventieradioloog een plaatselijke verdoving. Daarna plaatst de interventieradioloog een hol buisje (sheath) in de shunt. Via de sheath kunnen verschillende materialen het bloedvat worden ingebracht. Denk aan een katheter of een ballonnetje. Ook kan er dankzij de sheath zonder bloedverlies worden gewerkt. Om de shunt goed in beeld te krijgen en te zien of er een vernauwing aanwezig is, spuit de arts vervolgens contrastvloeistof in. 

Als de interventieradioloog besluit de shunt te behandelen, volgt de dotterprocedure. Soms is het hiervoor nodig een tweede sheath bij te plaatsen. De arts brengt een katheter met ‘opblaasbaar’ ballonnetje naar de plaats van de vernauwing. Het ballonnetje rekt vervolgens het bloedvat op de plaats van de vernauwing op.  

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 75 minuten.

Risico’s

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor het afbeelden en dotteren van een dialyseshunt. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de ingreep of een infectie.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek gebruikt de interventieradioloog jodiumhoudend contrastmiddel. Voor de meeste mensen is het gebruik van contrastvloeistof ongevaarlijk, binnen een paar uur plast u het weer uit. Het inspuiten kan gevoelig zijn. Ook kunt u het kort warm krijgen, of een beetje misselijk worden.

Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op, waar in de meeste gevallen geen behandeling voor nodig is. Hebt u ooit zo’n reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts.

Na het onderzoek

In de meeste gevallen gaat u na de ingreep weer terug naar de Dialyse-afdeling, daar kunnen ze dan de sheath nog gebruiken voor de dialyse. Na de dialyse wordt de sheath er daar uitgehaald. 

Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken. 

Uitslag

U krijgt de voorlopige uitslag vrijwel meteen te horen. Soms kan het zijn dat de radioloog de beelden beter moet bestuderen voor de uitslag. De definitieve uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Interventieradiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl.

Maart 2019