Adviezen voor thuis na een behandeling met cytostatica

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie;


U bent opgenomen geweest vanwege een intensieve behandeling met cytostatica (ook wel chemotherapie). Binnenkort mag u weer naar huis. In deze folder geven wij adviezen over wat u wel en niet kunt in  de periode dat u weer thuis bent na opname op onze afdeling. Tevens wordt er ingegaan op de inhoud van de bezoeken aan de polikliniek.

Algemene conditie en vermoeidheid  

U zult merken dat uw algemene conditie tijdens de opname in het ziekenhuis achteruit is gegaan. Dit betekent dat zaken die u normaal gewend was te doen in het begin zwaar en vermoeiend zullen zijn. Het is belangrijk dat u regelmatig rust neemt gedurende de dag en dat u, indien nodig, extra hulp inschakelt voor het doen van dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen en schoonmaken.

Voeding  en gewichtsverlies

Wanneer u weer thuis bent mag u in principe alles weer eten en drinken, zolang u zich aan de hygiënische basisprincipes houdt.  Het is mogelijk dat u minder eetlust heeft na een cytostaticakuur. Probeer dan wat vaker kleinere porties te eten. Cytostatica kunnen reuk- en smaakveranderingen veroorzaken. Deze veranderingen zijn meestal tijdelijk van aard. U kunt contact opnemen met de diëtiste indien u het gevoel heeft dat u te weinig voedsel tot u kan nemen. Wel is het van belang dat u voldoende, minimaal anderhalve liter per dag,  blijft drinken. Het is geen bezwaar als u af en toe een alcoholische drank drinkt, maar let op dat u dit met mate doet.

Mondverzorging 

De behandeling met cytostatica kan tot gevolg hebben dat het glazuur van het gebit wordt aangetast. Tevens kan de speekselproductie verminderen. Een goede mondhygiëne is dan ook van belang om infecties te voorkomen. Wij adviseren u om minimaal 2x per dag uw tanden te poetsen. Een bezoek aan uw tandarts dient u vooraf te overleggen met uw behandelend arts. Dit in verband met infectiegevaar en een  verhoogde kans op een bloeding.

Hygiënische maatregelen

Tot een week na toediening van het laatste cytostaticum bevinden zich resten van cytostatica in urine, ontlasting en braaksel. Kleding en/of beddengoed dat in aanraking is geweest met braaksel, urine of ontlasting dient u, direct vanuit de plastic zak, in de wasmachine te plaatsen. Kies eerst een voorwasprogramma en vervolgens een normaal wasprogramma met het gebruikelijke wasmiddel. De verpleegkundige kan u vertellen of het nog nodig is om u aan deze voorschriften te houden. Het huis kunt u schoonhouden zoals u gewend bent te doen.

Infecties

Na een behandeling met cytostatica bent u vatbaar voor infecties. Wij adviseren contact met zieke of verkouden mensen, zo mogelijk, te vooromen. Probeer grote mensenmassa’s (zoals openbaar vervoer) en zwembad of saunabezoek  te vermijden. Wanneer u van plan bent in huis te verbouwen overleg dan eerst met uw arts i.v.m. het eventueel vrijkomen van schimmels. Indien u met vakantie wilt, kunt u dat het beste eerst met uw behandelend arts overleggen.


Zon en vakantie

Na een behandeling met cytostatica kan  de huid gevoeliger zijn voor zonlicht. Dit kan onder andere leiden tot ongewenste verkleuringen van de huid. Daarom adviseren wij u direct zonlicht zoveel mogelijk te vermijden en een goede beschermingsfactor te gebruiken. Bedek uw hoofd in de zon wanneer u tijdelijk kaal bent.  Indien u met vakantie wilt, kunt u dat het beste eerst met uw behandelend arts overleggen.
                                                                    

Huisdieren

U kunt gewoon met uw huisdieren omgaan. Het is echter af te raden om de kattenbak/vogelkooi e.d. zelf schoon te maken. Dit is om infecties te voorkomen.

