Echo van de thorax

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Longziekten 

Binnenkort ondergaat u een echo van de borstwand (thorax) op de Endoscopieafdeling. Hierbij onderzoeken we de overgang van de thoraxwand naar de long. In deze folder leggen we uit hoe dit onderzoek verloopt. 

Wat is een echo van de thorax

Bij echografie brengen we weefsels en organen in beeld met behulp van geluidsgolven. Tijdens het maken van de echo zet de longarts (soms de radioloog) de echokop (transducer) op uw lichaam. Deze transducer zendt (onschadelijke) geluidsgolven uit, die door de organen in uw lichaam worden teruggekaatst. De transducer vangt deze geluidsgolven vervolgens weer op, waarna de computer ze omzet in beeld. 

Bij een echo van de thorax kijkt de arts of er vocht in de ruimte tussen de longvliezen (pleuraholte) aanwezig is.

Voorbereiden op het onderzoek

Kleding

Draag makkelijke, niet-knellende kleding.

Eten en drinken

U kunt normaal eten.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Dag van onderzoek 

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek wordt (poli)klinisch gedaan op de Endoscopieafdeling. U kunt zich melden bij balie 119, route 164 (C04-S). De Endoscopieafdeling bevindt zich op de vierde etage van het ziekenhuisgebouw. De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal wijzen u graag de weg, 

Het onderzoek

De bovenkleding moet u gedeeltelijk of helemaal uitdoen. U neemt plaats op een stoel en leunt naar voren op een kussen dat op een tafel ligt. De echo wordt bijna altijd op de rug uitgevoerd.

De arts brengt gel aan op de echokop. Hij of zij beweegt de echokop over de huid en beoordeelt de beelden. Dit onderzoek is pijnloos.

Wanneer er een punctie plaatsvindt, wordt de punctieplaats met een stift of pen gemarkeerd. 

Zie dan verder de folder ‘Diagnostische of therapeutische pleurapunctie’. 

Duur van het onderzoek 

Een echo van de thorax duurt ongeveer 10 minuten.

Risico’s en bijwerkingen

Er zijn geen risico’s en bijwerkingen bekend.

Na het onderzoek 

Na de echo haalt de arts de gel van uw rug en mag u zich weer aankleden. U mag gelijk naar huis of terug naar de afdeling.

Uitslag  

U krijgt de uitslag van de echo meteen van de arts. 

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Endoscopieafdeling van de Longziekten. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer 071-526 35 57.