Groeihormoon Releasing Hormone (GHRH)-/Arginine-test

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie

GHRH staat voor Groeihormoon Releasing Hormone.

Doel van het onderzoek

Groeihormoon wordt geproduceerd door de hypofyse, een klein orgaan van ongeveer een halve centimeter dat zich onder de hersenen bevindt. De hypofyse produceert onder meer groeihormoon. De hoeveelheid groeihormoon die aan het bloed wordt afgegeven, kan van minuut tot minuut wisselen. 

Om na te gaan of uw hypofyse voldoende GH aan kan maken dient een stimulatie test plaats te vinden. De GHRH arginine test is een groeihormoon stimulatie test.

Voorbereiding

De avond voorafgaand aan de test mag U vanaf 22.00 uur niet meer eten en drinken. Het drinken van water is wel toegestaan! Indien u medicijnen gebruikt, overlegt u dan met de arts of deze wel of niet ingenomen mogen worden.

De test

U meldt zich de volgende morgen om 08.15 uur bij de afdeling Dagbehandeling (J8-R / route 684) in het LUMC. Wij raden u aan iets te lezen mee te nemen.

Tijdens de test zit u in een stoel. Er wordt een infuusnaaldje in de arm ingebracht, dat tijdens het onderzoek blijft zitten. Aan dit naaldje wordt een infuussysteem gekoppeld. Via dit infuussysteem wordt eerst bloed afgenomen. Na de tweede bloedafname spuit de verpleegkundige via het infuus de GHRH in. De Arginine wordt aansluitend in 30 minuten toegediend via het infuus. In totaal wordt gedurende de test zeven keer bloed afgenomen. 

GHRH is die stof die in de hypothalamus wordt geproduceerd en die de hypofyse tot GH afscheiding aanzet. Arginine is een aminozuur die ook een stimulerende invloed op afgifte van groeihormoon in de hypofyse heeft. De gecombineerde GHRH-arginine geeft een sterke GH stimulatie.

Duur van de test

Deze test duurt 2 uur en 45 minuten.

Bijwerkingen

Geen.

Contact

U vindt de contactgegevens op onze website.


Oktober 2017