Tuinieren

Tuinieren is toegestaan. In zand en aarde zijn bacteriën aanwezig, daarom wordt geadviseerd om met handschoenen en gereedschap te werken.

Zwangerschap en seksualiteit

Een eventuele zwangerschap is na een behandeling met cytostatica niet geheel onmogelijk. Daarom wordt u geadviseerd voorbehoedsmiddelen te gebruiken. U kunt hier mee stoppen na overleg met uw behandelend arts.
  
Door uw ziekte en als gevolg van de behandeling kunnen seksuele gevoelens veranderd zijn. Er is niets tegen seksuele gemeenschap/vrijen. Aarzel niet problemen met uw behandelend arts of verpleegkundige te bespreken. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar een seksuoloog.

Polikliniek bezoek  

Na ontslag komt u gemiddeld één maal per week voor controle op de polikliniek. Er wordt bloed geprikt voor het controleren van uw bloedgetallen en de lever- en nierfuncties. Het is mogelijk dat u een  bloed - of trombocytentransfusie nodig heeft. Deze wordt zo mogelijk dezelfde dag nog gegeven op de afdeling Klinische oncologie langverblijf en kortverblijf/dagbehandeling.

Het is belangrijk dat u al uw klachten aan uw arts vertelt zodat er eventueel nog nader onderzoek of behandeling kan plaatsvinden. U kunt ook met uw arts bepreken hoe u zich in ander dan lichamelijk opzicht voelt. Uw arts kan u, indien u dat wilt, doorverwijzen naar een maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

Contact opnemen met het ziekenhuis

Bij deze klachten moet u nog dezelfde dag een arts waarschuwen:
 • Koorts van 38.5°C of hoger
 • Koude rillingen
 • Langdurige bloedneuzen ( langer dan 30 minuten)
 • Blauwe plekken zonder dat u bent gevallen of zich hebt gestoten
 • Bloed in de ontlasting of in de urine
 • Hevige menstruatie

Bij de volgende klachten moet u na een dag/aantal dagen een arts waarschuwen:
 • Hoesten met slijm opgeven
 • Pijnlijk of branderig gevoel bij het plassen
 • Braken langer dan 24 uur
 • Diarree langer dan 48 uur
 • Plotselinge huiduitslag
 • Obstipatie (verstopping) langer dan 4 dagen
 • Pijn in de mond of pijn bij het slikken
 • Tintelingen of een doof gevoel in de vingertoppen of tenen
 • Elk ander nieuw verschijnsel waarvan u vermoedt dat het in verband staat met de behandeling 

Als u twijfelt of zich onzeker voelt over bepaalde klachten kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Overdag kunt u uw behandelend arts  bereiken via de polikliniek Hematologie. ’s Avonds/’s nachts of in het weekend kunt u de dienstdoende hematoloog bereiken via de Kliniek Hematologie.

Leids Universitair Medisch Centrum
071-526 9111

Polikliniek Hematologie
071-526 3568

Kliniek Hematologie
071-526 2606 / 526 3060

Maatschappelijk werk
071-5298889
  
Diëtiste
071-526 3040

Folders en websites

Zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek kunt u verschillende folders vinden die van toepassing kunnen zijn op uw situatie. Vraag er zo nodig naar bij de verpleegkundigen.

Hieronder vindt u een overzicht van relevante websites:

www.kanker.nl
www.verwijsgidskanker.nl
www.diagnose-kanker.nl
www.kankerspoken.nl (speciaal voor kinderen)
www.internethaven.nl (speciaal voor jongeren)
www.kankerenwerk.nl (ondersteuning bij werkbehoud en re-integratie)
www.voedingenkankerinfo.nl

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u deze stellen aan de artsen of verpleegkundigen van de verpleegafdeling of op de polikliniek.

Maart 2017