Clonidinetest

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Binnenkort bepalen we de afscheiding van het groeihormoon bij uw kind. Dit doen we met een clonidinetest. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder.

Wat is een clonidinetest? 

Met de clonidinetest onderzoeken we de hoeveelheid groeihormoon die uw kind aanmaakt. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse) en zorgt ervoor dat uw kind groeit. Clonidine is een stofje dat ervoor zorgt dat de hypofyse het groeihormoon afgeeft. Tijdens de clonidinetest krijgt uw kind clonidine toegediend. De klier geeft dan tijdelijk extra groeihormoon af, waardoor de arts de hoeveelheid gemaakt groeihormoon kan meten. Op deze manier kunnen afwijkingen in de groeihormoonafscheiding worden ontdekt.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Wat kunt u uw kind vertellen?

U kunt zeggen dat uw kind 3 uur in het ziekenhuis moet zijn voor een test, maar dat u bij hem of haar mag blijven. Uw kind mag vóór het onderzoek niets eten. Water drinken mag wel. Hij of zij krijgt een prikje in de arm of hand om bloed af te nemen voor de test. Het plekje van de prik wordt van tevoren verdoofd met een pleister. Voor de rest van de bloedafnames hoeft uw kind niet opnieuw geprikt te worden. Tijdens het onderzoek moet hij of zij een tabletje slikken of drankje drinken. Dit medicijn zorgt voor slaperigheid. Uw kind moet daarom in bed blijven liggen. Er is een iPad beschikbaar die hij of zij mag gebruiken. 
Meteen na het onderzoek wordt het naaldje verwijderd. Dit doet geen pijn. Uw kind kan wat moe of suf zijn na de test. Hij of zij mag nu weer eten en drinken. Na afloop mag uw kind naar huis.

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen? Van tevoren krijgt u van uw arts te horen of uw kind deze medicijnen mag blijven doorgebruiken rond de test.

Eten en drinken

De spijsvertering kan de hoeveelheid groeihormoon in het bloed beïnvloeden. Daarom moet uw kind nuchter zijn. Is uw kind jonger dan één jaar? Geef hem of haar dan 4 uur vóór het onderzoek de laatste voeding. Wanneer uw kind tussen de 1 en 5 jaar is, kunt u hem of haar het beste om 24.00 uur op de avond voor de test nog wat te eten of drinken geven. Oudere kinderen moeten vanaf het avondeten nuchter blijven. Uw kind mag wel water blijven drinken. Na de test mag hij of zij weer eten en drinken.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering.

Meld bijzonderheden vooraf

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kortgeleden gehad heeft.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de polikliniek Kindergeneeskunde (H3Q, route 486). De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.

Het onderzoek

U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Eerst brengen we in de arm of hand van uw kind een infuusnaaldje in. Daarna gaat u samen naar het Kinderafdeling Bos (j6R route 650), waar uw kind voor dagopname wordt opgenomen. Na twee bloedafnames moet uw kind de clonidine (in de vorm van een tabletje of drankje) innemen. Tijdens de test moet uw kind op een bed blijven liggen, omdat de clonidine slaperigheid of zelfs diepe slaap veroorzaakt. Het infuusnaaldje blijft het hele onderzoek zitten. Hierdoorheen wordt regelmatig bloed afgenomen. Ook controleert de verpleegkundige regelmatig de bloeddruk en hartslag. Het bloed testen we ook op bloedsuiker en bloeddruk, omdat deze wat kunnen dalen. Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het naaldje. U kunt dan beiden naar huis. Uw kind kan gedurende dag slaperig blijven. Zorg ervoor dat hij of zij goed drinkt.

Duur van het onderzoek

De gehele opname op de afdeling Bos duurt ongeveer 3 uur.

Na het onderzoek

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. De uitslagen van het onderzoek zijn na ongeveer 4 weken bekend.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.

April 2020