RFA van een bottumor

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

U hebt een afspraak voor een RFA van een bottumor. In deze folder krijgt u meer informatie over de RFA behandeling. 

Wat is RFA van een bottumor en wat is het doel ervan?  

Bij een RFA (Radio-Frequente Ablatie) wordt een naaldelektrode in de tumor geplaatst. Vaak wordt in plaats van RFA ook de term thermocoagulatie gebruikt. Door deze naald wordt stroom geleid wat zorgt voor frictie (wrijving) van de cellen. Daardoor ontstaat hitte en gaan de cellen uiteindelijk dood. De procedure is minimaal invasief omdat de interventieradioloog de naaldelektrode door een klein sneetje in de huid inbrengt. Door middel van beeldvorming (CT) wordt de naaldelektrode exact in de tumor geplaatst. RFA kan worden toegepast bij onder andere osteoïd osteomen, kraakbeentumoren, osteoblastomen en uitzaaiingen in het bot van andere tumoren.  

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling

Sedatie 

De procedure vindt in principe plaats onder sedatie. Hiervoor wordt u uitgenodigd op de poli van de Interventie Radiologie om voorbereid te worden. In een enkel geval zal de RFA worden uitgevoerd onder narcose (bij patiënten jonger dan 18 jaar). Hiervoor moet u naar de anesthesiepoli om voorbereid te worden. Van uw arts krijgt u hier verder informatie over. 

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. 

Dagopname

Van uw arts hebt u gehoord dat u voor deze ingreep een dag wordt opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de verpleegafdeling verblijft. 

Naast kleding die ook in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo weinig mogelijk mee naar de afdeling, behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal. 

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw arts.

Eten en drinken

U mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. Bij ‘Dagopname’ leest u welke kleding u mee kunt nemen.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een fysieke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Wanneer mag u geen RFA ondergaan 

U mag geen RFA ondergaan wanneer u een pacemaker of een AICD (Automatisch Implanteerbare Cardioverter/Defibrillator) hebt. Is dit het geval dan moet u dit zo snel mogelijk laten weten aan uw arts. 

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie. 

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van de behandeling

Waar moet u zich melden?

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de verpleegafdeling dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.

Voorbereiding op de verpleegafdeling

Een verpleegkundige ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed en legt u dan meteen uit wat er tijdens de opname gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht met uw vragen. Op de verpleegafdeling krijgt u een infuus en neemt de verpleegkundige bloed af als dat nodig is. 

De behandeling

U moet voor deze behandeling plaatsnemen op de behandeltafel. Na het uitvoeren van een veiligheidscontrole, krijgt u sedatie. Via een infuusnaaldje krijgt u medicijnen toegediend. Door het slaapmiddel wordt uw bewustzijn verlaagd. Dit slaapmiddel werkt snel en kort, daarom worden er tijdens het onderzoek continu kleine beetjes van het slaapmiddel bijgegeven. Naast het slaapmiddel krijgt u ook pijnstillende medicijnen. Na het toedienen van het slaapmiddel is uw bewustzijn verminderd en merkt u minder van de ingreep. U blijft zelf ademhalen. Soms kunt u in een diepere slaap terecht komen. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstopgehalte gecontroleerd.  

Als u voor deze behandeling onder narcose wordt gebracht, krijgt u van de anesthesie uitleg tijdens uw afspraak op de anesthesiepoli.  

Wanneer u in slaap bent, kan het zijn dat u van positie wordt veranderd. Dit is afhankelijk van de locatie van de bottumor. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd en er worden steriele afdekdoeken geplaatst. Met behulp van een CT-scan wordt de exacte plaats bepaald, waar de naaldelektrode geplaatst moet worden. Wanneer de tip van de naaldelektrode zich centraal in de tumor bevindt wordt er stroom doorheen geleid wat zorgt voor frictie (wrijving) van de tumorcellen. Daardoor ontstaat hitte en gaan de cellen uiteindelijk dood. Soms is het nodig om aanvullend nog een naaldelektrode te plaatsen.  Als de behandeling is afgelopen wordt de punctieplaats met een pleister afgeplakt. Als er geen slaapmiddel meer wordt gegeven, bent u ook snel weer wakker. Het gebruikte slaapmiddel kan tot gevolg hebben dat u na het onderzoek vergeten bent wat er tijdens het onderzoek is gebeurd en besproken. De anesthesiemedewerkers nemen u mee naar de uitslaapkamer.  

Duur van de behandeling

De gemiddelde duur van de behandeling is 90 minuten. Na de behandeling gaat u naar de uitslaapkamer. In de meeste gevallen kunt u dezelfde dag naar huis.

Risico's

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een RFA. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een brandwond bij oppervlakkig gelegen tumoren, infecties of schade aan omliggende structuren. Ook is er een kleine kans op residu, dit betekent dat de tumor niet geheel verhit wordt en er kans is dat er resttumorcellen achterblijven.

Na de behandeling

U mag, als er zich geen complicaties voordoen, dezelfde dag naar huis. 

Mag ik na vertrek uit het ziekenhuis weer alles doen? 

Gedurende de eerste 3-4 dagen (of tot de huid genezen is) mag u wel douchen, maar niet in bad of zwemmen. Verschoon de pleister dagelijks totdat de huid genezen is. U mag het bot waarin de RFA plaatsvond gewoon belasten, tenzij de arts aangeeft dat u krukken moet gebruiken. 

Verwacht behandelresultaat

Het succes van de RFA procedure hangt af van de ligging en grootte van de tumor. U krijgt 2 weken na de ingreep een telefonische afspraak met de arts om te bespreken hoe het met u gaat. Als bij u een biopsie is gedaan, krijgt u daarvan de uitslag. Ook bespreekt de arts de verdere gang van zaken met u. Zo nodig heeft u na 6 weken een vervolgafspraak op de polikliniek. 

Contact

Neem contact op met het ziekenhuis als u kort na de ingreep (een van) onderstaande klachten hebt:

  • koorts hoger dan 38.5 graden Celsius;
  • plotseling hevige pijn;
  • als de prikplaats rood, dik en pijnlijk wordt of als er vocht uitkomt. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Interventieradiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl

 

Juli 2019