Insuline Tolerantie test (ITT)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie

Doel van het onderzoek

De hypofyse is een hormoonklier in het hoofd. Deze klier maakt een aantal hormonen die een belangrijke functie in het menselijk lichaam hebben. Een van die hormonen is het groeihormoon, dat naast groei bij kinderen ook belangrijk is om organen en weefsels bij volwassenen in een goede conditie te houden. Door een ziekte van de hypofyse of nabijgelegen structuren kan de aanmaak van groeihormoon gestoord zijn. 

Een lage bloedsuiker is een belangrijke stimulans voor groeihormoon afgifte door de hypofyse. Door insuline toe te dienen wordt de bloedsuikerconcentratie verlaagd. Wij meten dan of  de groeihormoonafgifte na verlaging van de bloedsuiker bij u voldoende is. 

Daarnaast maakt de hypofyse het hormoon ACTH. Dit hormoon stimuleert de productie van cortisol in de bijnier. De ACTH- en cortisolproductie worden ook sterk gestimuleerd door een lage bloedsuiker. 

Met de Insuline Tolerantie Test (ITT) is het dus mogelijk informatie te krijgen over de groeihormoon-, ACTH- en cortisolproductie.

Voorbereiding

U mag niet meer eten en drinken de avond voorafgaand aan de test vanaf 22.00 uur. Water drinken is wel toegestaan! 

U gebruikt alle medicijnen die zijn voorgeschreven gewoon, tenzij anders aangegeven door uw arts.

  • Indien u hydrocortison gebruikt, moet u hier van uw arts een advies over hebben gekregen, omdat deze meestal 24 uur van tevoren gestaakt moet worden om betrouwbare uitslagen te kunnen krijgen. Bij twijfel wordt u verzocht contact met ons op te nemen.
  • Indien u orale anticonceptie gebruikt, moet u hiermee 6 weken voor de test mee stoppen.
  • Indien u hartklachten of epilepsie heeft moet u vooraf overleggen met uw behandelend arts.

Het is mogelijk dat u tijdens de test veel transpireert. Wij raden u daarom aan sportkleding aan te trekken en extra schone kleding meenemen.

De test

U meldt zich op de dag van het onderzoek om 08.15 uur nuchter bij de afdeling Dagbehandeling (J8-R / route 684) in het LUMC. Wij raden u aan iets te lezen mee te nemen.

Tijdens de test  ligt u in een bed. Er wordt een infuusnaaldje in de arm ingebracht, dat tijdens het onderzoek blijft zitten. Aan dit naaldje wordt een infuussysteem gekoppeld. Via dit infuussysteem wordt eerst bloed afgenomen. Na de tweede bloedafname spuit de arts via het infuus de insuline in. Dit gebeurt ongeveer 45 minuten na het inbrengen van het naaldje. Daarna wordt nog vijf keer bloed afgenomen. Tijdens de test wordt het bloedsuikergehalte gemeten en uiteraard ACTH, cortisol en groeihormoon, daar is het uiteindelijk om te doen.

Duur van de test

De ITT test duurt 2 uur en 15 minuten.

Bijwerkingen

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het de bedoeling van de test is dat u een lage bloedsuiker krijgt.  Dit geeft een onaangenaam gevoel, waarbij vooral klachten van transpireren, geeuwen, slaperigheid en soms trillen en misselijkheid kunnen voorkomen.

Contra-indicaties

De test kan niet uitgevoerd worden wanneer u zwanger bent of dit denkt te zijn. Waarschuwt u in dat geval uw arts.

Wanneer u epilepsie heeft, hartklachten of kort geleden een hartinfarct heeft doorgemaakt, kan de test in principe ook niet uitgevoerd worden. Spreek daar dus over met uw arts!


Oktober 2017