Thoracoscopie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Longziekten

Binnenkort ondergaat u een thoracoscopie op de Endoscopieafdeling van de Longziekten. Dit is een kijkonderzoek van de borstholte. In deze folder leggen we uit hoe dit onderzoek verloopt. 

Wat is een thoracoscopie?

Een thoracoscopie is een kijkonderzoek van de borstholte. De borstholte is bekleed met het borstvlies. Uw longen liggen in de borstholte met daaromheen het longvlies. Tussen het borstvlies en het longvlies zit maar een heel klein beetje ruimte. Bij een thoracoscopie bekijken we deze ruimte. Hiervoor gebruiken we een thoracoscoop, een buis met een sterke lamp en speciale lenzen. Dit onderzoek doen we meestal om de oorzaak van vocht tussen de longvliezen op te sporen. Als het nodig is, kan de arts met de thoracoscoop een stukje weefsel verwijderen voor onderzoek in het laboratorium (een biopt).

Voorbereiden op het onderzoek

Kleding

Draag makkelijke, niet-knellende kleding. U krijgt een operatiejasje aan voor het onderzoek. Sieraden of andere kostbaarheden kunnen kwijtraken. U kunt ze daarom beter thuislaten. 

Medicijnen

Sommige medicijnen hebben invloed op het onderzoek. Volg daarom onderstaande instructies.

Antistolling 

Gebruikt u bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal, Plavix of de nieuwe antistollingsmiddelen)? Meld dit dan aan uw behandelend arts. Deze zal dan bepalen of de bloedverdunner tijdelijk gestopt kan worden. Gebruikt u een bloedverdunner die de trombosedienst doseert (zoals fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol), dan moet de trombosedienst de dosering hiervan aanpassen. In dat geval moet u, zodra de datum bekend is, contact opnemen met de trombosedienst. Op de dag van het onderzoek is een INR-bepaling nodig.

Glucoseregulerende medicijnen

Heeft u diabetes mellitus, dan krijgt u van uw arts advies over het aanpassen van uw bloedsuikerregulerende medicijnen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige.

Eten en drinken

Het onderzoek vindt plaats met kalmerende en pijnstillende middelen. Volg daarom onderstaande regels.

U mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten en alleen nog heldere vloeistoffen* zonder koolzuur drinken. 

*heldere vloeistoffen zijn bijvoorbeeld: water, thee, koffie zonder melk, heldere bouillon, vruchtensap zonder vruchtvlees, heldere frisdranken

Drink 2 uur voor het onderzoek helemaal niets meer.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Dag van onderzoek 

Waar moet u zich melden?

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling Longziekten. In de afsprakenbrief staat waar u zich moet melden. De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal wijzen u graag de weg.  

Voorbereiding op de verpleegafdeling

Een verpleegkundige ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed. Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje aan en brengen we een infuusnaald in. De infuusnaald gebruiken we om tijdens het onderzoek medicijnen toe te dienen. U wordt naar de uitslaapkamer van de Endoscopieafdeling gebracht C04-S, route 64.

Het onderzoek (met sedatie)

Vanuit de uitslaapkamer brengen we u naar de onderzoekskamer. Hier maakt de arts eerst een echo van de borstholte. Op deze manier controleert de arts waar het vocht zich bevindt. Daarna moet u op uw zij op de onderzoekstafel gaan liggen met uw arm boven uw hoofd. 

Meestal wordt het onderzoek met kalmerende (sedatie) en pijnstillende medicijnen uitgevoerd. Deze krijgt u via de infuusnaald.

Sedatie is geen narcose, maar een ontspanningsmiddel. Van de sedatie kunt u slaperig worden en u merkt minder van het onderzoek. 

De verpleegkundige sluit u aan op de bewakingsapparatuur. Zo kunnen we tijdens de procedure uw polsslag, activiteit van het hart, zuurstofgehalte en bloeddruk meten. 

U krijgt steriele doeken over u heen en de longarts verdooft de huid op de plek waar hij of zij de thoracoscoop zal inbrengen. Vervolgens maakt de arts een kleine snede en brengt de scoop in.

Het oppervlak van de long en de borstwand wordt met de scoop bekeken. Als het nodig is worden stukjes weefsel verwijderd. Dit kan pijnlijk zijn. Deze stukjes weefsel worden onderzocht op aanwezigheid van bacteriën, virussen en schimmels. Eventueel aanwezig vocht wordt verwijderd en kan ook naar het laboratorium gestuurd worden voor onderzoek.

Aan het eind van het onderzoek brengt de arts een thoraxdrain aan. Dit is een flexibele slang die in de punctieplaats wordt achtergelaten. Deze voert de lucht af die aan het eind van het onderzoek tussen het long-/en borstvlies aanwezig is. Hierdoor kan uw long weer in de oorspronkelijke vorm terugkomen. Het eventueel aanwezige vocht kan ook via de thoraxdrain worden afgevoerd. De drain wordt aan de huid vastgehecht.   

Thoracoscopie bij klaplong (pneumothorax) 

Als u de thoracoscopie ondergaat omdat u een klaplong heeft, zal de long waarschijnlijk aan het einde van het onderzoek worden ‘geplakt’. Hiervoor wordt via de thoracoscoop of de thoraxdrain een klein beetje talk naar binnen geblazen. Dit zorgt voor een chemische ontsteking van de longvliezen, waardoor deze aan elkaar gaan kleven. De kans op het nogmaals krijgen van een klaplong neemt hierdoor af. Het aanbrengen van talk is pijnlijk. Daarom gebeurt het aanbrengen ervan meestal nadat u rustgevende en pijnstillende medicijnen heeft gekregen. 

Duur van het onderzoek

Een thoracoscopie duurt gemiddeld 60 minuten. Dit is inclusief voorbereiding.

Risico’s en bijwerkingen

Bij elke ingreep kunnen complicaties optreden. Zo bestaat er bij een thoracoscopie kans op koorts en wondinfectie op de plaats waar de drain het lichaam in gaat. De eerste dagen na de ingreep kan er enige luchtlekkage bestaan, waarbij de lucht via de thoraxdrain wordt afgevoerd. Een enkele keer kan deze luchtlekkage meer dan een week aanhouden. Dit is niet ernstig maar wel vervelend.

Na het onderzoek 

Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer van de endoscopieafdeling gebracht. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Leefregels 

Op de verpleegafdeling hoort u wat uw leefregels zijn voor de periode dat u de drain heeft. We zullen regelmatig borstfoto´s maken om te beoordelen hoeveel lucht (of vocht) er zich nog tussen de vliezen bevindt. Hoelang u de thoraxdrain houdt, is afhankelijk hoe snel de lucht of het vocht uit de borstholte verdwijnt. Het hebben van een thoraxdrain kan pijnlijk zijn. Met pijnstillers proberen we de pijn tot een minimum te beperken. 

Wanneer de thoraxdrain verwijderd is, moet na 5 dagen de hechting verwijderd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts. 

Uitslag  

U krijgt de uitslag van een eventueel biopt bij uw vervolgafspraak op de polikliniek. De longarts bespreekt de resultaten van het onderzoek met u.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Endoscopieafdeling van de Longziekten. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer 071-526 35 57.

Mei 2020