Schildklierscintigrafie met I-123 pre-ablatie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

U hebt een afspraak voor een schildklierscintigrafie met I-123 pre-ablatie bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een schildklierscintigrafie I-123 pre-ablatie?

Dit onderzoek doen we in sommige gevallen voordat u een behandeling met radioactief jodium voor schildklierkanker (ablatie) krijgt. Een schildklierscintigrafie I-123 pre-ablatie laat met behulp van de radioactieve stof I-123 zien hoeveel schildklierweefsel na een schildklieroperatie is achtergebleven. Hoe de behandeling verdergaat is hiervan afhankelijk.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Een aantal medicijnen (schildklierhormonen) is van invloed op het onderzoek. Thyrax (levothyroxine) moet 4 tot 6 weken van tevoren gestopt worden. In de afsprakenbrief die u hebt ontvangen staat precies vermeld vanaf welke datum u moet stoppen. Overige medicijnen mag u over het algemeen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Neem ook een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Gebruik jodiumhoudende middelen 

Het gebruik van jodiumhoudende producten kan de opname van het jodium in en daarmee de weergave van de schildklier beïnvloeden. Denk daarbij aan hoestsiroop, amiodarone, povidonjoodzeep of -shampoo, keeltabletten en andere supplementen die zeewier bevatten. Ook contrastmiddel dat gebruikt wordt bij een röntgenonderzoek kan de weergave beïnvloeden. Hebt u korter dan 3 maanden geleden een CT-onderzoek of hartkatheterisatie gehad waarbij een contrastmiddel is gebruikt? Dan is het niet mogelijk de schildklierscintigrafie I-123 pre ablatie uit te voeren. Neem in dat geval of bij twijfel contact op met de Nucleaire Geneeskunde. 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tenminste tot 3 weken na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Patiënten bij wie de schildklier verwijderd is en die nog niet zijn begonnen met schildklierhormonen in de weken na de operatie, kunnen klachten krijgen. Deze ontstaan doordat het lichaam een tekort heeft aan schildklierhormoon en komen vaak voor vanaf 4 weken na de operatie. Klachten kunnen vermoeidheid, kouwelijkheid, krachtsverlies, gewichtstoename, spierkrampen, obstipatie en concentratiestoornissen zijn. Zodra u schildklierhormoon krijgt voorgeschreven, worden de klachten minder. Dat is meestal bijna meteen na de ablatie. 

Eten en drinken

U mag 4 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Een uur na inname van de radioactieve vloeistof mag u weer normaal eten en drinken.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek komt u 2 dagen achter elkaar naar het LUMC. Op de eerste dag krijgt u een vloeistof met een kleine hoeveelheid radioactief jodium te drinken. Na inname van deze vloeistof moet u nog 60 minuten nuchter blijven. Daarna mag u weer normaal eten en drinken. Het duurt een tijdje voordat de radioactieve stof goed in het resterende schildklierweefsel is opgenomen. Daarom maken we pas de volgende dag opnamen. In de tussentijd mag u naar huis of terug naar de afdeling. 

Na ongeveer 24 uur maken we foto’s van het hele lichaam, aangevuld met detailopnamen van de hals/schildklierregio. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op een onderzoekstafel met een camera vlak boven u. Later gaat deze camera om uw hoofd heen draaien. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de opnamen, is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek 

De eerste dag komt u alleen om de radioactieve vloeistof in te nemen. Het onderzoek de dag erna duurt ongeveer 75 minuten. Dit is inclusief de wachttijd. 

Na het onderzoek

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling. 

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. In de meeste gevallen volgt binnen 1 tot 2 weken een gesprek op de polikliniek Nucleaire Geneeskunde ter voorbereiding van de behandeling. Tijdens dit gesprek bespreekt de nucleair geneeskundige de uitslagen van de scan met u. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Augustus 2019