PET-CT-scan met 18F-choline

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Nucleaire Geneeskunde

U hebt een afspraak voor een PET-CT-scan op de Nucleaire Geneeskunde waarbij we de radioactieve stof 18F-choline gebruiken. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een PET-CT-scan met 18F-choline?

Een PET-CT-scan met 18F-choline wordt gemaakt om bepaalde tumoren op te sporen. Zieke weefsels nemen choline namelijk in verhoogde mate op. Een PET-scanner neemt de straling van de radioactieve stof waar en zet deze om in beeld op de computer. In combinatie met de röntgenstraling van de CT-scanner in dit apparaat kunnen we vervolgens nauwkeurig de plaats van de 18F-choline in het lichaam bepalen. 

NB De productie van choline is gecompliceerd. Het kan voorkomen dat 18F-choline op de dag zelf ineens niet wordt geleverd in verband met productieproblemen, waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts. 

In de 2 uur voor het onderzoek moet u een halve liter water drinken. U mag gewoon naar het toilet gaan wanneer u wilt.

Vochtbeperkt dieet

Hebt u een vochtbeperkt dieet? Neem dan ruim van tevoren contact op met de receptie van Nucleaire Geneeskunde. Dan krijgt u van ons een aangepaste voorbereiding op het onderzoek. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Gezelschap

U mag altijd iemand meenemen naar het PET-CT-centrum. Deze persoon kan alleen niet mee naar de rust- of scanruimte. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op het PET-CT-centrum (route 75) dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer.

Het onderzoek

Vanuit de wachtkamer komt een medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB'er) of doktersassistente u vragen om nog een keer naar het toilet te gaan. Daarna gaat u naar een rustruimte. Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Dat gaat via een infuus in de arm. Daarna moet de stof 45 minuten inwerken. Voor een goede opname van de radioactieve stof, krijgt u in deze periode nog 2 bekertjes water te drinken. Na deze 3 kwartier verwijdert de MBB'er of doktersassistente het infuus. We vragen u nog een keer te plassen voor een zo leeg mogelijke blaas. In de scanruimte gaat u op een smal bed liggen. Deze schuift een paar keer door de PET-CT-scanner. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 120 minuten. Dit is inclusief de inwerktijd. 

Na het onderzoek

U mag na het onderzoek meteen naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling. 

Let op: als u een kalmerend middel hebt gekregen in verband met claustrofobie, mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Neem in dat geval iemand mee die u naar huis kan rijden.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 59 81 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Registratie choline

18F-Choline is een zogenoemde ‘magistrale bereiding’. Het kan voor diagnostiek worden toegepast als middelen die al bestaan ontoereikend zijn (‘geregistreerde geneesmiddelen’). In bepaalde gevallen lijkt Choline PET-CT beter te zijn dan de alternatieven. Dit kan betekenen dat er een nauwkeuriger uitspraak over uw ziekte gedaan kan worden; oftewel een betere diagnose kan worden gesteld. Wij beschouwen het in uw situatie dan ook het betere alternatief dan de huidige, geregistreerde methode. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts of aan de nucleair geneeskundige op de afdeling.

December 2019