Zenkers divertikel

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- neus- oorheelkunde

Met u is gesproken over een operatieve ingreep ter verbetering van de voedselpassage tijdens het slikken door het verwijderen van een Zenkers divertikel. Een Zenkers divertikel is een uitstulping van het slijmvlies door de spieren van de keelwand, net gelegen boven de bovenste kringspier van de slokdarm. Hierdoor ontstaat een zakje (divertikel), waarin voedsel kan achterblijven. Dit verklaart het gevoel alsof er iets in de keel zit, het feit dat eten blijft hangen of zelfs kan terugkomen in de mond.


De ingreep gebeurt op de operatiekamer onder algehele narcose. De benadering is endoscopisch. Dat betekent dat er via een buis door de mond wordt geopereerd. Het divertikel wordt opgezocht en met een speciaal instrument – de stapler (een soort grote nietmachine) wordt de wand tussen het divertikel en de slokarm vastgepakt. Met één handeling wordt met de stapler deze wand doorgesneden en automatisch dichtgeniet.

Wat mag u van de operatie verwachten?

De bovengenoemde operatietechniek is een beproefde en succesvolle methode om de klachten die een dergelijk divertikel kunnen geven te verhelpen. Echter, het slikken is een ingewikkeld proces waar nog veel andere aspecten invloed op hebben. De operatie geeft het beste resultaat als de slikklachten uitsluitend veroorzaakt worden door dit divertikel.

Als er andere factoren in het slikken meespelen, kan dit het uiteindelijke resultaat negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld eerdere chirurgie of neurologische problematiek). Het is belangrijk dat u zich dit realiseert om teleurstelling te voorkomen. In de meeste gevallen lukt het wel om een aanzienlijke verbetering in het slikken te verkrijgen. De KNO-arts zal de individuele kans op slagen met u bespreken.

In sommige gevallen blijkt het tijdens de ingreep niet mogelijk om de stapler te gebruiken omdat de bouw van de keel hier niet geschikt voor is. Soms kan de procedure dan alsnog door de mond worden uitgevoerd met behulp van laser. Soms zal echter een uitwendige ingreep nodig zijn. Het kan betekenen dat de ingreep dan opnieuw moet worden ingepland. Daarnaast is er een kleine kans dat het divertikel terugkomt. In deze gevallen zal het soms nodig zijn om de ingreep te herhalen.

Risico’s

Zoals aan elke medische ingreep, zijn er ook aan het verwijderen van een Zenkers divertikel risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operatie voor. Toch is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Er is een kleine kans op:
  • nabloeding
  • wondinfectie
  • infectie borstholte (“mediastinitis”)

Na de operatie

Na de operatie moet u meestal 1 nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. De behandelend arts of de zaalarts besluit wanneer het weer veilig is om te eten en drinken maar meestal kunt u de dag van de operatie al beginnen met water drinken. In het begin kan dit lastig en pijnlijk zijn. Om toch voldoende vocht en voeding binnen te krijgt u tijdens de operatie een voedingssonde. Meestal kan deze de dag na de operatie verwijderd worden. Na ontslag gaat u verder met het eten en drinken langzaam op te bouwen. Het is belangrijk dat u het slikken niet forceert Soms is hier logopedische begeleiding voor nodig. De standaard controle vindt 6 weken na de operatie plaats. Meestal is dan het uiteindelijke resultaat van de ingreep bereikt.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020
September 2015