Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG-scan)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire Geneeskunde;

U hebt een afspraak voor een bijniermergscintigrafie met I-123 MIBG-scan genoemd, bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een bijniermergscintigrafie?

Een bijniermergscintigrafie brengt de werking van het bijniermerg in beeld. Dit gebeurt door middel van een het radioactieve stofje I-123 MIBG en een gammacamera. Zo is het mogelijk om bepaalde – goed- of kwaadaardige – tumoren in het lichaam op te sporen.   

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen.

Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Inname tabletten met jodiumverbinding 

Voor de scan wordt u voorbereid met KaI-tabletten. Deze beschermen de schildklier tegen het radioactieve materiaal dat tijdens het onderzoek wordt ingespoten. U moet 3 tabletten per keer 1 dag voor, de dag van en de dag na de injectie via de mond (oraal) innemen. 

De 3 tabletten die u een dag voorafgaand aan de injectie moet innemen, heeft u meegestuurd gekregen met de afsprakenbrief. De andere tabletten krijgt u op de afdeling.

Innameschema

  • 3 tabletten op de dag voorafgaand aan de injectie 
  • 3 tabletten op de dag van de injectie 
  • 3 tabletten op de dag van het maken van de foto's

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u na het onderzoek tenminste 3 weken lang de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 tot 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (route 117) dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.

Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Op de eerste dag krijgt u een klein beetje radioactieve stof ingespoten. Dit gaat via een prik in de arm. Deze stof wordt opgenomen in de organen. Dat duurt een tijdje. Daarom mag u na de injectie naar huis. Pas de volgende dag worden de foto’s gemaakt. 

Op dag 2 maken we de foto’s. Tijdens het maken van de opnamen, ligt u op een onderzoekstafel met boven u een camera. Deze camera maakt opnamen vanuit verschillende richtingen van delen van het lichaam.  

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 90 minuten. Daarna kijkt de nucleair geneeskundige of alles duidelijk in beeld is gebracht. Voor een zo  goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. 

Duur van het onderzoek 

De eerste dag wordt alleen de prik met de radioactieve stof I-123 MIBG gegeven. Het maken van de foto’s, op de tweede dag, duurt ongeveer 90 minuten.

Na het onderzoek

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Richtlijn stoppen met medicijnen  

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts!

Commerciële naam  Stoppen (dagen) 
 Amitriptyline 21
 Amlodipine 14
 Amoxapine 21
 Chloorpromazine 28
 Dopamine 14
 Doxepine 21
 Droperidol 28
 Fenoterol 14
 Fenylefrine 14
 Fenylpropanolamine 14
 Haloperidol 28
 Imipramine 21
 Labetalol 21
 Loxapine 21
 Maprotiline 28
 Nicardipine 14
 Nifedipine 14
 Promethazine 28
 Reserpine 14
 Tramadol 21
 Trazolone 28

Generieke Naam

Staken(dagen)

Adalat

14

Alprazolam / Xanax

21

Amlodipine

14

Cardene

14

Dehydrobenzperidol

28

Depryl 25

28

Fargan

28

Fenoterol

14

Fenylefrine

14

Fenylpropanolamine

14

Haldol

28

Hydrobromide

14

Imipramine

21

Largactil

28

Loxitane

21

Loxitane C

21

Maprotiline

28

Nifedipine

14

Norvasc

14

Partusisten

14

Phenergan

28

Promethazine

28

Promethegan

28

Prothiazine

28

Reserpine

14

Sarotex

21

Sinequan

21

Thorazine

28

Tradonal

21

Tramadol

21

Tramagetic

21

Tramal

21

Trandate

21

Trazodep

28

Trazolan

28

Trazonil

28

Trittico

28

Tryptizol

21

April 2019